Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 27/MT-TNCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 89065 văn bản

1

Quyết định 02/QĐ-MT năm 2018 về rút số đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế ra khỏi danh mục được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Cục Quản lý môi trường y tế ban hành

02/QD-MT,Quyết định 02 2018,Cục quản lý môi trường Y tế,Cấp số đăng ký lưu hành,Rút số đăng ký lưu hành thuốc,Hóa chất,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 29/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2018

2

Quyết định 243/QĐ-MT năm 2014 công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 do Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế ban hành

- Hạnh phúc --------------- Số: 243/QĐ-MT Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001: 2008 CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Y TẾ Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày

Ban hành: 27/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2014

3

Thông báo 27/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội

27/TB-BCD,Thông báo 27 2020,Thành phố Hà Nội,Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19,Kết luận Phó Chủ tịch Hà Nội về phòng chống Covid-19,Hà Nội phòng chống Covid-19 trong tình hình mới,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ban hành: 12/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2020

4

Hướng dẫn 27/HD-VKSTC năm 2020 về phối hợp kiểm sát việc Tòa án giao, gửi bản án, quyết định; ra quyết định hoặc ủy thác ra quyết định thi hành án; gửi quyết định thi hành án hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

27/HD-VKSTC,Hướng dẫn 27 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Kiểm sát Tòa án gửi bản án quyết định thi hành án,Phối hợp kiểm sát việc Tòa án gửi quyết định thi hành án,Tòa án giao gửi quyết định thi hành án hình sự,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ---------- CỘNG

Ban hành: 17/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2020

5

Nghị quyết 27/NQ-HĐND về thông qua Danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020

27/NQ-HDND,Nghị quyết 27 2020,Tỉnh Ninh Bình,Danh mục dự án phải thu hồi đất tỉnh Ninh Bình,Thông qua Danh mục dự án phải thu hồi đất,Danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2020,Đầu tư,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 23/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2020

6

Nghị quyết 27/NQ-HĐND thông qua thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án đất khu công nghiệp, đất cụm công nghiệp, đất y tế trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nam Định; Điều chỉnh giảm và hủy bỏ công trình, dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua; Chấp

27/NQ-HDND,Nghị quyết 27 2020,Tỉnh Nam Định,Số lượng công trình đất khu công nghiệp tỉnh Nam Định,Thay đổi số lượng công trình đất khu công nghiệp,Chấp thuận bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất,Đầu tư,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2020

7

Chỉ thị 27/CT-TTg năm 2020 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư và phòng ngừa việc phát sinh các vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

27/CT-TTg,Chỉ thị 27 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phòng ngừa phát sinh tranh chấp đầu tư quốc tế,Đầu tư phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế,Công tác phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế,Đầu tư,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2020

8

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

27/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 27 2020,Bộ Tài chính,Chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi,Chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam,Hợp nhất Thông tư chế độ tài chính bảo hiểm,Bảo hiểm,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 23/06/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

9

Nghị quyết 27/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

27/NQ-HDND,Nghị quyết 27 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Danh mục bổ sung các công trình dự án cần thu hồi đất,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác,Chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng sang mục đích khác,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 07/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2020

10

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp thép do Bộ Công Thương ban hành

27/VBHN-BCT,Văn bản hợp nhất 27 2020,Bộ Công thương,Định mức tiêu hao nhiên liệu ,Ngành công nghiệp thép ,Tiêu hao năng lượng ngành công nghiệp thép ,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/03/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2020

11

Nghị quyết 27/NQ-CP năm 2020 về cho phép áp dụng thí điểm cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

27/NQ-CP,Nghị quyết 27 2020,Chính phủ,Dự án thu hồi đất,Được rút ngắn,Bồi thường,Bất động sản,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/NQ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 3

Ban hành: 09/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2020

12

Kế hoạch 27/KH-UBND thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa, năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

27/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/KH-UBND Tuyên Quang, ngày 04 tháng 3 năm 2020 KẾ

Ban hành: 04/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2020

13

Kế hoạch 27/KH-UBND năm 2020 thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

27/KH-UBND,Tỉnh Cà Mau,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/KH-UBND Cà Mau, ngày 26 tháng 02 năm 2020 KẾ HOẠCH

Ban hành: 26/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2020

14

Kế hoạch 27/KH-UBND về thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, năm 2020

27/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ngãi,Công tác bảo vệ trẻ em tỉnh Quảng Ngãi,Công tác chăm sóc trẻ em tỉnh Quảng Ngãi,Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em năm 2020,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2020

15

Kế hoạch 27/KH-UBND về phát triển doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh năm 2020

27/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ninh,Phát triển doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh ,Phát triển doanh nghiệp năm 2020,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/KH-UBND Quảng

Ban hành: 14/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

16

Kế hoạch 27/KH-UBND về cai nghiện phục hồi đối với người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

27/KH-UBND,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/KH-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 02 năm 2020

Ban hành: 12/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2020

17

Kế hoạch 27/KH-UBND năm 2020 về thực hiện công tác bảo đảm hậu cần và an toàn, an ninh trật tự tại các khu vực cách ly dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

27/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Công tác hậu cần tại khu vực cách ly,Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp,An ninh trật tự tại khu vực cách ly dịch bệnh,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2020

18

Kế hoạch 27/KH-UBND thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên tỉnh Đồng Tháp năm 2020

27/KH-UBND,Tỉnh Đồng Tháp,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/KH-UBND Đồng Tháp, ngày 05 tháng 02 năm 2020 KẾ HOẠCH

Ban hành: 05/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2020

19

Kế hoạch 27/KH-UBND năm 2020 về đáp ứng với các cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

27/KH-UBND,Tỉnh Thanh Hóa,Đáp ứng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp,Kế hoạch đáp ứng cấp độ dịch bệnh nCoV,Đáp ứng cấp độ dịch bệnh nCoV Thanh Hóa,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2020

20

Quyết định 27/QĐ-UBDT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành

27/QD-UBDT,Quyết định 27 2020,Uỷ ban Dân tộc,Dự toán ngân sách nhà nước,Phát triển kinh tế xã hội,Kế hoạch,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27

Ban hành: 13/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209