Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2632/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 243395 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 2632/QĐ-UBND năm 2020 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước và an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tiền Giang

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2632/QĐ-UBND Tiền Giang, ngày 07 tháng 9 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA

Ban hành: 07/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

2

Quyết định 2632/QĐ-UBND năm 2019 công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

2632/QD-UBND,Quyết định 2632 2019,Tỉnh Lâm Đồng,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2632/QĐ-UBND Lầm Đồng, ngày 18 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 18/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2020

3

Quyết định 2632/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa

2632/QD-UBND,Quyết định 2632 2019,Tỉnh Thanh Hóa,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2632/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 02 tháng 7

Ban hành: 02/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2019

4

Quyết định 2632/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc

2632/QD-UBND,Quyết định 2632 2018,Tỉnh Vĩnh Phúc,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2632/QĐ-UBND Vĩnh Phúc, ngày 30 tháng 10 năm 2018

Ban hành: 30/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2018

5

Quyết định 2632/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hà Giang năm 2018

2632/QD-UBND,Quyết định 2632,Tỉnh Hà Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2632/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 07 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 07/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2018

6

Quyết định 2632/QĐ-UBND năm 2014 về ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh được ban hành thông báo thu hồi đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

2632/QD-UBND,Quyết định 2632 2014,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2632/QĐ-UBND Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 28 tháng 11

Ban hành: 28/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2015

7

Quyết định 2632/QĐ-UBND mua bảo hiểm y tế bổ sung đợt 14 cho trẻ em dưới 6 tuổi năm 2013 do tỉnh Sơn La ban hành

2632/QD-UBND,Quyết định 2632 2013,Tỉnh Sơn La,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2632/QĐ-UBND Sơn La, ngày 11 tháng 11

Ban hành: 11/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2013

8

Quyết định 2632/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch tiếp tục thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại tại Thành phố Hồ Chí Minh

--------------- Số: 2632/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và

Ban hành: 22/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2013

9

Quyết định 2632/QĐ-CT năm 2021 công bố chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ngành Tư pháp do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2632/QĐ-CT Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 9 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CHUẨN HÓA DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN; UBND CẤP XÃ THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA

Ban hành: 25/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2021

10

Quyết định 2632/2009/QĐ-UBND ban hành quy định thẩm quyền công chứng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

2632/2009/QD-UBND,Quyết định 2632 2009,Tỉnh Hà Tĩnh,Thẩm quyền công chứng,Công chứng giao dịch,Công chứng hợp đồng,Tỉnh Hà Tĩnh,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 26/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

11

Quyết định 2632/QĐ-BGDĐT năm 2015 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và Quyết định 404/-TTg phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2632/QD-BGDDT,Quyết định 2632 2015,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông,Đổi mới sách giáo khoa phổ thông,Sách giáo khoa giáo dục phổ thông ,Chương trình sách giáo khoa,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 24/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2016

12

Quyết định 2632/QĐ-BGTVT năm 2012 phê duyệt Dự án "Đổi mới và phát triển dạy nghề" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012 - 2015 của trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Đường thủy I do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

2632/QD-BGTVT,Quyết định 2632 2012,Bộ Giao thông vận tải,Đổi mới và phát triển dạy nghề,Chương trình mục tiêu quốc gia,Trường cao đẳng nghề,Giao thông Vận tải Đường thủy I ,Lao động - Tiền lương,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 26/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2012

13

Kế hoạch 171/KH-UBND năm 2018 về triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang

định số 4109/-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia (Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015); Căn cứ Công văn số 419/BKHCN-TĐC ngày 21/02/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015; Căn cứ Quyết định số 2632/QĐ-UBND ngày 07/12/2017 của Ủy ban nhân

Ban hành: 31/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2018

14

Nghị quyết 30/NQ-HĐND năm 2020 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 (lần thứ 4) do thành phố Hải Phòng ban hành

hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm 2008/QĐ-UBND 15/9/2016 2632/QĐ-UBND 10/10/2018 1 9.899.085 9.899.085 9.116.822 590.000 9.706.822 Biểu VII: DỰ ÁN ĐÃ BỐ TRÍ VỐN KHỞI CÔNG NĂM 2017 (Kèm theo

Ban hành: 22/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2020

15

Quyết định 3107/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025 và hàng năm

850 2023 Quyết định số 2632/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 của UBND tỉnh v/v phê duyệt quy hoạch phân khu Khu vực đường Hùng Vương - Trần Quý Cáp - Nguyễn Đình Chiểu - Phan Chu Trinh - Nam Hồ (Khu B3), Phường 9 và Phường 11 - Bồi thường: UBND Đà Lạt chủ trì. - Đề xuất DA, lựa chọn nhà đầu tư: SXD

Ban hành: 31/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2022

16

Quyết định 784/QĐ-UBND năm 2013 về Quy định chính sách hỗ trợ và quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng chương trình nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2013-2020

Hà Giang giai đoạn 2013-2020. Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 2632/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh Hà Giang. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban quản lý chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban ngành của tỉnh, Ban chỉ đạo Chương trình NTM các huyện, thành phố;

Ban hành: 02/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2015

17

Nghị quyết 39/NQ-HĐND năm 2021 về dự kiến Kế hoạch đầu tư công thành phố Hải Phòng năm 2022

2632/QĐ-UBND 10/10/2018 9.899.085 9.899.085 9.891.090 9.891.090 7.995 2 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Bắc sông Cấm BQLDA phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng

Ban hành: 12/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2021

18

Quyết định 1378/QĐ-UBND năm 2022 về đính chính Quyết định 14/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam

1378/QD-UBND,Quyết định 1378 2022,Tỉnh Quảng Nam,Đính chính Quyết định cơ cấu Sở Lao động Quảng Nam,Đính chính Quyết định 14/2022/QĐ-UBND Quảng Nam,Đính chính Quyết định nhiệm vụ Sở Lao động Quảng Nam,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 23/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2022

19

Quyết định 1702/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội

1702/QD-UBND,Quyết định 1702 2022,Thành phố Hà Nội,Công bố thủ tục hành chính tiêu chuẩn đo lường,Thủ tục hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường,Thủ tục hành chính Sở Khoa học Hà Nội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 20/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2022

20

Quyết định 1703/QĐ-UBND năm 2022 bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội

1703/QD-UBND,Quyết định 1703 2022,Thành phố Hà Nội,Bãi bỏ quy trình thủ tục hành chính đo lường,Quy trình thủ tục hành chính tiêu chuẩn đo lường,Thủ tục hành chính thuộc Sở Khoa học Hà Nội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 20/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.25.113