Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 26/MT-TNCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 132087 văn bản

1

Quyết định 02/QĐ-MT năm 2018 về rút số đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế ra khỏi danh mục được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Cục Quản lý môi trường y tế ban hành

02/QD-MT,Quyết định 02 2018,Cục quản lý môi trường Y tế,Cấp số đăng ký lưu hành,Rút số đăng ký lưu hành thuốc,Hóa chất,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 29/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2018

2

Quyết định 243/QĐ-MT năm 2014 công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 do Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế ban hành

243/QD-MT,Quyết định 243 2014,Cục quản lý môi trường Y tế,Hệ thống quản lý chất lượng,Hệ thống quản lý chất lượng ISO ,hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2000 ,Tài nguyên - Môi trường BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 27/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2014

3

Thông báo 26/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 66)

26/TB-BCD,Thông báo 26 2020,Thành phố Hà Nội,Kết luận về công tác phòng chống COVID-19,Công tác phòng chống COVID-19 Hà Nội Phiên họp 66,Phòng chống COVID-19 Hà Nội Phiên họp 66,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19, THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------

Ban hành: 02/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2020

4

Hướng dẫn 26/HD-VKSTC năm 2020 về khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

26/HD-VKSTC,Hướng dẫn 26 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Khen thưởng tập thể trong phòng chống tham nhũng,Khen thưởng cá nhân trong phòng chống tham nhũng,Tập thể cá nhân xuất sắc trong phòng chống tham nhũng,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 09/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2020

5

Chỉ thị 26/CT-UBND về tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất vụ Đông 2020 do tỉnh Nghệ An ban hành

26/CT-UBND,Chỉ thị 26 2020,Tỉnh Nghệ An,Công tác chỉ đạo sản xuất vụ Đông tỉnh Nghệ An,Tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất vụ Đông,Công tác chỉ đạo sản xuất vụ Đông 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2020

6

Chỉ thị 26/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

26/CT-TTg,Chỉ thị 26 2020,Thủ tướng Chính phủ,Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông,Tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tuyển sinh đại học,Chỉ đạo Kỳ thi tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2020

7

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

26/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 26 2020,Bộ Tài chính,Quản lý tài chính Ngân hàng Phát triển Việt Nam,Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng,Hợp nhất Thông tư quản lý tài chính Ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 23/06/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

8

Quyết định 26/QĐ-VP năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban Dân tộc

26/QD-VP,Quyết định 26 2020,Uỷ ban Dân tộc,Chức năng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính,Nhiệm vụ Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính,Cơ cấu Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN DÂN TỘC VĂN PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2020

9

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành nhựa do Bộ Công thương ban hành

26/VBHN-BCT,Văn bản hợp nhất 26 2020,Bộ Công thương,Định mức tiêu hao năng lượng trong ngành nhựa,Hợp nhất Thông tư quy định định mức tiêu hao năng lượng,Tiêu hao năng lượng ngành nhựa giai đoạn 2021 2025,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 24/03/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2020

10

Kế hoạch 26/KH-UBND về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2020 do tỉnh Thái Bình ban hành

26/KH-UBND,Tỉnh Thái Bình,Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2020,Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức Thái Bình,Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức Thái Bình năm 2020,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 16/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2020

11

Nghị quyết 26/NQ-CP năm 2020 về Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành

26/NQ-CP,Nghị quyết 26 2020,Chính phủ,Phát triển bền vững,Phát triển kinh tế biển,Kế hoạch Phát triển bền vững ,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường .CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26

Ban hành: 05/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2020

12

Kế hoạch 26/KH-UBND về định giá đất cụ thể năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

26/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/KH-UBND Tuyên Quang, ngày 04 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 04/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2020

13

Kế hoạch 26/KH-UBND về thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020

26/KH-UBND,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật,Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật khó khăn,Trợ giúp người khuyết tật có khó khăn Vũng Tàu,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2020

14

Kế hoạch 26/KH-UBND năm 2020 về thực hiện “Đề án tuyên truyền, phổ biến tập huấn Luật Dân quân tự vệ năm 2019” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

26/KH-UBND,Tỉnh Ninh Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/KH-UBND Ninh Bình, ngày 02 tháng 03 năm 2020 KẾ HOẠCH

Ban hành: 02/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2020

15

Kế hoạch 26/KH-UBND về thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

26/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ngãi,Công tác bình đẳng giới Quảng Ngãi,Kế hoạch bình đẳng giới Quảng Ngãi,Sự tiến bộ của phụ nữ Quảng Ngãi,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2020

16

Kế hoạch 26/KH-UBND về phòng chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

26/KH-UBND,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/KH-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 02 năm 2020

Ban hành: 12/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2020

17

Quyết định 26/QĐ-VKSTC năm 2020 quy định về tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và chức danh tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

26/QD-VKSTC,Quyết định 26 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Tiêu chuẩn,Chức danh tư pháp,Ngành Kiểm sát nhân dân,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2020

18

Kế hoạch 26/KH-UBND về bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành

26/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,An toàn thực phẩm,Bảo đảm an toàn thực phẩm ,Nông nghiệp,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/KH-UBND Hà Nội,

Ban hành: 07/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2020

19

Kế hoạch 26/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị về phát triển và sử dụng phân bón hữu cơ trên địa bàn tỉnh Sơn La

26/KH-UBND,Tỉnh Sơn La ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/KH-UBND Sơn La, ngày 03 tháng 02 năm 2020 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ

Ban hành: 03/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2020

20

Kế hoạch 26/KH-UBND năm 2020 về phòng, chống với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Phú Yên

26/KH-UBND,Tỉnh Phú Yên,Phòng chống với dịch Corona Phú Yên,Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp,Phú Yên phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209