Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2679/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 128066 văn bản

1

Quyết định 2679/QĐ-UBND năm 2020 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực văn hóa và thể thao của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Thành phố Hồ Chí Minh

2679/QD-UBND,Quyết định 2679 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Định mức sử dụng máy móc lĩnh vực văn hóa,Định mức sử dụng máy móc thành phố Hồ Chí Minh,Định mức sử dụng thiết bị lĩnh vực văn hóa,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 29/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2020

2

Quyết định 2679/QĐ-UBND năm 2019 về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

2679/QD-UBND,Quyết định 2679 2019,Tỉnh Tây Ninh,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2679/QĐ-UBND Tây Ninh, ngày 09 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 09/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2020

3

Quyết định 2679/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi trên lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước, người có công thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định

2679/QD-UBND,Quyết định 2679 2019,Tỉnh Bình Định,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2679/QĐ-UBND Bình Định,

Ban hành: 01/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2019

4

Quyết định 2679/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát triển rừng cảnh quan nội ô thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

2679/QD-UBND,Quyết định 2679 2016,Tỉnh Lâm Đồng,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 2679/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 01 tháng 12 năm 2016

Ban hành: 01/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2016

5

Quyết định 2679/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh

2679/QD-UBND,Quyết định 2679 2016,Tỉnh Hà Tĩnh,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2679/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 9 năm

Ban hành: 21/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2017

6

Quyết định 2679/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ hoặc hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế

2679/QD-UBND,Quyết định 2679 2014,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2679/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế,

Ban hành: 22/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2015

7

Quyết định 2679/QĐ-UBND năm 2012 về Chương trình phát triển xi măng tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2015

2679/QD-UBND,Quyết định 2679 2012,Tỉnh Nghệ An,Tỉnh Nghệ An,Chương trình phát triển xi măng ,Giai đoạn 2012 - 2015 ,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 18/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2012

8

Quyết định 2679/QĐ-UBND năm 2011 công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

2679/QD-UBND,Quyết định 2679 2011,Tỉnh Bến Tre,Công bố thủ tục hành chính,Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2679/QĐ-UBND

Ban hành: 11/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2011

9

Quyết định 2679/QĐ-UBND năm 2011 bổ sung thành viên Ban chỉ đạo phát triển nghề và làng nghề Hà Nội và Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo

2679/QD-UBND,Quyết định 2679 2011,Thành phố Hà Nội,Bổ sung thành viên ban chỉ đạo,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2679/QĐ-UBND Hà Nội,

Ban hành: 14/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2012

10

Quyết định 2679/QĐ-UBND năm 2009 về công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

2679/QD-UBND,Quyết định 2679 2009,Tỉnh Hà Tĩnh,Công bố bộ thủ tục hành chính,Sở Tư pháp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 2679/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 28 tháng

Ban hành: 28/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2011

11

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

12

Thông báo 2679/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là chất làm sạch bông do Tổng cục Hải quan ban hành

2679/TB-TCHQ,Thông báo 2679 2015,Tổng cục Hải quan,Chất làm sạch bông ,Chất làm sạch bông,Bảng phân loại hàng hóa,Kết quả phân loại hàng hóa,Phân loại hàng hóa,Phân loại hàng hóa 2015 ,Phân loại hàng hóa XNK,Phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN

Ban hành: 30/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2015

13

Quyết định 4167/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch thành phố Hà Nội

4167/QD-UBND,Quyết định 4167 2021,Thành phố Hà Nội,Giải quyết thủ tục hành chính của Sở Du lịch Hà Nội,Giải quyết thủ tục về du lịch của Sở Du lịch Hà Nội,Thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch của Sở Du lịch Hà Nội,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦV BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG

Ban hành: 14/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2021

14

Quyết định 2596/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

2596/QD-UBND,Quyết định 2596 2021,Tỉnh Quảng Nam,Chương trình phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam,Chương trình phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam đến 2025,Chương trình phát triển du lịch Quảng Nam tầm nhìn đến 2030,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 12/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2021

15

Quyết định 3769/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định

3769/QD-UBND,Quyết định 3769 2021,Tỉnh Bình Định,Công bố thủ tục của Sở Thông tin tỉnh Bình Định,Công bố thủ tục về Bưu chính của Sở Thông tin tỉnh Bình Định,Thủ tục lĩnh vực Bưu chính của Sở Thông tin tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 11/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2021

16

Kế hoạch 208/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội

208/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Thực hiện Quyết định 25/2021/QĐ-TTg thành phố Hà Nội,Thực hiện xã phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật Hà Nội,Thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thành phố Hà Nội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 10/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2021

17

Quyết định 835/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết 22 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai

835/QD-UBND,Quyết định 835 2021,Tỉnh Gia Lai,Thủ tục hành chính của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai,Giải quyết thủ tục hành chính của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai,Quy trình giải quyết thủ tục của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 10/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2021

18

Quyết định 2186/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La

2186/QD-UBND,Quyết định 2186 2021,Tỉnh Sơn La,Công bố thủ tục hành chính của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La,Công bố thủ tục lĩnh vực Văn thư của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La,Công bố thủ tục lĩnh vực Lưu trữ của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 10/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2021

19

Quyết định 4158/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội

4158/QD-UBND,Quyết định 4158 2021,Thành phố Hà Nội,Công bố thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp Hà Nội,Công bố thủ tục Bảo vệ thực vật của Sở Nông nghiệp Hà Nội,Thủ tục Bảo vệ thực vật của Sở Nông nghiệp Hà Nội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 10/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2021

20

Kế hoạch 144/KH-UBND năm 2021 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025

144/KH-UBND,Tỉnh Ninh Bình,Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức tỉnh Ninh Bình,Đào tạo bồi dưỡng công chức viên chức tỉnh Ninh Bình,Bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức 2021 2025,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.95.208
server250