Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2544/BXD-QLN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 13736 văn bản

1

Quyết định 2544/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2544/QD-UBND,Quyết định 2544 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch,Thủ tục hành chính về du lịch Sở Du lịch Vũng Tàu,Danh mục thủ tục hành chính về du lịch Vũng Tàu,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 26/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

2

Quyết định 2544/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa

2544/QD-UBND,Quyết định 2544 2019,Tỉnh Khánh Hòa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2544/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 06 tháng 8 năm 2019

Ban hành: 06/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2019

3

Quyết định 2544/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Điều lệ Hiệp hội vận tải ô tô taxi tỉnh Thanh Hóa

2544/QD-UBND,Quyết định 2544 2019,Tỉnh Thanh Hóa,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2544/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 26 tháng 6 năm 2019

Ban hành: 26/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2019

4

Quyết định 2544/QĐ-UBND năm 2018 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai

2544/QD-UBND,Quyết định 2544 2018,Tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2544/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 24

Ban hành: 24/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2018

5

Quyết định 2544/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa

2544/QD-UBND,Quyết định 2544 2018,Tỉnh Thanh Hóa,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2544/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 04 tháng 7 năm 2018

Ban hành: 04/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2018

6

Quyết định 2544/QĐ-UBND năm 2017 về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

2544/QD-UBND,Quyết định 2544,Tỉnh Quảng Ngãi,Doanh nghiệp,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2544/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 29 tháng

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2018

7

Quyết định 2544/QĐ-CTN năm 2017 về cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành

2544/QD-CTN,Quyết định 2544 2017,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2544/QĐ-CTN Hà

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2018

8

Quyết định 2544/QĐ-TTg năm 2016 Chương trình tổng thể Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2544/QD-TTg,Quyết định 2544 2016,Thủ tướng Chính phủ,Thực hành tiết kiệm chống lãng phí ,Chống lãng phí,Tiết kiệm chống lãng phí,Thực hành tiết kiệm,Chương trình tổng thể ,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2017

9

Quyết định 2544/QĐ-BTP năm 2016 về xếp hạng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

2544/QD-BTP,Quyết định 2544 2016,Bộ Tư pháp,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2544/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 08/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2016

10

Quyết định 2544/QĐ-UBND năm 2016 bổ sung địa điểm cửa hàng xăng vào “Quy hoạch Phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”

2544/QD-UBND,Quyết định 2544 2016,Tỉnh Thanh Hóa,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2544/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 13 tháng 7 năm 2016

Ban hành: 13/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2016

11

Quyết định 2544/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

2544/QD-UBND,Quyết định 2544 2015,Tỉnh Nam Định,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2544/QĐ-UBND Nam Định, ngày 26 tháng 11 năm 2015

Ban hành: 26/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2016

12

Quyết định 2544/QĐ-TCHQ năm 2014 về Kế hoạch thực hiện chỉ đạo quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

2544/QD-TCHQ,Quyết định 2544 2014,Tổng cục Hải quan,Cải cách thủ tục hành chính,Lĩnh vực hải quan,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 27/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2014

13

Quyết định 2544/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Ngoại vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng

2544/QD-UBND,Quyết định 2544 2013,Tỉnh Lâm Đồng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2544/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 11 tháng 12 năm 2013

Ban hành: 11/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2014

14

Quyết định 2544/QĐ-UBND về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội

2544/QD-UBND,Quyết định 2544 2013,Thành phố Hà Nội,Khôi phục sản xuất,Hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi,Vùng bị thiệt hại do thiên tai,Vùng bị thiệt hại do dịch bệnh ,Thiệt hại do thiên tai dịch bệnh,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG

Ban hành: 11/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2013

15

Quyết định 2544/QĐ-UBND năm 2011 sửa đổi quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế kèm theo Quyết định 1612/QĐ-UBND

2544/QD-UBND,Quyết định 2544 2011,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Sửa đổi quyết định,Bãi bỏ Quyết định,Doanh nghiệp,Thương mại,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2013

16

Quyết định 2544/QĐ-TCHQ năm 2011 về Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa đưa vào, ra doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

2544/QD-TCHQ,Quyết định 2544 2011,Tổng cục Hải quan,Quy trình thủ tục hải quan điện tử,Doanh nghiệp chế xuất,Quy trình thủ tục Hải Quan,Xuất nhập khẩu,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2011

17

Quyết định 2544/QĐ-UBND năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

2544/QD-UBND,Quyết định 2544 2008,Tỉnh Khánh Hòa,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Sở Thông tin và Truyền thông,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 14/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2011

18

Quyết định 2544/QĐ-UBND năm 2008 ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tỉnh Quảng Nam

2544/QD-UBND,Quyết định 2544 2008,Tỉnh Quảng Nam,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2544/QĐ-UBND Tam Kỳ, ngày 01 tháng 8 năm 2008

Ban hành: 01/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2015

19

Thông tư 01/BXD-QLN-1996 hướng dẫn chuyển giao nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước thuộc diện được bán từ các Cơ quan hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang, đoàn thể nhân dân, tổ chức chính trị, xã hội, các doanh nghiệp Nhà nước cho bên bán nhà do Bộ Xây Dựng ban hành

01/BXD-QLN,Thông tư 01 1996,Bộ Xây dựng,Chuyển giao nhà ở Nhà nước,Chuyển giao nhà ở Nhà nước được bán,Nhà ở Nhà nước thuộc diện được bán,Bất động sản BỘ XÂY DỰNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/BXD-QLN

Ban hành: 04/03/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

20

Quyết định 62-BXD/QLN năm 1996 về việc cho Đoàn Ngoại giao thuê nhà tại Việt nam do Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành

62-BXD/QLN,Quyết định 62-BXD 1996,Bộ Xây dựng,Đoàn Ngoại giao,Thuê nhà tại Việt nam,Bất động sản BỘ XÂY DỰNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 62-BXD/QLN Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 1996

Ban hành: 01/03/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 184.72.102.217