Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 255/2006/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 203909 văn bản

1

Quyết định 255/2006/QĐ-UBND công nhận đơn vị đạt Chuẩn Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2001 - 2010 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

255/2006/QD-UBND,Quyết định 255 2006,Tỉnh Bắc Ninh,Tỉnh Bắc Ninh,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 255/2006/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 27 tháng 02 năm 2006 QUYẾT ÐỊNH V/V CÔNG NHẬN ĐƠN VỊ ĐẠT

Ban hành: 27/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

2

Quyết định 255/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre

255/QD-UBND,Quyết định 255 2019,Tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 255/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 01 tháng 02 năm 2019

Ban hành: 01/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2019

3

Quyết định 255/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực: Lâm nghiệp, Tài chính kế hoạch, Nhà ở và công sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế

255/QD-UBND,Quyết định 255 2019,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bất động sản,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 255/QĐ-UBND Thừa

Ban hành: 29/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2019

4

Quyết định 255/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 308/-TTg phê duyệt Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Gia Lai

255/QD-UBND,Quyết định 255 2018,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 255/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 06 tháng 6 năm 2018

Ban hành: 06/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2018

5

Quyết định 255/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị

255/QD-UBND,Quyết định 255 2018,Tỉnh Quảng Trị,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 255/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày 05 tháng 02 năm 2018

Ban hành: 05/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2018

6

Quyết định 255/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính Ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

255/QD-UBND,Quyết định 255 2018,Tỉnh Kiên Giang,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 255/QĐ-UBND Kiên Giang, ngày 30 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 30/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2018

7

Quyết định 255/QĐ-UBND năm 2018 về công bố thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế

255/QD-UBND,Quyết định 255 2018,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 255/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng

Ban hành: 27/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2018

8

Quyết định 255/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

255/QD-UBND,Quyết định 255 2018,Tỉnh Hà Tĩnh,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 255/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 17/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2018

9

Quyết định 255/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình năm 2017, định hướng đến năm 2020

255/QD-UBND,Quyết định 255 2017,Tỉnh Hòa Bình,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 255/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 28 tháng 02 năm 2017

Ban hành: 28/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2017

10

Quyết định 255/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khiếu nại, Tố cáo, Tiếp công dân, Xử lý đơn thư và Phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện do tỉnh Quảng Bình ban hành

255/QD-UBND,Quyết định 255,Tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 255/QĐ-UBND Quảng Bình, ngày 24 tháng 01 năm 2017

Ban hành: 24/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2017

11

Quyết định 255/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

255/QD-UBND,Quyết định 255 2017,Tỉnh Thái Bình,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 255/QĐ-UBND Thái Bình, ngày 20

Ban hành: 20/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2017

12

Quyết định 255/QĐ-UBND năm 2016 về điều chỉnh kế hoạch thu, chi tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

255/QD-UBND,Quyết định 255 2016,Tỉnh Kon Tum,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 255/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 21 tháng 3 năm 2016

Ban hành: 21/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2016

13

Quyết định 255/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Trung tâm - Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang do tỉnh Hậu Giang ban hành

255/QD-UBND,Quyết định 255,Tỉnh Hậu Giang,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 255/QĐ-UBND Hậu Giang, ngày 18 tháng 2 năm 2016

Ban hành: 18/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2017

14

Quyết định 255/QĐ-UBND năm 2016 sửa đổi Quyết định thành lập Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

255/QD-UBND,Quyết định 255 2016,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 255/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 04

Ban hành: 04/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2016

15

Quyết định 255/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ

255/QD-UBND,Quyết định 255 2014,Thành phố Cần Thơ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 255/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 23 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 23/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2014

16

Quyết định 255/QĐ-UBND năm 2013 quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tỉnh Bắc Kạn

255/QD-UBND,Quyết định 255 2013,Tỉnh Bắc Kạn,Chế độ bồi dưỡng cán bộ,Xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 27/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2013

17

Quyết định 255/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp đến năm 2016" do tỉnh Cà Mau ban hành

255/QD-UBND,Quyết định 255 2013,Tỉnh Cà Mau,Tuyên truyền pháp luật,Tuyên truyền pháp luật lao động,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 22/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2013

18

Quyết định 255/QĐ-BTTTT năm 2020 về chuyển nhiệm vụ về chuyển đổi số từ Vụ Công nghệ thông tin sang Cục Tin học hóa do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

255/QD-BTTTT,Quyết định 255 2020,Bộ Thông tin và Truyền thông,Chuyển nhiệm vụ,Vụ Công nghệ Thông tin,Cục Tin học hóa ,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2020

19

Kế hoạch 255/KH-UBND triển khai tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của Thành phố Hà Nội

255/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Tự đánh giá,Xác định Chỉ số ,Cải cách hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 255/KH-UBND Hà Nội, ngày

Ban hành: 16/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2020

20

Kế hoạch 255/KH-UBND năm 2019 về tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

255/KH-UBND,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 255/KH-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 12/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122