Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2625/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 161756 văn bản

1

Quyết định 2625/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình

2625/QD-UBND,Quyết định 2625 2018,Tỉnh Quảng Bình,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2625/QĐ-UBND Quảng Bình, ngày 08 tháng 8

Ban hành: 08/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2018

2

Quyết định 2625/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình

2625/QD-UBND,Quyết định 2625,Tỉnh Hòa Bình,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2625/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 04 tháng 12 năm 2015

Ban hành: 04/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2015

3

Quyết định 2625/QĐ-UBND năm 2015 về Quy trình lập hồ sơ và biểu mẫu đưa người nghiện ma tuý vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

2625/QD-UBND,Quyết định 2625 2015,Tỉnh Bình Thuận,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2625 /QĐ-UBND Bình Thuận, ngày 06 tháng 10 năm 2015

Ban hành: 06/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2015

4

Quyết định 2625/QĐ-UBND năm 2012 thành lập Tổ công tác rà soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ninh

2625/QD-UBND,Quyết định 2625 2012,Tỉnh Quảng Ninh,Thành lập Tổ công tác,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2625/QĐ-UBND Quảng Ninh,

Ban hành: 16/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2013

5

Quyết định 2625/QĐ-UBND năm 2010 công bố hủy bỏ, sửa đổi thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Số: 2625/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 22 tháng 8 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ HỦY BỎ, SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Căn cứ Luật Tổ chức Hội

Ban hành: 22/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2011

6

Quyết định 2625/2017/QĐ-UBND về quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

2625/2017/QD-UBND,Quyết định 2625 2017,Tỉnh Quảng Ninh,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2625/2017/QĐ-UBND Quảng

Ban hành: 06/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2017

7

Quyết định 2625/QĐ-BNN-TY năm 2017 Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý sử dụng kháng sinh và phòng chống kháng kháng sinh trong sản xuất chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2017-2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2625/QD-BNN-TY,Quyết định 2625,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nhóm quản lý sử dụng kháng sinh ,Sản xuất chăn nuôi,Nuôi trồng thủy sản BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2017

8

Quyết định 2625/QĐ-TCHQ năm 2014 về Quy trình giám sát hải quan đối với hàng bưu chính thu gom ngoài lãnh thổ đưa vào Việt Nam thực hiện phân loại, chia chọn chuyển tiếp đi quốc tế do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

2625/QD-TCHQ,Quyết định 2625 2014,Tổng cục Hải quan,Giám sát hải quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2625/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 09 tháng 09

Ban hành: 09/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2014

9

Quyết định 2625/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Trung ương Cục miền Nam, tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2013 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2625/QD-TTg,Quyết định 2625 2013,Thủ tướng Chính phủ,tu bổ phục hồi di tích lịch sử Tây Ninh,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2625/QĐ

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2014

10

Kế hoạch 2625/KH-BNN-PC về khảo sát và xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2625/KH-BNN-PC,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Lao động - Tiền lương BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2625/KH-BNN-PC Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2011

Ban hành: 12/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2011

12

Quyết định 2784/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Phương án tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

2784/QD-UBND,Quyết định 2784 2020,Thành phố Đà Nẵng,Phương án xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng Đà Nẵng,Đà Nẵng phê duyệt phương án xét nghiệm Covid-19,Tăng cường phòng chống Covid-19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 01/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2020

13

Quyết định 1090/QĐ-UBND năm 2020 về áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

1090/QD-UBND,Quyết định 1090 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Quảng Ngãi chống dịch COVID 19,Áp dụng biện pháp chống Covid-19 đặc thù,Biện pháp chống dịch Covid-19 đặc thù Quảng Ngãi,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2020

14

Quyết định 1079/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập các chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên khu vực biên giới biển tỉnh Quảng Ngãi

1079/QD-UBND,Quyết định 1079 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Chốt phòng chống Covid 19 trên biển Quảng Ngãi,Quảng Ngãi thành lập chốt kiểm dịch trên biển,Quảng Ngãi chống dịch COVID 19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2020

15

Quyết định 1074/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập chốt kiểm tra y tế đối với người xuất phát hoặc đi qua vùng có dịch Covid-19 vào địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

1074/QD-UBND,Quyết định 1074 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Thành lập chốt kiểm tra y tế người từ vùng dịch,Thành lập chốt kiểm tra y tế người đi qua vùng dịch,Chốt kiểm tra y tế người từ vùng Covid 19 Quảng Ngãi,Biện pháp chống dịch Covid-19 đặc thù Quảng Ngãi,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------

Ban hành: 29/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2020

16

Quyết định 2159/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2159/QD-UBND,Quyết định 2159 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Công bố thủ tục hành chính Ủy ban cấp xã,Thủ tục hành chính lĩnh vực Chứng thực,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 29/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.236.59.154