Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 27/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 43521 công văn

1

Công văn 27/TTg-KTN năm 2014 thực hiện dự án đầu tư xây dựng 04 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh theo hình thức Hợp đồng BT do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/TTg-KTN V/v triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng 04 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh theo hình thức Hợp

Ban hành: 07/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2014

2

Công văn 234/ĐKKD-NV năm 2018 hướng dẫn nội dung liên quan đến việc thi hành Quyết định 27/2018/QĐ-TTg do Cục Quản lý đăng ký kinh doanh ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CỤC QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ KINH DOANH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 234/ĐKKD-NV V/v hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc thi hành Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg

Ban hành: 20/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2018

3

Công văn 12629/BGTVT-VT năm 2018 về thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg do Bộ giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12629/BGTVT-VT V/v: thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2018 Kính gửi: Bộ

Ban hành: 06/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2018

4

Công văn 27/TCT-CS năm 2019 về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/TCT-CS V/v miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2019 Kính gửi:

Ban hành: 03/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2019

5

Công văn 27/BXD-KTXD năm 2018 xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và dự toán xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/BXD-KTXD V/v xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và dự toán xây dựng. Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2018 Kính

Ban hành: 09/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2018

6

Công văn 27/BXD-VLXD năm 2017 giải đáp thắc mắc thời gian, lộ trình xóa bỏ lò vôi thủ công do Bộ Xây dựng ban hành

hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 507/-BXD ngày 27/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thì đến năm 2016, loại bỏ ít nhất 50% số lò thủ công gián đoạn trên cả nước; đến năm 2020, xóa bỏ toàn bộ các lò thủ công gián đoạn và thủ công liên hoàn trên phạm vi toàn quốc. Xuất

Ban hành: 27/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2017

7

Công văn 27/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn thanh toán hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/BXD-KTXD V/v hướng dẫn thanh toán hợp đồng xây dựng. Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2017 Kính gửi: Ban Quản lý dự án 1

Ban hành: 10/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2017

8

Công văn 27/TCT-KK năm 2017 hướng dẫn hạch toán lệ phí môn bài do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/TCT-KK V/v Hướng dẫn hạch toán lệ phí môn bài Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2017 Kính

Ban hành: 05/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2017

9

Công văn 4130/GSQL-GQ1 năm 2018 thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4130/GSQL-GQ1 V/v thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 24/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2019

10

Công văn 3156/GSQL-GQ1 năm 2018 thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3156/GSQL-GQ1 V/v thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 17/9/2018 Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2018

Ban hành: 05/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2018

11

Công văn 3013/GSQL-GQ1 năm 2018 về thực hiện Chỉ thị 27/2018/CT-TTg do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3013/GSQL-GQ1 V/v thực hiện Chỉ thị số 27/2018/CT-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2018

Ban hành: 27/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2018

12

Công văn 2237/BGDĐT-TCCB hướng dẫn thực hiện chính sách quy định tại Quyết định 24,25,26,27/2008/QĐ-TTg và 113/2009/QĐ-TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2237/BGDĐT-TCCB V/v Hướng dẫn thực hiện chính sách quy định tại các Quyết định số 24,25,26,27/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 113/2009/QĐ-TTg

Ban hành: 16/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2012

13

Công văn 27/TCHQ-GSQL năm 2016 tiếp tục thực hiện thí điểm xuất khẩu qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới thuộc tỉnh Lào Cai do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/TCHQ-GSQL V/v tiếp tục thực hiện thí điểm xuất khẩu qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới thuộc tỉnh Lào Cai Hà

Ban hành: 04/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2016

14

Công văn 27/STTTT-BCXB năm 2015 hướng dẫn thực hiện quy định về xuất bản tài liệu không kinh doanh do tỉnh Nam Định ban hành

UBND TỈNH NAM ĐỊNH SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/STTTT-BCXB V/v hướng dẫn thực hiện một số quy định về xuất bản tài liệu không kinh doanh Nam

Ban hành: 22/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2015

15

Công văn 27/TCHQ-GSQL năm 2015 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập-tái xuất dự hội chợ, triển lãm do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/TCHQ-GSQL V/v: thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập-tái xuất dự hội chợ, triển lãm Hà Nội, ngày 06 tháng

Ban hành: 06/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2015

16

Công văn 27/GSQL-GQ1 năm 2017 về lấy mẫu khoáng sản xuất khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/GSQL-GQ1 V/v lấy mẫu khoáng sản xuất khẩu Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017 Kính

Ban hành: 09/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2017

17

Công văn số 315/BGTVT-VT về việc thực hiện Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------- Số: 315/BGTVT-VT V/v: Thực hiện Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm

Ban hành: 14/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2008

18

Công văn 27/TANDTC-KHXX năm 2014 ấn định thời gian thử thách đối với người bị xử phạt tù được hưởng án treo do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/TANDTC-KHXX V/v: Ấn định thời gian thử thách đối với người bị xử phạt tù được hưởng án treo Hà Nội, ngày 17 tháng

Ban hành: 17/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2015

19

Công văn 27/HTQTCT-HT năm 2013 hướng dẫn Nghị định 24/2013/NĐ-CP Về giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân và biểu mẫu hộ tịch do Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực ban hành

BỘ TƯ PHÁP CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH CHỨNG THỰC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/HTQTCT-HT V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2013

Ban hành: 27/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2015

20

Công văn số 3283/BNV-CCVC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 27/2003/QĐ-TTg do Bộ Nội vụ ban hành

BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3283/BNV-CCVC V/v sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 27/2003/QĐ-TTg. Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2006 Kính

Ban hành: 29/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.194.166