Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 263/2013/TT-BQP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 169266 văn bản

161

Thông tư 147/2016/TT-BQP quy định về quản lý Người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng quản lý và Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng làm chủ sở hữu

147/2016/TT-BQP,Thông tư 147 2016,Bộ Quốc phòng,Bộ Quốc phòng làm chủ sở hữu,Người giữ chức danh chức vụ ,Người đại diện phần vốn nhà nước,Doanh nghiệp BỘ QUỐC PHÒNG ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2016

162

Thông tư 138/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao quân đội được tập trung tập huấn và thi đấu do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

138/2016/TT-BQP,Thông tư 138 2016,Bộ Quốc phòng,Vận động viên thể thao ,Hướng dẫn thực hiện,Chế độ huấn luyện viên thể thao,Vận động viên,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2016

163

Thông tư 130/2016/TT-BQP hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

--------------- Số: 130/2016/TT-BQP Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2016 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH TRỢ CẤP HẰNG THÁNG ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN, NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC CƠ YẾU HƯỞNG LƯƠNG NHƯ ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN ĐÃ PHỤC VIÊN, XUẤT NGŨ, THÔI VIỆC Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013

Ban hành: 10/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2016

164

Thông tư 127/2016/TT-BQP quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với xe cẩu ghế dù sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 11:2016/BQP)

127/2016/TT-BQP,Thông tư 127 2016,Bộ Quốc phòng,Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn ,Xe cẩu ghế dù ,Kỹ thuật an toàn Xe cẩu ghế dù ,Lao động - Tiền lương BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2016

165

Thông tư 126/2016/TT-BQP quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với xà cẩu đạn tên lửa sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 10:2016/BQP)

126/2016/TT-BQP,Thông tư 126 2016,Bộ Quốc phòng,Kiểm định kỹ thuật an toàn,Xà cẩu đạn tên lửa ,Tên lửa sử dụng trong Bộ Quốc phòng ,Lao động - Tiền lương BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2016

166

Thông tư 128/2016/TT-BQP quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với tời điện, tời thủ công nâng thuốc phóng, thuốc nổ sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 12:2016/BQP)

128/2016/TT-BQP,Thông tư 128 2016,Bộ Quốc phòng,Kiểm định kỹ thuật an toàn,Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn ,Tời thủ công nâng thuốc phóng,Lao động - Tiền lương BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2016

167

Thông tư 124/2016/TT-BQP quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với trục cáp vận chuyển thuốc phóng, thuốc nổ sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 08:2016/BQP)

124/2016/TT-BQP,Thông tư 124 2016,Bộ Quốc phòng,Kiểm định kỹ thuật an toàn,Quy trình kiểm định kỹ thuật,Thuốc phóng thuốc nổ ,Quy trình kiểm định,Lao động - Tiền lương BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2016

168

Thông tư 121/2016/TT-BQP quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với thiết bị kẹp đạn bằng khí nén sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 05:2016/BQP)

121/2016/TT-BQP,Thông tư 121 2016,Bộ Quốc phòng,Quy trình kiểm định kỹ thuật,Thiết bị kẹp đạn bằng khí nén,Quy trình kiểm định,Kiểm định kỹ thuật an toàn,Lao động - Tiền lương BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2016

169

Thông tư 122/2016/TT-BQP quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với trạm khí nén YKC, VZ20/350 sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 06:2016/BQP)

122/2016/TT-BQP,Thông tư 122 2016,Bộ Quốc phòng,Quy trình kiểm định kỹ thuật,Quy trình kiểm định,Kiểm định kỹ thuật an toàn,Trạm khí nén,Lao động - Tiền lương BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2016

170

Thông tư 123/2016/TT-BQP quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với trạm Azốt UGZCIA dùng để nạp cho tên lửa sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 07:2016/BQP)

123/2016/TT-BQP,Thông tư 123 2016,Bộ Quốc phòng,Kiểm định kỹ thuật,Kiểm định kỹ thuật an toàn,Quy trình kiểm định kỹ thuật,Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động,Lao động - Tiền lương BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2016

171

Thông tư 125/2016/TT-BQP quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với pa lăng kéo tay sử dụng để nâng, hạ bom, đạn sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 09:2016/BQP)

125/2016/TT-BQP,Thông tư 125 2016,Bộ Quốc phòng,Kiểm định kỹ thuật an toàn,Pa lăng kéo tay ,Bom đạn,Quy trình kiểm định kỹ thuật,Lao động - Tiền lương BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2016

172

Thông tư 117/2016/TT-BQP quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với nồi gia nhiệt dầu sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 01:2016/BQP)

117/2016/TT-BQP,Thông tư 117 2016,Bộ Quốc phòng,Quy trình kiểm định,Kiểm định kỹ thuật an toàn,Quy trình kiểm định kỹ thuật,Nồi gia nhiệt dầu ,Lao động - Tiền lương BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2016

173

Thông tư 118/2016/TT-BQP quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với thiết bị an định Hecxozen sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 02:2016/BQP)

118/2016/TT-BQP,Thông tư 118 2016,Bộ Quốc phòng,Kiểm định kỹ thuật an toàn,Quy trình kiểm định kỹ thuật,Quy trình kiểm định,Thiết bị an định Hecxozen ,Lao động - Tiền lương BỘ QUỐC PHÒNG ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2016

174

Thông tư 119/2016/TT-BQP quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với thiết bị tạo NitroGlyxerin sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 03:2016/BQP)

119/2016/TT-BQP,Thông tư 119 2016,Bộ Quốc phòng,Quy trình kiểm định kỹ thuật,An toàn lao động,Quy trình kiểm định,Thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt,Lao động - Tiền lương BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2016

175

Thông tư 120/2016/TT-BQP quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với thiết bị tạo Dinitrotoluen sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 04:2016/BQP)

120/2016/TT-BQP,Thông tư 120 2016,Bộ Quốc phòng,Quy trình kiểm định kỹ thuật,Quy trình kiểm định,Kiểm định kỹ thuật an toàn,Thiết bị tạo Dinitrotoluen ,Lao động - Tiền lương BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2016

176

Thông tư 115/2016/TT-BQP quy định mẫu hiện vật khen thưởng; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng trong Bộ Quốc phòng

115/2016/TT-BQP,Thông tư 115 2016,Bộ Quốc phòng,Hiện vật khen thưởng ,Cấp phát cấp lại thu hồi hiện vật,Quy chế quản lý cấp phát ,Quản lý cấp phát cấp lại thu hồi BỘ QUỐC PHÒNG ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2016

177

Thông tư 113/2016/TT-BQP quy định chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

dưỡng, điều dưỡng Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được nghỉ an dưỡng, điều dưỡng theo quy định tại Thông tư số 179/2013/TT-BQP ngày 17 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, quản lý hoạt động các Đoàn an điều dưỡng và chế độ an điều dưỡng trong quân đội. Điều 9.

Ban hành: 23/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2016

178

Thông tư 109/2016/TT-BQP Quy chuẩn QCVN 02:2016/BQP - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hủy đốt thuốc phóng đạn dược do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

109/2016/TT-BQP,Thông tư 109 2016,Bộ Quốc phòng,Ban hành quy chuẩn kỹ thuật,Hủy đốt thuốc phóng đạn dược ,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 109/2016/TT-BQP

Ban hành: 05/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2016

179

Thông tư 103/2016/TT-BQP quy định về khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng

Số: 103/2016/TT-BQP Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4

Ban hành: 30/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2016

180

Thông tư 107/2016/TT-BQP Quy định về khám, chữa bệnh đối với quân nhân chuyên nghiệp có đủ 15 năm trở lên công tác trong Bộ Quốc phòng đã về phục viên do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

107/2016/TT-BQP,Thông tư 107 2016,Bộ Quốc phòng,Quân nhân chuyên nghiệp,Sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp,Khám chữa bệnh,Thể thao - Y tế BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 107/2016/TT-BQP

Ban hành: 30/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169