Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 27/1999/QĐ-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 191628 văn bản

1

Quyết định 27/1999/QĐ-UB cấp bù lãi suất tín dụng cho vùng nghèo vùng sản xuất nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

Số: 27/1999/QĐ-UB Lào Cai, ngày 30 tháng 01 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP BÙ LÃI SUẤT TÍN DỤNG CHO VÙNG NGHÈO VÙNG SẢN XUẤT NGUYÊN LIỆU PHỤC VỤ CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn

Ban hành: 30/01/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2012

2

Quyết định 27/QĐ-UB năm 2004 ban hành quy định quản lý đề tài, dự án và các nhiệm vụ khoa học, công nghệ do tỉnh Yên Bái ban hành

27/QD-UB,Quyết định 27 2004,Tỉnh Yên Bái,Quản lý đề tài dự án khoa học ,Quy chế quản lý đề tài khoa học,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/02/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2014

3

Quyết định 27/QĐ-UBDT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành

27/QD-UBDT,Quyết định 27 2020,Uỷ ban Dân tộc,Dự toán ngân sách nhà nước,Phát triển kinh tế xã hội,Kế hoạch,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/QĐ

Ban hành: 13/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2020

4

Quyết định 27/QĐ-UBND năm 2020 công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của tỉnh Quảng Trị năm 2019

trả của Quỹ Bảo hiểm Y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã được thay thế bằng Nghị quyết số 40/2019/NQ-HĐND 16/12/2019 LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 7 Quyết định 209/1999/QĐ-UB

Ban hành: 07/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2020

5

Quyết định 27/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng - giai đoạn 1 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

27/QD-TTg,Quyết định 27 2020,Thủ tướng Chính phủ,Khu Công nghệ thông tin tập trung,Thành lập,Quy chế hoạt động,Công nghệ thông tin THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/QĐ

Ban hành: 06/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2020

6

Quyết định 27/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

27/QD-UBND,Quyết định 27 2020,Tỉnh Ninh Bình,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 06 tháng 01

Ban hành: 06/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2020

7

Quyết định 27/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bình Định

27/QD-UBND,Quyết định 27 2020,Tỉnh Bình Định,Thủ tục hành chính tỉnh Bình Định,Quy trình nội bộ tỉnh Bình Định,Quy trình nội bộ Sở Tài chính,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2020

8

Quyết định 27/2006/QĐ-UB về giải thể, xoá tên Hợp tác xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

27/2006/QD-UB,Quyết định 27 2006,Thành phố Hà Nội,Thành phố Hà Nội,Giải thể xóa tên Hợp tác xã,Doanh nghiệp UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 27/2006/QĐ-UB

Ban hành: 14/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2009

9

Chỉ thị 27/1999/CT-UB-NC về việc giải quyết đăng ký hộ khẩu thường trú đối với công dân Việt Nam không thuộc biên chế nhà nước từ tỉnh, thành phố khác đến cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

27/1999/CT-UB-NC, Chỉ thị 27, Thành phố Hồ Chí Minh, Bất động sản, Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 27/1999/CT-UB-NC TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng

Ban hành: 26/08/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2008

10

Quyết định 27/1999/QĐ-BXD tiêu chuẩn xây dựng TCXD 235: 1999 về Dầm bê tông cốt thép ứng lực trước PPB và viên Blốc bê tông dùng làm sàn và mái nhà do Bộ Xây dựng ban hành

27/1999/QD-BXD,Quyết định 27 1999,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/1999/QĐ-BXD Hà nội, ngày 14 tháng 10 năm 1999

Ban hành: 14/10/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

11

Quyết định 27/2005/QĐ-UB quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam

27/2005/QD-UB,Quyết định 27 2005,Tỉnh Quảng Nam,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2005/QĐ-UB Tam Kỳ, ngày 15 tháng 4 năm 2005

Ban hành: 15/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

12

Quyết định 27/2005/QĐ-UB về thu, nộp, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố Cần Thơ do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

27/2005/QD-UB,Quyết định 27 2005,Thành phố Cần Thơ,Quỹ quốc phòng an ninh,Chế độ thu nộp,Quản lý sử dụng,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 27/2005/QĐ-UB

Ban hành: 07/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2009

13

Quyết định 27/2005/QĐ-UB về Quy định việc giải thể, sáp nhập, chia tách, thành lập bản thuộc xã, tổ dân phố (tiểu khu) thuộc phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành

27/2005/QD-UB,Quyết định 27 2005,Tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 27/2005/QĐ-UB Sơn La, ngày 23 tháng 03 năm 2005

Ban hành: 23/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2011

14

Quyết định 27/2005/QĐ-UB về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

27/2005/QD-UB,Quyết định 27 2005,Thành phố Hà Nội,Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội,Cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 27/2005/QĐ-UB

Ban hành: 01/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

15

Quyết định 27/1999/QĐ-BTCCBCP ban hành 18 biểu mẫu để sử dụng thống nhất trong các kỳ thi tuyển, thi nâng ngạch công chức trong cả nước do Bộ trưởng Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ ban hành

27/1999/QD-BTCCBCP,Quyết định 27 1999,Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ,Biểu mẫu,Thi nâng ngạch công chức,Thi tuyển công chức,Thi tuyển ngạch công chức,Bộ máy hành chính BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------

Ban hành: 26/07/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2009

16

Quyết định 27/2005/QĐ-UB phê duyệt bổ sung quy hoạch các vị trí quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 9, năm 2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

27/2005/QD-UB,Quyết định 27 2005,Thành phố Hồ Chí Minh,Quảng cáo ngoài trời,Quận 9,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** SỐ: 27/2005/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 02 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 04/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

17

Quyết định 27/2005/QĐ-UBND về định mức thu - chi phí dự thi, dự tuyển vào trường đào tạo thuộc địa phương quản lý do tỉnh Bình Phước ban hành

27/2005/QD-UB,Quyết định 27,Tỉnh Bình Phước,mức thu phí dự thi cao đẳng,mức thu phí dự thi đại học,Không thu phí dự thi dự tuyển,mức thu phí dự thi cao đẳng trung cấp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 02/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2014

18

Quyết định 27/2005/QĐ-UB về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá

27/2005/QD-UB,Quyết định 27 2005,Tỉnh Thanh Hóa,Quy chế làm việc,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2005/QĐ-UB Thanh Hoá, ngày 06

Ban hành: 06/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2012

19

Quyết định 27/1999/QĐ-BCN sửa đổi các khoản 1, 2, 3 Điều 1 Quyết định 87/1998/-BCN về việc chuyển Nhà máy Mì ăn liền Bình Tây thành Công ty cổ phần thực phẩm Bình Tây do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

27/1999/QD-BCN,Quyết định 27 1999,Bộ Công nghiệp,Nhà máy Mì ăn liền Bình Tây,Công ty cổ phần thực phẩm Bình Tây,Doanh nghiệp BỘ CÔNG NGHIỆP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 27/1999/QĐ-BCN Hà Nội,

Ban hành: 26/05/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

20

Quyết định 27/1999/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng "Tầm nhìn đến năm 2020" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

27/1999/QD-TTg,Quyết định 27 1999,Thủ tướng Chính phủ,Ban Chỉ đạo xây dựng,Tầm nhìn đến năm 2020,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 27/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 23

Ban hành: 23/02/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.83