Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 263/2013/TT-BQP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 4412 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2019/BQP về hủy nổ lựu đạn sát thương và đầu đạn nổ phá, nổ sát thương, nổ phá sát thương

Cục Quân khí/Tổng cục Kỹ thuật soạn thảo, Bộ Tổng Tham mưu trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và được ban hành kèm theo Thông tư số 158/2019/TT-BQP ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ HỦY NỔ LỰU ĐẠN SÁT THƯƠNG VÀ ĐẦU ĐẠN NỔ PHÁ, NỔ SÁT THƯƠNG, NỔ PHÁ SÁT THƯƠNG

Ban hành: 21/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2019

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 11:2018/BQP về Kho bảo quản vũ khí, vật liệu nổ, và công cụ hỗ trợ tiếp nhận, thu gom thuộc phạm vi Bộ quốc phòng quản lý

được ban hành kèm theo Thông tư số: /2018/TT-BQP ngày tháng năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHO BẢO QUẢN VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ TIẾP NHẬN, THU GOM THUỘC PHẠM VI BỘ QUỐC PHÒNG QUẢN LÝ National technical regulations on warehouses used for maintaining received

Ban hành: 13/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2018

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2017/BQP về Hủy đốt đạn súng, ngòi đạn và hỏa cụ

soạn thảo, Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng/Bộ Quốc phòng trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và được ban hành theo Thông tư số 278/2017/TT-BQP ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ HỦY ĐỐT ĐẠN SÚNG, NGÒI ĐẠN VÀ HỎA CỤ National Technical regulation on firing destruction

Ban hành: 27/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2017

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

5

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2016/BQP về Mã hóa dữ liệu sử dụng trong lĩnh vực ngân hàng

định): Các phép biến đổi của AES Lời nói đầu QCVN 4 : 2016/BQP do Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã - Ban Cơ yếu Chính phủ biên soạn, Ban Cơ yếu Chính phủ trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và được ban hành theo Thông tư số 161/2016/TT-BQP ngày 21 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ban hành: 21/10/2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2016

6

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5:2016/BQP về Chữ ký số sử dụng trong lĩnh vực ngân hàng

4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN Lời nói đầu QCVN 5 : 2016/BQP do Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã - Ban Cơ yếu Chính phủ biên soạn, Ban Cơ yếu Chính phủ trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và được ban hành theo Thông tư số 161/2016/TT-BQP ngày 21 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 21/10/2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2016

7

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 6:2016/BQP về Quản lý khóa sử dụng trong lĩnh vực ngân hàng

NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN Lời nói đầu QCVN 6 : 2016/BQP do Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã - Ban Cơ yếu Chính phủ biên soạn, Ban Cơ yếu Chính phủ trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và được ban hành theo Thông tư số 161/2016/TT-BQP ngày 21 tháng 10 năm 2016 của Bộ

Ban hành: 21/10/2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2016

8

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2016/BQP về hủy đốt thuốc phóng đạn dược

lục B - Sơ đồ quy trình công nghệ hủy đốt thuốc phóng Lời nói đầu QCVN 02:2016/BQP do Cục Quân khí/Tổng cục Kỹ thuật soạn thảo, Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng/Bộ Quốc phòng trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và được ban hành theo Thông tư số ………../2016/TT-BQP ngày….. tháng ….. năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2016

9

Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 263:2000 về Quy trình khảo sát đường ô tô do Bộ Giao thông vận tải ban hành

22TCN263:2000,Tiêu chuẩn ngành 22TCN263:2000,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 22 TCN 263 - 2000 QUY TRÌNH KHẢO SÁT ĐƯỜNG ÔTÔ Phần 1. QUY ĐỊNH CHUNG Chương 1. MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ VÀ CÁC BƯỚC KHẢO SÁT ĐƯỜNG ÔTÔ 1.1 Quy trình này quy định các nội dung và yêu cầu cần phải đạt

Ban hành: 01/06/2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2013

10

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2012/BQP về rà phá bom mìn, vật nổ do Bộ Quốc phòng ban hành

NHÂN 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN Phụ lục LỜI NÓI ĐẦU QCVN 01:2012/BQP do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rà phá bom mìn, vật nổ - Bộ Tư lệnh Công binh biên soạn; Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 121/2012/TT-BQP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc

Ban hành: 12/11/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 263:1986 về Chỗ đặt đầu chìa vặn – kích thước

TCVN263:1986,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN263:1986,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 263 : 1986 CHỖ ĐẶT ĐẦU CHÌA VẶN – KÍCH THƯỚC Width across flats dimensions Lời nói đầu TCVN 263 : 1986 thay thế TCVN 263 : 1967; TCVN 263 : 1986 do Viện nghiên cứu máy – Bộ Cơ khí và Luyện kim biên soạn, Tổng cục Tiêu

Ban hành: Năm 1986

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2015

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9454:2013 (ISO 1217:2009) về Máy nén thể tích - Thử nghiệm thu

TCVN9454:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9454:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9454:2013 ISO 1217:2009 MÁY NÉN THỂ TÍCH - THỬ NGHIỆM THU Displacement compressors - Acceptance tests Lời nói đầu TCVN 9454:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 1217:2009. TCVN 9454:2013 do Ban kỹ thuật Tiêu

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2014

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9662:2013 (ISO 18329:2004) về Sữa và sản phẩm sữa - Xác định hàm lượng furosin - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao pha đảo cặp ion

TCVN9662:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9662:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9662:2013 ISO 18329:2004 SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG FUROSIN - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO PHA ĐẢO CẶP ION Milk and milk products - Determination of furosine content - Ion-pair reverse-phase

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

14

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9773:2013 (CAC/RCP 40-1993) về Quy phạm thực hành vệ sinh đối với thực phẩm axit thấp được chế biến và bao gói vô trùng

TCVN9773:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9773:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9773:2013 CAC/RCP 40-1993 QUY PHẠM THỰC HÀNH VỆ SINH ĐỐI VỚI THỰC PHẨM AXIT THẤP ĐƯỢC CHẾ BIẾN VÀ BAO GÓI VÔ TRÙNG Code of Hygienic Practice for Aseptically Processed and Packaged Low-Acid Foods Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2014

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10161:2013 về Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất atrazine - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN10161:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10161:2013,***,Nông nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10161 : 2013 THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHỨA HOẠT CHẤT ATRAZINE - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Pesticides containing atrazine - Technical requirements and test methods Lời nói đầu TCVN 10161 : 2013 do Cục Bảo

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2014

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2099:2013 (ISO 1519:2011) về Sơn và vecni – Phép thử uốn (trục hình trụ)

TCVN2099:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN2099:2013,***,Xây dựng,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2099:2013 ISO 1519:2011 SƠN VÀ VECNI - PHÉP THỬ UỐN (TRỤC HÌNH TRỤ) Paints and varnishes - Bend test (cylindrical mandrel) Lời nói đầu TCVN 2099:2013 thay thế cho TCVN 2099:2007. TCVN 2099:2013 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2013

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9667:2013 (ISO 4134:1999) về Thịt và sản phẩm thịt - Xác định hàm lượng axit L-(+)-glutamic - Phương pháp chuẩn

TCVN9667:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9667:2013,***,Phương pháp chuẩn,Xác định hàm lượng axit glutamic ,Thịt và sản phẩm thịt ,TCVN 9667:2013 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9667:2013 ISO 4134:1999 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG AXIT-(+)-GLUTAMIC - PHƯƠNG PHÁP CHUẨN Meat and meat

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7138:2013 (ISO 13720:2010) về Thịt và sản phẩm thịt - Định lượng Pseudomonas spp. giả định

TCVN7138:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7138:2013,***,Định lượng Pseudomonas spp. giả định,Định lượng Pseudomonas spp. ,Thịt và sản phẩm thịt ,TCVN 7138:2013 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7138:2013 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - ĐỊNH LƯỢNG PSEUDOMONAS SPP. GIẢ ĐỊNH Meat and meat products - Enumeration

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9788:2013 (ISO GUIDE 73 : 2009) về Quản lý rủi ro – Từ vựng

TCVN9788:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9788:2013,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9788 : 2013 ISO GUIDE 73 : 2009 QUẢN LÝ RỦI RO – TỪ VỰNG Risk management – Vocabulary Lời nói đầu TCVN 9788:2013 hoàn toàn tương đương với ISO Guide 73:2009; TCVN 9788:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 176

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2015

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 26000:2013 (ISO 26000:2010) về Hướng dẫn về trách nhiệm xã hội

TCVNISO26000:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO26000:2013,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 26000:2013 ISO 26000:2010 HƯỚNG DẪN VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI Guidance on social responsibility Lời nói đầu TCVN ISO 26000:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 26000:2010; TCVN ISO 26000:2013 do Tiểu Ban kỹ thuật

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13