Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 27/2017/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 50524 công văn

1

Công văn 27/UBND-VX năm 2020 về hướng dẫn thực hiện Quy định đánh giá, phân loại hàng quý theo Quyết định 3728/QĐ-UBND đối với công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

27/UBND-VX,Công văn 27 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Hồ Chí Minh thực hiện Quyết định 3728/QĐ-UBND,Đánh giá hàng quý công chức ngành Giáo dục,Phân loại hàng quý công chức ngành Giáo dục,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 03/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2020

2

Công văn 27/UBND-KTTH công bố đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

27/UBND-KTTH,Công văn 27 2008,Tỉnh Kiên Giang,Đơn giá xây dựng công trình,Phần Xây dựng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/UBND-KTTH V/v công bố đơn

Ban hành: 11/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2010

3

Công văn 27/TCT-CS năm 2019 về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

27/TCT-CS,Công văn 27 2019,Tổng cục Thuế,Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp,Chính sách thuế sử dụng đất,Thuế sử dụng đất nông nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2019

4

Công văn 27/BXD-KTXD năm 2018 xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và dự toán xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

15/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng). 2. Về chi phí tư vấn (thẩm tra, tư vấn giám sát,...) Khái niệm “Công trình xây dựng” được quy định tại Khoản 10, Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014. 2.1. Theo quy định tại Mục VI, Mục VII Quyết định số 79/-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng

Ban hành: 09/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2018

5

Công văn 27/BXD-VLXD năm 2017 giải đáp thắc mắc thời gian, lộ trình xóa bỏ lò vôi thủ công do Bộ Xây dựng ban hành

27/BXD-VLXD,Công văn 27 2017,Bộ Xây dựng,Giải đáp thắc mắc ,Lộ trình xóa bỏ lò vôi,Lò vôi thủ công,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/BXD-VLXD V/v

Ban hành: 27/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2017

6

Công văn 27/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn thanh toán hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

27/BXD-KTXD,Công văn 27,Bộ Xây dựng,Hướng dẫn thanh toán hợp đồng xây dựng ,Hợp đồng xây dựng,Thanh toán hợp đồng xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/BXD-KTXD V/v hướng

Ban hành: 10/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2017

7

Công văn 5447/VPCP-KTTH năm 2017 về tăng cường thực hiện Nghị quyết 27/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

cường thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2017 Kính gửi: - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nội vụ, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh

Ban hành: 26/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2017

8

Công văn 27/TCT-KK năm 2017 hướng dẫn hạch toán lệ phí môn bài do Tổng cục Thuế ban hành

27/TCT-KK,Công văn 27 2017,Tổng cục Thuế,Điều chỉnh mức thuế môn bài,Thu nộp thuế môn bài,Hồ sơ khai thuế môn bài ,Đối tượng tạm thời miễn thuế môn bài,Biên lai thuế môn bài,Thời hạn nộp thuế Môn bài ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 05/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2017

9

Công văn 27/GSQL-GQ1 năm 2017 về lấy mẫu khoáng sản xuất khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

27/GSQL-GQ1,Công văn 27 2017,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Mẫu khoáng sản xuất khẩu,Khoáng sản xuất khẩu ,Danh mục khoáng sản xuất khẩu,Hàng hóa xuất khẩu,Xuất nhập khẩu,Tài nguyên - Môi trường TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 09/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2017

10

Công văn 01/HĐND-TT năm 2018 về đính chính nội dung của Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND; 27/2017/NQ-HĐND do tỉnh An Giang ban hành

27/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 An Giang, ngày 02 tháng 01 năm 2018 Kính gửi: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Ban Công tác đại biểu – UBTVQH; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính;

Ban hành: 02/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2018

11

Công văn 7801/UBND-NC năm 2017 về đính chính Quyết định 29/2017/QĐ-UBND do tỉnh Đắk Lắk ban hành

10 năm 2017 Kính gửi: - Thủ trưởng các sở, ban, ngành; - Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. Ngày 29/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh

Ban hành: 02/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2017

12

Công văn 27/TCHQ-GSQL năm 2016 tiếp tục thực hiện thí điểm xuất khẩu qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới thuộc tỉnh Lào Cai do Tổng cục Hải quan ban hành

27/TCHQ-GSQL,Công văn 27 2016,Tổng cục Hải quan,Xuất hàng qua cửa khẩu phụ ,Xuất qua cửa khẩu phụ ,Xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ,Lối mở biên giới,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2016

13

Công văn 1452/NCC-KHTC năm 2017 hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/2017 do Cục Người có công ban hành

--------------- Số: 1452/NCC-KHTC V/v: Hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/2017 Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2017 Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thực hiện Quyết định số 1330/

Ban hành: 11/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2017

14

Công văn 5978/UBND-VH năm 2017 đính chính Quyết định 60/2017/QĐ-UBND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

5978/UBND-VH,Công văn 5978 2017,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5978/UBND-VH V/v đính chính Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày

Ban hành: 21/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2017

15

Công văn 2868/UBND-KT năm 2017 về đính chính Quyết định 08/2017/QĐ-UBND do tỉnh Bạc Liêu ban hành

2868/UBND-KT,Công văn 2868 2017,Tỉnh Bạc Liêu,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2868/UBND-KT V/v đính chính Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày

Ban hành: 04/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2017

16

Công văn 2025/UBND-TH năm 2017 đính chính Quyết định 06/2017/QĐ-UBND do tỉnh Tuyên Quang ban hành

2025/UBND-TH,Công văn 2025 2017,Tỉnh Tuyên Quang,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2025/UBND-TH V/v đính chính Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày

Ban hành: 03/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2017

17

Công văn 2925/UBND-NN năm 2016 đính chính Quyết định 27/2016/QĐ-UBND Quy định chính sách hỗ trợ chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020

7 năm 2016   Kính gửi: - Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; - Kho bạc Nhà nước tỉnh; - UBND các huyện, thành phố, thị xã. Ngày 15/7/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND Quy định chính sách hỗ trợ chăn nuôi

Ban hành: 27/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2016

18

Công văn 27/STTTT-BCXB năm 2015 hướng dẫn thực hiện quy định về xuất bản tài liệu không kinh doanh do tỉnh Nam Định ban hành

27/STTTT-BCXB,Công văn 27 2015,Tỉnh Nam Định,Văn hóa - Xã hội UBND TỈNH NAM ĐỊNH SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/STTTT-BCXB V/v hướng dẫn thực hiện một số quy

Ban hành: 22/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2015

19

Công văn 27/TCHQ-GSQL năm 2015 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập-tái xuất dự hội chợ, triển lãm do Tổng cục Hải quan ban hành

27/TCHQ-GSQL,Công văn 27 2015,Tổng cục Hải quan,Thủ tục hải quan hàng tạm nhập tái xuất,Thủ tục hải quan,Hàng dự hội chợ triển lãm ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2015

20

Công văn 2679/BXD-QLN năm 2017 về tập trung thực hiện Nghị định 117/2015/NĐ-CP và Thông tư 27/2016/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

triển khai thực hiện Nghị định 117/2015/NĐ-CP và Thông tư 27/2016/TT-BXD Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2017 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 21/8/2017, Bộ Xây dựng có công văn số 1940/BXD-QLN gửi các địa phương về việc triển khai thực hiện Nghị định

Ban hành: 09/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.89