Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 27/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 197848 văn bản

181

Quyết định 27/2017/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2017

27/2017/QD-UBND,Quyết định 27 2017,Tỉnh Phú Thọ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2017/QĐ-UBND Phú Thọ,

Ban hành: 23/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2017

182

Quyết định 27/2002/QĐ-TTg về Quy chế làm việc của Ban Điều hành đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2002 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

27/2002/QD-TTg, Quyết định 27, Thủ tướng Chính phủ, Quy chế làm việc, Ban Điều hành, Đề án Tin học hóa, Quản lý hành chính, Công nghệ thông tin, Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 27/2002/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng

Ban hành: 05/02/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

183

Quyết định 27/2017/QĐ-UBND về Quy định quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương

27/2017/QD-UBND,Quyết định 27 2017,Tỉnh Hải Dương,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2017/QĐ-UBND Hải Dương, ngày 16 tháng 10 năm 2017

Ban hành: 16/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2017

184

Quyết định 27/2017/QĐ-UBND về quy định nội dung chi và mức chi cho hoạt động của Hội đồng thẩm định bảng giá đất tỉnh, Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh và Tổ giúp việc của Hội đồng do tỉnh Hậu Giang ban hành

27/2017/QD-UBND,Quyết định 27 2017,Tỉnh Hậu Giang,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2017/QĐ-UBND Hậu Giang, ngày 11

Ban hành: 11/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2017

185

Quyết định 27/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 32/2005/-UBND quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản do tỉnh Tiền Giang ban hành

27/2017/QD-UBND,Quyết định 27 2017,Tỉnh Tiền Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2017/QĐ-UBND Tiền Giang, ngày 10 tháng 10 năm 2017

Ban hành: 10/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2017

186

Quyết định 27/2017/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021

27/2017/QD-UBND,Quyết định 27 2017,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2017/QĐ-UBND Bà Rịa - Vũng

Ban hành: 27/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2017

187

Quyết định 27/2017/QĐ-UBND về Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành tỉnh Bình Thuận

27/2017/QD-UBND,Quyết định 27 2017,Tỉnh Bình Thuận,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2017/QĐ-UBND Bình Thuận, ngày 22 tháng 9 năm

Ban hành: 22/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2017

188

Quyết định 27/2017/QĐ-UBND về quy định giá cụ thể, giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

27/2017/QD-UBND,Quyết định 27 2017,Tỉnh Đắk Lắk,Thương mại,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK LẮK -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2017/QĐ-UBND Đắk Lắk, ngày 19 tháng 9 năm

Ban hành: 19/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2017

189

Quyết định 27/2017/QĐ-UBND về sửa đổi Quy định kèm theo Quyết định 17/2013/-UBND do tỉnh Nam Định ban hành

27/2017/QD-UBND,Quyết định 27 2017,Tỉnh Nam Định,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2017/QĐ-UBND Nam Định, ngày 19 tháng 09 năm 2017

Ban hành: 19/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2017

190

Quyết định 27/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 49/2016/-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

27/2017/QD-UBND,Quyết định 27 2017,Tỉnh Tây Ninh,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2017/QĐ-UBND Tây Ninh, ngày 15 tháng 9

Ban hành: 15/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2017

191

Quyết định 27/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành từ ngày 01/01/1993 đến ngày 31/12/1994

27/2017/QD-UBND,Quyết định 27 2017,Tỉnh Ninh Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2017/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 11 tháng 9 năm 2017

Ban hành: 11/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2017

192

Quyết định 27/2017/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

27/2017/QD-UBND,Quyết định 27 2017,Tỉnh Thái Nguyên,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2017/QĐ-UBND Thái

Ban hành: 08/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2017

193

Quyết định 27/2017/QĐ-UBND về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

27/2017/QD-UBND,Quyết định 27 2017,Tỉnh Bắc Kạn,Tiền tệ - Ngân hàng,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2017/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 06 tháng 9

Ban hành: 06/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2017

194

Quyết định 27/2017/QĐ-UBND quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công, viên chức, người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy và định mức kinh phí mua vật dụng cá nhân cho học viên cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn

27/2017/QD-UBND,Quyết định 27,Tỉnh Lạng Sơn,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2017/QĐ-UBND Lạng

Ban hành: 30/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2017

195

Quyết định 27/2017/QĐ-UBND Quy định chi tiết việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

27/2017/QD-UBND,Quyết định 27 2017,Tỉnh Bắc Ninh,Bất động sản,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2017/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 24

Ban hành: 24/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2017

196

Quyết định 27/2017/QĐ-UBND ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Sơn La

27/2017/QD-UBND,Quyết định 27 2017,Tỉnh Sơn La,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2017/QĐ-UBND Sơn La, ngày 23 tháng 8

Ban hành: 23/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2017

197

Quyết định 27/2017/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Gia Lai

27/2017/QD-UBND,Quyết định 27 2017,Tỉnh Gia Lai,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2017/QĐ-UBND Gia Lai,

Ban hành: 23/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2018

198

Quyết định 27/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 20/2011/-UBND quy định về hoạt động Công báo tỉnh Lào Cai

27/2017/QD-UBND,Quyết định 27 2017,Tỉnh Lào Cai,Tỉnh Lào Cai,Cơ quan Công báo,Bãi bỏ Quyết định,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2017/QĐ

Ban hành: 22/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2017

199

Quyết định 27/2017/QĐ-UBND Quy định quản lý hoạt động Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

27/2017/QD-UBND,Quyết định 27 2017,Tỉnh Vĩnh Phúc,Sở hữu trí tuệ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2017/QĐ-UBND Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 8 năm

Ban hành: 18/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2017

200

Quyết định 27/2017/QĐ-UBND về quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải; Trưởng, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng; Quản lý đô thị phụ trách theo dõi lĩnh vực Giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình

42/2015/TTLT-BGTVT-BNV ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19

Ban hành: 17/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.25.104