Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2584/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 169604 văn bản

1

Quyết định 2584/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

phúc -------------------- Số: 2584/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 8 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 CỦA HUYỆN CẨM XUYÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn

Ban hành: 11/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2020

2

Quyết định 2584/QĐ-UBND năm 2019 về tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2019-2020

2584/QD-UBND,Quyết định 2584 2019,Tỉnh Lâm Đồng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2584/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 11 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 11/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2019

3

Quyết định 2584/QĐ-UBND năm 2019 về sắp xếp, sáp nhập và đổi tên khu phố thuộc các phường trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

2584/QD-UBND,Quyết định 2584 2019,Tỉnh Quảng Trị,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2584/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày 26 tháng 9 năm 2019

Ban hành: 26/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2019

4

Quyết định 2584/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Định đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 - Nội dung phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước mặt

2584/QD-UBND,Quyết định 2584 2018,Tỉnh Bình Định,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2584/QĐ-UBND Bình Định, ngày 01 tháng 8 năm 2018

Ban hành: 01/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2018

5

Quyết định 2584/QĐ-UBND năm 2017 thực hiện Nghị quyết 62/2017/NQ-HĐND về lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

2584/QD-UBND,Quyết định 2584 2017,Tỉnh Đồng Nai,Thuế - Phí - Lệ Phí,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2584/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 26 tháng 7

Ban hành: 26/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2017

6

Quyết định 2584/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

2584/QD-UBND,Quyết định 2584 2016,Tỉnh Khánh Hòa,Doanh nghiệp,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2584/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 31 tháng 8

Ban hành: 31/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2016

7

Quyết định 2584/QĐ-UBND năm 2015 Quy định về cơ cấu khen thưởng và mức tiền thưởng đối với các cụm, khối thi đua thuộc các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước

2584/QD-UBND,Quyết định 2584 2015,Tỉnh Bình Phước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2584/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 18 tháng 11 năm 2015

Ban hành: 18/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2015

8

Quyết định 2584/QĐ-UBND năm 2015 về Quy chế làm việc và phối hợp công tác của Ban Tiếp công dân tỉnh Hà Tĩnh

2584/QD-UBND,Quyết định 2584 2015,Tỉnh Hà Tĩnh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2584/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 07 năm 2015

Ban hành: 03/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2015

9

Quyết định 2584/QĐ-UBND năm 2014 quy định mức giá dịch vụ tối đa đối với nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

2584/QD-UBND,Quyết định 2584 2014,Tỉnh Nghệ An,Thương mại,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2584/QĐ-UBND Nghệ An, ngày 11 tháng 6 năm 2014

Ban hành: 11/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2014

10

Quyết định 2584/QĐ-UBND năm 2013 về thẩm quyền phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán và kế hoạch đấu thầu đối với công trình sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

2584/QD-UBND,Quyết định 2584 2013,Tỉnh Bạc Liêu,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2584/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày

Ban hành: 09/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2014

11

Quyết định 2584/QĐ-UBND năm 2008 bố trí kinh phí thực hiện chính sách trợ cấp theo Nghị định 101/2008/NĐ-CP, Quyết định 127/2008/-TTg do tỉnh Quảng Trị ban hành

2584/QD-UBND,Quyết định 2584 2008,Tỉnh Quảng Trị,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2584/QĐ-UBND Đông Hà, ngày 29 tháng 12

Ban hành: 29/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2017

12

Quyết định 2584/QĐ-UBND năm 2008 về thành lập Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Kiểm định, kiểm nghiệm do Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

2584/QD-UBND,Quyết định 2584 2008,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2584/QĐ-UBND Huế, ngày 12 tháng

Ban hành: 12/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2015

13

Quyết định 2584/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành

2584/QD-BTP,Quyết định 2584 2020,Bộ Tư pháp,Chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật,Trợ giúp pháp lý người khuyết tật khó khăn tài chính,Chính sách trợ giúp cho người khuyết tật có khó khăn,Văn hóa - Xã hội BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 25/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2020

14

Quyết định 2584/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

2584/QD-BKHCN,Quyết định 2584 2018,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công bố tiêu chuẩn quốc gia ,Tiêu chuẩn quốc gia,Đường cao tốc,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2018

15

Quyết định 2584/QĐ-CTN năm 2017 về cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành

2584/QD-CTN,Quyết định 2584 2017,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch công dân,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2584/QĐ

Ban hành: 14/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2018

16

Quyết định 2584/QĐ-BGTVT năm 2015 về kế hoạch rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới định mức kinh tế - kỹ thuật; quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải

2584/QD-BGTVT,Quyết định 2584 2015,Bộ Giao thông vận tải,Dịch vụ sự nghiệp công,Định mức kinh tế kỹ thuật,Chất lượng dịch vụ sự nghiệp công ,Tiêu chuẩn chất lượng,Sửa đổi ban hành mới định mức ,Định mức dịch vụ sự nghiệp công ,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------

Ban hành: 20/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2015

17

Quyết định 2584/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành

2584/2007/QD-UBND,Quyết định 2584 2007,Tỉnh Ninh Bình,Phân cấp quản lý nhà nước,Quản lý tài sản nhà nước,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 2584/2007/QĐ-UBND

Ban hành: 07/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2010

18

Kế hoạch 2584/KH-UBND năm 2013 thực hiện Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn năm 2025

2584/KH-UBND,Tỉnh Bến Tre,Thương mại,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2584/KH-UBND Bến Tre, ngày 10 tháng 06 năm 2013 KẾ

Ban hành: 10/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2013

19

Hướng dẫn 2584/HD-YT-BHXH năm 2015 đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu năm 2016 trên địa bàn thành phố Hà Nội

2584/HD-YT-BHXH,Hướng dẫn 2584 2015,Thành phố Hà Nội,Đăng ký khám chữa bệnh ban đầu,Chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu ,Nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI LIÊN NGÀNH: Y TẾ - BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 19/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2016

20

Quyết định 679/QĐ-UBND năm 2021 về kết thúc cách ly xã hội toàn tỉnh và tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới do tỉnh Hải Dương ban hành

679/QD-UBND,Quyết định 679 2021,Tỉnh Hải Dương,Kết thúc cách ly xã hội toàn tỉnh Hải Dương,Phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dương,Phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 02/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.159.107