Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 270/QD-TTG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 198387 văn bản

1

Quyết định 270/QĐ-TTg năm 2020 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Becamex Bình Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành

270/QD-TTg,Quyết định 270 2020,Thủ tướng Chính phủ,Tỉnh Bình Định,Chủ trương đầu tư Dự án ,Kinh doanh,Đầu tư,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 270/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 18/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2020

2

Quyết định 270/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt danh mục Dự án "Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan giai đoạn II" sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Phần Lan do Thủ tướng Chính phủ ban hành

270/QD-TTg,Quyết định 270 2014,Thủ tướng Chính phủ,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 270/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm

Ban hành: 18/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2014

3

Quyết định 270/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

---------------- Số: 270/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ QUYỆT NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN 2050 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật

Ban hành: 31/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2013

4

Quyết định 270/QĐ-TTg năm 2011 bổ nhiệm lại ông Nguyễn Minh Hồng giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

270/QD-TTg,Quyết định 270 2011,Thủ tướng Chính phủ,Ông Nguyễn Minh Hồng,Bộ Thông tin và Truyền thông,Giữ chức Thứ trưởng,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 270/QĐ-TTg

Ban hành: 24/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2011

5

Quyết định 270/QĐ-TTg năm 2009 phê duyệt Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” thuộc Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ từ năm 2008 đến năm 2012 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

270/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “CỦNG CỐ, KIỆN TOÀN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC” THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ TỪ NĂM 2008 ĐẾN NĂM

Ban hành: 27/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2009

6

Quyết định 270/QĐ-TTg năm 2008 về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

270/QD-TTg,Quyết định 270 2008,Thủ tướng Chính phủ,Tặng thưởng Bằng khen,Thủ tướng Chính phủ,Bằng khen Thủ tướng chính phủ,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 270/QĐ-TTg

Ban hành: 07/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2008

7

Quyết định 270/QĐ-UBND về Chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2021

270/QD-UBND,Quyết định 270 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi,Chương trình xúc tiến đầu tư trong năm 2021,Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ngãi năm 2021,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2021

8

Quyết định 270/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

270/QD-UBND,Quyết định 270 2021,Tỉnh Đắk Nông,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất thành phố Gia Nghĩa,Kế hoạch sử dụng đất thành phố Gia Nghĩa Đắk Nông,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 24/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2021

9

Quyết định 270/QĐ-UBND năm 2021 bãi bỏ Quyết định 1968/-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành

270/QD-UBND,Quyết định 270 2021,Tỉnh Hà Giang,Bãi bỏ Quyết định 1968/-UBND tỉnh Hà Giang,Quy chế lựa chọn thương nhân tái xuất hàng hóa,Quy chế công bố thương nhân tái xuất hàng hóa,Xuất nhập khẩu ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

10

Quyết định 270/QĐ-UBND năm 2021 về Chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

270/QD-UBND,Quyết định 270 2021,Tỉnh Lâm Đồng,Chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban xã Lâm Đồng,Chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban phường Lâm Đồng,Chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban thị trấn Lâm Đồng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2021

11

Quyết định 270/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình

270/QD-UBND,Quyết định 270 2021,Tỉnh Quảng Bình,Thủ tục hành chính Quản lý vận tải,Công bố thủ tục hành chính Sở Giao thông,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 25/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2021

12

Quyết định 270/QĐ-UBND năm 2020 về đính chính nội dung Quyết định 189/-UBND về phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung Trung tâm thị trấn huyện lỵ Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

270/QD-UBND,Quyết định 270 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Đính chính Quyết định 189/-UBND Tuyên Quang,Quy hoạch Trung tâm huyện lỵ Yên Sơn Tuyên Quang,Đính chính quy hoạch Trung tâm huyện lỵ Yên Sơn,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 08/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2020

13

Quyết định 270/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái

270/QD-UBND,Quyết định 270 2020,Tỉnh Yên Bái,Đề án vị trí việc Sở Tài nguyên,Đề án vị trí việc làm trong cơ quan,Đề án vị trí việc làm trong tổ chức hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2020

14

Quyết định 270/QĐ-UBND về Chương trình trọng tâm công tác tư pháp năm 2020 của tỉnh Hưng Yên

270/QD-UBND,Quyết định 270 2020,Tỉnh Hưng Yên,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 270/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 10 tháng 02 năm 2020

Ban hành: 10/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2020

15

Quyết định 270/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang năm 2020

270/QD-UBND,Quyết định 270 2020,Tỉnh Kiên Giang,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 270/QĐ-UBND Kiên Giang, ngày 05 tháng 02 năm

Ban hành: 05/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2020

16

Quyết định 270/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý lễ hội tại một số địa phương trong phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

270/QD-BVHTTDL,Quyết định 270 2020,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Phòng chống dịch bệnh,Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp,Lễ hội,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2020

17

Quyết định 270/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Đê điều thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị

270/QD-UBND,Quyết định 270 2019,Tỉnh Quảng Trị,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 270/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày 31 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 31/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2019

18

Quyết định 270/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sơn La

270/QD-UBND,Quyết định 270 2019,Tỉnh Sơn La,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 270/QĐ-UBND Sơn La, ngày 30 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 30/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2019

19

Quyết định 270/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ và cơ chế phối hợp kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 2019

TẢI TRỌNG PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ VÀ CƠ CHẾ PHỐI HỢP KIỂM SOÁT TẢI TRỌNG XE NĂM 2019 (Ban hành kèm theo Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ Tướng Chính Phủ và các văn bản

Ban hành: 30/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2019

20

Quyết định 270/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định năm 2018

270/QD-UBND,Quyết định 270 2019,Tỉnh Nam Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 270/QĐ-UBND Nam Định, ngày 29 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 29/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.173.209