Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 263/2013/TT-BQP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 65220 công văn

1

Công văn 263/VPCP-TCCV năm 2021 về điều chỉnh biên chế sự nghiệp ngành giáo dục do Văn phòng Chính phủ ban hành

263/VPCP-TCCV,Công văn 263 2021,Văn phòng Chính phủ,Biên chế sự nghiệp ngành giáo dục,Điều chỉnh biên chế sự nghiệp giáo dục,Điều chỉnh biên chế ngành giáo dục,Bộ máy hành chính,Giáo dục VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2021

2

Công văn 263/BXD-KTXD năm 2013 giải đáp vướng mắc khi thực hiện Thông tư 10/2009/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

263/BXD-KTXD,Công văn 263 2013,Bộ Xây dựng, giải đáp vướng mắc Thông tư 10/2009,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 263/BXD-KTXD V/v giải đáp vướng mắc khi thực hiện

Ban hành: 19/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2013

3

Công văn 4197/BQP-PC năm 2020 về đính chính Thông tư 121/2020/TT-BQP do Bộ Quốc phòng ban hành

4197/BQP-PC,Công văn 4197 2020,Bộ Quốc phòng,Đính chính Thông tư 121/2020/TT-BQP,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về quân sự,Bãi bỏ văn bản quy phạm về quốc phòng,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2020

4

Công văn 263/TANDTC-PC năm 2018 xác định quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án tranh chấp về di sản thừa kế do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

263/TANDTC-PC,Công văn 263 2018,Tòa án nhân dân tối cao,Người khởi kiện,Di sản thừa kế,Đảo đảm quyền khởi kiện,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 263/TANDTC-PC V/v

Ban hành: 05/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2018

5

Công văn 263/TCT-CS năm 2018 về sử dụng thoát nước và quản lý thuế đối với dịch vụ thoát nước do Tổng cục Thuế ban hành

263/TCT-CS,Công văn 263 2018,Tổng cục Thuế,Quản lý thuế,Tình hình quản lý thuế,Dịch vụ thoát nước,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 263

Ban hành: 17/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

6

Công văn 263/KCB-ĐD&KSNK năm 2020 về tăng cường quản lý sử dụng khẩu trang trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành

263/KCB-DD&KSNK,Công văn 263 2020,Cục Quản lý khám chữa bệnh,Cơ sở khám bệnh,Cơ sở chữa bệnh,Quản lý sử dụng,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2020

7

Công văn 263/TTg-KTTH năm 2016 bổ sung vốn điều lệ của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

263/TTg-KTTH,Công văn 263,Thủ tướng Chính phủ,Bổ sung vốn điều lệ,Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc,Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 18/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2016

8

Công văn 263/ATTP-TTr năm 2015 kiểm tra xử lý việc lưu hành sản phẩm thực phẩm vi phạm pháp luật do Cục An toàn thực phẩm ban hành

263/ATTP-TTr,Công văn 263,Cục an toàn thực phẩm,An toàn thực phẩm,Sản phẩm thực phẩm,Tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm,Kiểm tra xử lý,Kiểm tra xử lý rà soát ,Vi phạm hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2016

9

Công văn 4415/BQP-TM năm 2020 về triển khai thiết lập khu vực cấm bay, hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ do Bộ Quốc phòng ban hành

4415/BQP-TM,Công văn 4415 2020,Bộ Quốc phòng,Thiết lập khu vực cấm bay hạn chế bay,Hạn chế bay đối với tàu bay không người lái,Hạn chế bay đối với phương tiện bay siêu nhẹ,Giao thông - Vận tải BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2020

10

Công văn 4213/BQP-TM năm 2020 về ứng dụng thiết bị bay không người lái trong nông nghiệp do Bộ Quốc phòng ban hành

4213/BQP-TM,Công văn 4213 2020,Bộ Quốc phòng,Ứng dụng thiết bị bay không người lái,Thiết bị bay không người lái trong nông nghiệp,Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong nông nghiệp,Giao thông - Vận tải BỘ QUỐC PHÒNG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2020

11

Công văn 1122/VT-TT năm 2017 thực hiện Thông tư 32/2017/TT-BQP do Cục Vận tải ban hành

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 32/2017/TT-BQP ngày 24/01/2017 Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2017 Kính gửi: Các đơn vị tàu thuyền. Căn cứ Thông tư số 32/2017/TT-BQP ngày 24/01/2017 của Bộ Quốc phòng về việc quy định đăng ký, quản lý, sử dụng tàu thuyền quân sự; Để tổ chức thực hiện thống nhất

Ban hành: 03/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2017

12

Công văn 263/BNN-KTHT rà soát, điều chỉnh phương án bố trí tái định cư Dự án thủy điện Sơn La do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

263/BNN-KTHT,Công văn 263 2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Phương án bố trí tái định cư,Dự án thủy điện Sơn La BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 263/BNN-KTHT V/v rà

Ban hành: 09/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2012

13

Công văn 645/BQP-TC năm 2020 về triển khai Chỉ thị 32/CT-TTg do Bộ Quốc phòng ban hành

số 26/2019/TT-BQP ngày 31 /3/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. c) Cục Tác chiến hướng dẫn các đơn vị hoàn thành việc lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất là tài sản đặc biệt quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ; thực hiện công khai tài sản đặc biệt (Đất quốc phòng, công trình quốc phòng và khu quân sự)

Ban hành: 27/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2020

14

Công văn 263/TTG-QHQT phê duyệt bổ sung dự án do ILO tài trợ cho tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

263/TTG-QHQT,Công văn 263 2011,Thủ tướng Chính phủ,Tiền tệ - Ngân hàng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 263/TTg-QHQT V/v Phê duyệt bổ sung dự án do ILO tài trợ cho tỉnh Quảng Nam.

Ban hành: 23/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2011

15

Công văn 12420/BQP-TM năm 2019 về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 do Bộ Quốc phòng ban hành

12420/BQP-TM,Công văn 12420 2019,Bộ Quốc phòng,Công dân,Tuyển chọn,Gọi nhập ngũ,Quyền dân sự BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12420/BQP-TM V/v tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020

Ban hành: 08/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2020

16

Công văn 263/VPCP-KTTH về chính sách thuế, phí khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt do Văn phòng Chính phủ ban hành

263/VPCP-KTTH,Công văn 263 2011,Văn phòng Chính phủ,Thuế - Phí - Lệ Phí VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 263/VPCP-KTTH V/v chính sách thuế, phí khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt.

Ban hành: 13/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2011

17

Công văn 7018/BQP-DT năm 2019 về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quốc phòng và bàn giao khu gia đình ra địa phương quản lý của các đơn vị quân đội trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Quốc phòng ban hành

7018/BQP-DT,Công văn 7018 2019,Bộ Quốc phòng,Bảo lãnh quyền sử dụng đất,Thực hiện quyền sử dụng đất,Giá trị quyền sử dụng đất,Bất động sản BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7018/BQP-DT V/v sắp xếp

Ban hành: 03/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2019

18

Công văn 5874/BQP-Kte năm 2019 về cấp Giấy phép cho các cơ sở sửa chữa, gia công cánh quạt tàu bay do Bộ Quốc phòng ban hành

5874/BQP-Kte,Công văn 5874 2019,Bộ Quốc phòng,Cấp giấy phép,Cánh quạt,Tàu bay BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5874/BQP-Kte V/v trả lời kiến nghị của Công ty TNHH MHI AEROSPACE

Ban hành: 05/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2019

19

Công văn 12938/BQP-TCII năm 2018 về phối hợp thực hiện Nghị định 30/2011/NĐ-CP về quản lý và bảo vệ hệ thống anten quân sự do Bộ Quốc phòng ban hành

12938/BQP-TCII,Công văn 12938,Bộ Quốc phòng,Hệ thống anten quân sự,Hệ thống anten ngụy trang ,Quân sự,Công nghệ thông tin BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12938/BQP-TCII V/v phối hợp thực

Ban hành: 19/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2018

20

Công văn số 263/BXD-KHCN về việc áp dụng quy chuẩn quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

263/BXD-KHCN, Công văn 263, Bộ Xây dựng, Xây dựng- Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 263/BXD-KHCN V/v: áp dụng Quy chuẩn QHXD Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2009

Ban hành: 11/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13