Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2560/TCT-CSbr "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 4221 văn bản

1

Quyết định 2560/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

2560/QD-UBND,Quyết định 2560 2019,Tỉnh Cao Bằng,Kế hoạch sử dụng đất huyện Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng,Kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Cao Bằng,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

2

Quyết định 2560/QĐ-BCĐ năm 2019 về Quy chế quản lý, sử dụng “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” do Ban Chỉ đạo “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” ban hành

2560/QD-BCD,Quyết định 2560 2019,Ban Chỉ đạo “Quỹ vì biển đảo ,Quy chế quản lý,Quản lý sử dụng,Biển đảo Việt Nam,Tài chính nhà nước BAN CHỈ ĐẠO “QUỸ VÌ BIỂN ĐẢO VIỆT NAM” ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2019

3

Quyết định 2560/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Quảng Nam - Phần xây lắp

2560/QD-UBND,Quyết định 2560 2017,Tỉnh Quảng Nam,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2560/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 19 tháng

Ban hành: 19/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2017

4

Quyết định 2560/QĐ-UBND năm 2017 về thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Người có công và Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa

2560/QD-UBND,Quyết định 2560 2017,Tỉnh Thanh Hóa,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2560/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 18 tháng 7

Ban hành: 18/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2017

5

Quyết định 2560/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng chống mù lòa giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2560/QD-TTg,Quyết định 2560 2016,Thủ tướng Chính phủ,Chiến lược quốc gia,Thực hiện Chiến lược quốc gia ,Phòng chống mù lòa,Đề án trợ giúp xã hội ,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2017

6

Quyết định 2560/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

2560/QD-UBND,Quyết định 2560 2016,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2560/QĐ-UBND Thừa Thiên

Ban hành: 26/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2016

7

Quyết định 2560/QĐ-TCHQ năm 2016 về công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

2560/QD-TCHQ,Quyết định 2560 2016,Tổng cục Hải quan,Công nhận hoạt động đại lý,Hoạt động đại lý thủ tục hải quan,Đại lý làm thủ tục hải quan,Hoạt động đại lý hải quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2016

8

Quyết định 2560/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực giám định tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình

2560/QD-UBND,Quyết định 2560 2015,Tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2560/QĐ-UBND Quảng Bình, ngày 16 tháng 9 năm 2015

Ban hành: 16/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2015

9

Quyết định 2560/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Đoàn kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2560/QD-UBND,Quyết định 2560 2013,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Công tác văn thư,Công tác văn thư lưu trữ,Công tác văn thư lưu trữ 2013,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 04/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2014

10

Quyết định 2560/QĐ-TCHQ năm 2013 di chuyển Kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

2560/QD-TCHQ,Quyết định 2560 2013,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2560/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2013

Ban hành: 08/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2013

11

Thông báo 2560/TB-BNN-VP năm 2014 ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại Hội nghị toàn quốc về "Tổng kết kinh nghiệm và kết quả sau 3 năm áp dụng mô hình đệm lót sinh học trong chăn nuôi 2011 - 2013" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2560/TB-BNN-VP,Thông báo 2560 2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2560/TB-BNN-VP Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2014

Ban hành: 30/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2014

12

Quyết định 2560/QĐ-UBND năm 2009 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ

2560/QD-UBND,Quyết định 2560 2009,Thành phố Cần Thơ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2560/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 20 tháng 8 năm 2009

Ban hành: 20/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2017

13

Quyết định 2560/QĐ-BVHTTDL năm 2009 về việc dàn nhạc giao hưởng Việt Nam đón chỉ huy Tetsuji Honna, nghệ sỹ ghita Keisuke Sakaba và tổ chức chương trình hoà nhạc do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

2560/QD-BVHTTDL,Quyết định 2560 2009,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam,Đón chỉ huy Tetsuji Honna,Đón Nghệ sỹ ghita Keisuke Sakaba,Nghệ sỹ ghita Keisuke Sakaba,Tổ chức chương trình hòa nhạc,Chương trình hòa nhạc,Tổ chức hòa nhạc,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH -----

Ban hành: 20/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2009

14

Quyết định 2560/QĐ-NHNN năm 2008 về việc điều chỉnh dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

2560/QD-NHNN,Quyết định 2560 2008,Ngân hàng Nhà nước,Dự trữ bắt buộc,Điều chỉnh,Tổ chức tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 2560

Ban hành: 03/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2008

15

Quyết định 2560/QĐ-BNN-TCTL năm 2011 phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi và kế hoạch đấu thầu - Tiểu dự án hiện đại hóa hệ thống thủy lợi Kẻ Gỗ thuộc Dự án Hỗ trợ thủy lợi Việt Nam - VWRAP do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2560/QD-BNN-TCTL,Quyết định 2560 2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Kế hoạch đấu thầu,Hiện đại hóa hệ thống thủy lợi ,Hệ thống thủy lợi Kẻ Gỗ ,Đầu tư BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2011

16

Quyết định 2560/2003/QĐ-UB thành lập Hội đồng đấu giá bán cổ phần ra bên ngoài của Công ty Thương mại Dịch vụ Bạch Đằng do Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2560/2003/QD-UB,Quyết định 2560 2003,Thành phố Hồ Chí Minh,Bán đấu giá cổ phần,Công tyThương mại Dịch vụ Bạch Đằng,Hội đồng đấu giá,Doanh nghiệp,Chứng khoán UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2560/2003/QĐ-UB TP. Hồ Chí

Ban hành: 11/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

17

Quyết định 2560/1998/QĐ-UB sửa đổi điều 7 quy định về hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định 571/1998/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

2560/1998/QD-UB,Quyết định 2560 1998,Thành phố Đà Nẵng,Sửa đổi,Hỗ trợ người có công cách mạng,Cải thiện nhà ở,Thành phố Đà Nẵng,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 09/05/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2009

18

Công điện 6/CĐ-TCT năm 2021 triển khai Nghị định 57/2021/NĐ-CP bổ sung Điểm g Khoản 2 Điều 20 Nghị định 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ do Tổng cục Thuế ban hành

6/CD-TCT,Công điện 6 2021,Tổng cục Thuế,Triển khai Nghị định 57/2021/NĐ-CP,Chính sách thuế ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp,Ưu đãi thuế sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 11/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2021

19

Quyết định 812/QĐ-TCT về Chương trình khung cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2021 do Tổng cục Thuế ban hành

812/QD-TCT,Quyết định 812 2021,Tổng cục Thuế,Khung cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ về thuế,Cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế,Chương trình khung cập nhật kiến thức hành nghề về thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 11/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2021

20

Quyết định 811/QĐ-TCT năm 2021 về Quy chế tổ chức cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục Thuế ban hành

811/QD-TCT,Quyết định 811 2021,Tổng cục Thuế,Cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế,Quy chế tổ chức cập nhật kiến thức hành nghề về thuế,Tổ chức cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ về thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 11/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.223