Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 27/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 197848 văn bản

141

Quyết định 27/2018/QĐ-UBND quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

27/2018/QD-UBND,Quyết định 27 2018,Thành phố Đà Nẵng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2018/QĐ-UBND Đà Nẵng,

Ban hành: 24/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2018

142

Quyết định 27/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Hà Nam

27/2018/QD-UBND,Quyết định 27 2018,Tỉnh Hà Nam,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2018/QĐ-UBND Hà Nam, ngày 17 tháng 8 năm 2018

Ban hành: 17/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2018

143

Quyết định 27/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Điều 3, Chương I thuộc Quyết định 49/2012/-UBND do tỉnh Bình Thuận ban hành

27/2018/QD-UBND,Quyết định 27 2018,Tỉnh Bình Thuận,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2018/QĐ-UBND Bình Thuận,

Ban hành: 14/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2018

144

Quyết định 27/2018/QĐ-UBND quy định về thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Trà Vinh

27/2018/QD-UBND,Quyết định 27 2018,Tỉnh Trà Vinh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2018/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 08 tháng 8 năm

Ban hành: 08/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2018

145

Quyết định 27/2018/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản công tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức khác được thành lập theo quy định pháp luật về Hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh

27/2018/QD-UBND,Quyết định 27 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Tài sản công,Quản lý sử dụng tài sản công,Quản lý tài sản công,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THANH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2018

146

Quyết định 27/2018/QĐ-UBND về chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh An Giang

27/2018/QD-UBND,Quyết định 27 2018,Tỉnh An Giang,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2018/QĐ-UBND An Giang, ngày 30 tháng 7 năm

Ban hành: 30/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2018

147

Quyết định 27/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 62/2017/-UBND quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

27/2018/QD-UBND,Quyết định 27 2018,Tỉnh Lai Châu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2018/QĐ-UBND Lai Châu, ngày 27 tháng 7 năm 2018

Ban hành: 27/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2018

148

Quyết định 27/2018/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (trừ lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

27/2018/QD-UBND,Quyết định 27 2018,Tỉnh Hưng Yên,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2018/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 26 tháng 07 năm 2018

Ban hành: 26/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2018

149

Quyết định 27/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 51/2010/-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

27/2018/QD-UBND,Quyết định 27 2018,Tỉnh Tây Ninh,Đầu tư,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2018/QĐ-UBND Tây Ninh, ngày 25 tháng 7

Ban hành: 25/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2018

150

Quyết định 27/2018/QĐ-UBND quy định về quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

27/2018/QD-UBND,Quyết định 27 2018,Tỉnh Hòa Bình,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2018/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 25 tháng 7 năm

Ban hành: 25/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2018

151

Quyết định 27/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh kèm theo Quyết định 15/2016/-UBND

27/2018/QD-UBND,Quyết định 27 2018,Tỉnh Hà Tĩnh,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2018/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 23 tháng

Ban hành: 23/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2018

152

Quyết định 27/2018/QĐ-UBND quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định

27/2018/QD-UBND,Quyết định 27 2018,Tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2018/QĐ-UBND Bình Định, ngày

Ban hành: 20/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2018

Ban hành: 20/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2018

154

Quyết định 27/2018/QĐ-UBND quy định về hình thức cấp phát, tiến độ cấp phát kinh phí từ ngân sách nhà nước và lập, xét duyệt, thẩm định, thông báo quyết toán năm đối với Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Phú Yên

27/2018/QD-UBND,Quyết định 27 2018,Tỉnh Phú Yên,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2018/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 05 tháng 7 năm 2018

Ban hành: 05/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2018

155

Quyết định 27/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 20/2014/-UBND quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh do tỉnh Bình Phước ban hành

27/2018/QD-UBND,Quyết định 27 2018,Tỉnh Bình Phước,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2018/QĐ-UBND Bình

Ban hành: 04/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2018

156

Quyết định 27/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Điện Biên

27/2018/QD-UBND,Quyết định 27 2018,Tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2018/QĐ-UBND Điện Biên,

Ban hành: 15/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2018

157

Quyết định 27/2018/QĐ-UBND quy định về đánh giá, xếp loại đối với công tác Thanh tra; Tiếp dân; giải quyết Khiếu nại, Tố cáo, Kiến nghị, Phản ánh, tranh chấp đất đai và Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

27/2018/QD-UBND,Quyết định 27 2018,Tỉnh Nghệ An,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2018/QĐ-UBND Nghệ An, ngày 14 tháng

Ban hành: 14/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2018

158

Quyết định 27/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

27/2018/QD-UBND,Quyết định 27 2018,Tỉnh Đồng Nai,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2018/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 13 tháng 6 năm 2018

Ban hành: 13/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2018

159

Quyết định 27/2018/QĐ-UBND về quản lý, sản xuất, kinh doanh, vận chuyển dừa giống trên địa bàn tỉnh Bến Tre

27/2018/QD-UBND,Quyết định 27 2018,Tỉnh Bến Tre,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2018/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 05 tháng 6 năm 2018

Ban hành: 05/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2018

160

Quyết định 27/QĐ-UBND Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

27/QD-UBND,Quyết định 27 2016,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/QĐ-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 11 tháng

Ban hành: 11/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.25.104