Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 26/2020/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 128549 văn bản

1

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

26/2020/QD-UBND,Quyết định 26 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Quy chế phối hợp quản lý vật liệu nổ công nghiệp Tuyên Quang,Quy chế phối hợp quản lý iền chất thuốc nổ Tuyên Quang,Quản lý vật liệu nổ công nghiệp tiền chất thuốc nổ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2021

2

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh

26/2020/QD-UBND,Quyết định 26 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh,Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng,Quy định cơ cấu tổ chức Sở Xây dựng Bắc Ninh,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

3

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái

26/2020/QD-UBND,Quyết định 26 2020,Tỉnh Yên Bái,Thanh tra kinh doanh theo phương thức đa cấp Yên Bái,Kiểm tra kinh doanh theo phương thức đa cấp Yên Bái,Giám sát hoạt động kinh doanh đa cấp Yên Bái,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2021

4

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

26/2020/QD-UBND,Quyết định 26 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Quy chế phát hành văn bản điện tử tỉnh Bắc Kạn,Quy chế quản lý văn bản điện tử tỉnh Bắc Kạn,Tiếp nhận xử lý văn bản điện tử tỉnh Bắc Kạn,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 25/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

5

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

26/2020/QD-UBND,Quyết định 26 2020,Tỉnh Kiên Giang,Tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tỉnh Kiên Giang,Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tỉnh Kiên Giang,Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất tỉnh Kiên Giang,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

6

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

26/2020/QD-UBND,Quyết định 26 2020,Tỉnh Trà Vinh,Mức thu tiền sử dụng với hoạt động khai thác biển Trà Vinh,Mức thu tiền sử dụng với hoạt động sử dụng biển Trà Vinh,Thu tiền hoạt động khai thác tài nguyên biển Trà Vinh,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH --------

Ban hành: 21/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2021

7

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2021

26/2020/QD-UBND,Quyết định 26 2020,Tỉnh Phú Thọ,Bảng giá tính thuế tài nguyên tỉnh Phú Thọ,Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021,Bảng giá tính thuế tài nguyên Phú Thọ 2021,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 18/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

8

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến năm 2030

26/2020/QD-UBND,Quyết định 26 2020,Tỉnh Tiền Giang,Mật độ chăn nuôi tỉnh Tiền Giang,Mật độ chăn nuôi đến năm 2030,Mật độ chăn nuôi Tiền Giang đến 2030 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2020

9

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 16/2019/QĐ-UBND về phê duyệt giá tiêu thụ nước sạch và nước thô đã qua lắng lọc trên địa bàn tỉnh Điện Biên

26/2020/QD-UBND,Quyết định 26 2020,Tỉnh Điện Biên,Điện Biên bãi bỏ Quyết định 16/2019/QĐ-UBND,Bãi bỏ Quyết định giá tiêu thụ nước sạch,Giá tiêu thụ nước sạch và nước thô đã lọc,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2020

10

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý sử dụng cần trục tháp, máy vận thăng và phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

26/2020/QD-UBND,Quyết định 26 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Quản lý sử dụng cần trục tháp tỉnh Thái Nguyên,Quản lý sử dụng máy vận thăng tỉnh Thái Nguyên,An toàn lao động trong thi công xây dựng công trình,Lao động - Tiền lương,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 13/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2020

11

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND quy định về tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý tỉnh Cao Bằng

26/2020/QD-UBND,Quyết định 26 2020,Tỉnh Cao Bằng,Tài sản sử dụng kinh doanh tại đơn vị sự nghiệp,Tài sản cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập,Tài sản cho thuê tại đơn vị Cao Bằng,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 11/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

12

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

26/2020/QD-UBND,Quyết định 26 2020,Tỉnh Quảng Trị,Hoạt động công chức kiểm soát thủ tục hành chính,Công chức kiểm soát thủ tục hành chính Quảng Trị,Kiểm soát thủ tục hành chính Quảng Trị,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 06/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2020

13

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 14/2017/QĐ-UBND về phân cấp thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

26/2020/QD-UBND,Quyết định 26 2020,Tỉnh Đồng Tháp,Đồng Tháp bãi bỏ Quyết định 14/2017/QĐ-UBND,Phí bảo vệ môi trường nước thải công nghiệp,Đồng Tháp phân cấp thu phí bảo vệ môi trường,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 03/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2020

14

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin Một cửa điện tử và Cổng Dịch vụ công tỉnh Gia Lai

26/2020/QD-UBND,Quyết định 26 2020,Tỉnh Gia Lai,Sử dụng Hệ thống thông tin Một cửa điện tử,Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh Gia Lai,Vận hành khai thác sử dụng Cổng Dịch vụ công,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 02/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

15

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND về Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả các doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

26/2020/QD-UBND,Quyết định 26 2020,Thành phố Hà Nội,Quy chế giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước,Doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Hà Nội,Quy chế đánh giá hiệu quả doanh nghiệp nhà nước,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 29/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2020

16

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định 51/2016/QĐ-UBND về mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

26/2020/QD-UBND,Quyết định 26 2020,Tỉnh Bình Dương,Bãi bỏ Quyết định 51/2016/QĐ-UBND Bình Dương,Mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng Bình Dương,Bãi bỏ mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 21/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2020

17

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND ban hành quy định về tuần đường, tuần kiểm để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

26/2020/QD-UBND,Quyết định 26 2020,Tỉnh Ninh Bình,Tuần kiểm để bảo vệ hạ tầng giao thông đường bộ,Tuần đường để bảo vệ kết cấu giao thông đường bộ,Bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Ninh Bình,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2020

18

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi

26/2020/QD-UBND,Quyết định 26 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Tiêu chuẩn sử dụng diện tích chuyên dùng,Tiêu chuẩn định mức diện tích chuyên dùng,Quảng Ngãi quy định tiêu chuẩn diện tích chuyên dùng,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 13/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2020

19

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

26/2020/QD-UBND,Quyết định 26 2020,Tỉnh Bình Phước,Công tác thi đua tỉnh Bình Phước,Công tác khen thưởng tỉnh Bình Phước,Công tác thi đua khen thưởng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2020

20

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum

26/2020/QD-UBND,Quyết định 26 2020,Tỉnh Kon Tum,Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã,Quy chế tuyển dụng công chức tỉnh Kon Tum,Tuyển dụng công chức cấp xã tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.180.223