Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 269/2006/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 35869 công văn

1

Công văn 269/TCT-KK năm 2017 về kê khai thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 269/TCT-KK V/v kê khai thuế GTGT dự án đầu tư Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2017 Kính gửi:

Ban hành: 20/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2017

2

Công văn 269/TCHQ-TXNK năm 2017 trả hồ sơ xác định trước do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 269/TCHQ-TXNK V/v trả hồ sơ xác định trước Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2017 Kính gửi:

Ban hành: 13/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2017

3

Công văn 269/QLG-NLTS năm 2015 về cung cấp bảng giá bán buôn tối đa, giá kê khai, giá bán lẻ khuyến nghị do Cục Quản lý giá ban hành

BỘ TÀI CHÍNH CỤC QUẢN LÝ GIÁ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 269/QLG-NLTS V/v cung cấp bảng giá bán buôn tối đa, giá kê khai, giá bán lẻ khuyến nghị Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm

Ban hành: 14/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2015

4

Công văn 269/TCT-CS năm 2014 chính sách thuế do Tổng cục thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 269/TCT-CS V/v Chính sách thuế Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2014 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai

Ban hành: 21/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2014

5

Công văn 269/TCHQ-TXNK năm 2014 hướng dẫn thực hiện Điều 17 Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 269/TCHQ-TXNK V/v hướng dẫn thực hiện Điều 17 Thông tư số 128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 10/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2014

6

Công văn 269/BXD-KTXD hướng dẫn thanh, quyết toán hợp đồng khi áp dụng Thông tư 07/2006/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 269/BXD-KTXD V/v: hướng dẫn thanh toán, quyết toán hợp đồng khi áp dụng Thông tư 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng. Hà Nội,

Ban hành: 24/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2012

7

Công văn 269/BTTTT-ƯDCNTT giải thích việc áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật chính sử dụng cho hệ thống cổng thông tin điện tử và hệ thống thư điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 269/BTTTT-ƯDCNTT V/v giải thích việc áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật chính sử dụng cho hệ thống cổng thông tin điện tử và hệ thống thư

Ban hành: 06/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2012

8

Công văn 269/GSQL-GQ2 năm 2014 về nhập khẩu hàng hóa do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

TỎNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 269/GSQL-GQ2 V/v nhập khẩu hàng hóa Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2014

Ban hành: 07/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2014

9

Công văn 269/BNN-TCTL về chủ trương triển khai đầu tư xây dựng dự án đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân trong vùng bão, lũ trên địa bàn tỉnh Bình Định do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 269/BNN-TCTL V/v chủ trương triển khai đầu tư xây dựng một số dự án đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân trong vùng bão, lũ trên địa

Ban hành: 27/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2011

10

Công văn 269/VPCP-KTN xin chủ trương đầu tư Dự án Căn cứ dịch vụ dầu khí Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 269/VPCP-KTN V/v: xin chủ trương đầu tư Dự án Căn cứ dịch vụ dầu khí Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2011

Ban hành: 13/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2011

11

Công văn 269/GSQL-GQ3 về hàng của nước thứ ba nhập kinh doanh xin làm thủ tục xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu phụ, lối mở nằm ngoài Khu KTCK do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 269/GSQL-GQ3 V/v hàng của nước thứ ba nhập kinh doanh xin làm thủ tục xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu phụ, lối mở nằm ngoài

Ban hành: 04/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2013

12

Công văn số 269/BXD-KTXD về việc thuế giá trị gia tăng trong chi phí tư vấn quản lý dự án do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 269/BXD-KTXD V/v: Thuế giá trị gia tăng trong chi phí tư vấn quản lý dự án Hà Nội, ngày 7 tháng 11 năm 2008 Kính gửi: Trung

Ban hành: 07/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2008

13

Công văn số 269/BXD-KTTC về định mức chi phí thuê thẩm tra tổng mức đầu tư dự án do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 269/BXD-KTTC V/v: Định mức chi phí thuê thẩm tra tổng mức đầu tư dự án Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2007 Kính gửi: Ngân hàng

Ban hành: 19/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2007

14

Công văn số 269/LĐTBXH-TBLSNCC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc Chủ tịch nước tặng quà Tết Nguyên Đán Đinh Hợi - 2007

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 269/LĐTBXH-TBLSNCC V/v: Chủ tịch nước tặng quà Tết Nguyên Đán Đinh Hợi - 2007 Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2007 Kính gửi: - Sở lao động – thương

Ban hành: 23/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2007

15

Công văn số 269/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền thuê đất

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 269/TCT-TS V/v: chính sách thu tiền thuê đất Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2007 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh

Ban hành: 15/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2007

16

Công văn 269/BNV-TCBC báo cáo thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết 16/2000/NQ-CP và 09/2003/NQ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 269/BNV-TCBC V/v Báo cáo thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết 16/2000/NQ-CP và Nghị quyết 09/2003/NQ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày

Ban hành: 06/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2013

17

Công văn số 269 TCT/DNK ngày 09/02/2004 của Tổng cục thuế về việc thuế đối với người kinh doanh bị tàn tật

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 269 TCT/DNK V/v thuế đối với người kinh doanh bị tàn tật Hà Nội, ngày 09 tháng 2 năm 2004

Ban hành: 09/02/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

18

Công văn số 269/CP-QHQT ngày 12/3/2003 của Chính phủ về việc đàm phán Dự án vay vốn WB

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 269/CP-QHQT V/v đàm phán Dự án vay vốn WB Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2003 Kính gửi: - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, - Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư,Tài chính,

Ban hành: 12/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

19

Công văn số 269/LĐTBXH-THPC về việc thông báo các văn bản pháp luật lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Số 269/LĐTBXH-THPC V/v thông báo các văn bản pháp luật lao động Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2003 Kính gửi: -Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộcChính phủ. -Toà án Nhân

Ban hành: 27/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

20

Công văn 269/TY-KD của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc uỷ quyền thực hiện công tác kiểm dịch động vật tại các cửa khẩu địa phương

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SỐ 269/TY-KD NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 2002 VỀ VIỆC UỶ QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT TẠI CÁC CỬA KHẨU ĐỊA PHƯƠNG Kính gửi: Chi cục Thú y các tỉnh Kontum, Gia Lai, Đắc Lắc, Bình Phước, Long An, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang Căn cứ Quyết định số 173/1998/-BNN-TY ngày 30/10/1998 của Bộ trưởng Bộ Nông

Ban hành: 22/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status