Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2542/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 201733 văn bản

1

Quyết định 2542/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Khánh Hòa

2542/QD-UBND,Quyết định 2542 2019,Tỉnh Khánh Hòa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ----------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2542/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 06 tháng 8 năm

Ban hành: 06/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2019

2

Quyết định 2542/QĐ-UBND năm 2017 về Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới và xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2017-2020

2542/QD-UBND,Quyết định 2542 2017,Tỉnh Hà Tĩnh,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2542/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 31 tháng 8 năm 2017

Ban hành: 31/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2017

3

Quyết định 2542/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng

2542/QD-UBND,Quyết định 2542 2016,Tỉnh Lâm Đồng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2542/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 17 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 17/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2016

4

Quyết định 2542/QĐ-UBND năm 2013 về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

2542/QD-UBND,Quyết định 2542 2013,Tỉnh Kiên Giang,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2542/QĐ-UBND Kiên

Ban hành: 25/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2014

5

Quyết định 2542/QĐ-UBND năm 2009 công bố Tập đơn giá Xây dựng công trình – Phần xây dựng, trên địa bàn thành phố Hải Phòng

2542/QD-UBND,Quyết định 2542 2009,Thành phố Hải Phòng,Đơn giá xây dựng công trình,Phần Xây dựng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2542/QĐ-UBND

Ban hành: 17/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2012

6

Quyết định 2542/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới Cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020

2542/QD-UBND,Quyết định 2542 2007,Tỉnh Ninh Bình,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2542/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 01 tháng 11 năm 2007

Ban hành: 01/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2015

7

Quyết định 2542/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt Bản thỏa thuận hợp tác năm 2007 giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Hiệp hội Christina Noble Children’s Foundation (Anh) do Chủ tịch Ủy ban dân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Số: 2542/QĐ-UBND Biên Hòa, ngày 10 tháng 08 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BẢN THỎA THUẬN HỢP TÁC NĂM 2007 GIỮA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VÀ HIỆP HỘI CHRISTINA NOBLE CHILDREN’S FOUNDATION (ANH) CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được

Ban hành: 10/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2007

8

Quyết định 2673/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ Quyết định 2542/QĐ-UBND do tỉnh Khánh Hòa ban hành

QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 2542/QĐ-UBND NGÀY 29 THÁNG 8 NĂM 2016 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm

Ban hành: 08/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2016

9

Quyết định 2542/QĐ-CTN năm 2017 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Nguyễn Thị Ái Loan do Chủ tịch nước ban hành

2542/QD-CTN,Quyết định 2542 2017,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2542/QĐ-CTN Hà

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2018

10

Quyết định 2542/2010/QĐ-UBND về Quy định việc xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hoá, vật phẩm dễ bị hư hỏng và quản lý số tiền thu được từ xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

2542/2010/QD-UBND,Quyết định 2542 2010,Tỉnh Ninh Thuận,Xử lý tang vật vi phạm hành chính ,Tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước,Vi phạm hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 28/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2011

11

Quyết định 2542/QĐ-BGTVT năm 2015 phê duyệt đề án “Kết hợp hài hòa các phương thức vận tải trên hành lang vận tải thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ - Cà Mau” do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

2542/QD-BGTVT,Quyết định 2542 2015,Bộ Giao thông vận tải,Kết hợp các phương thức vận tải,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2542/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 15

Ban hành: 15/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2015

12

Quyết định 2542/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo Khu lưu niệm Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2542/QD-TTg,Quyết định 2542 2013,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch tôn tạo Khu lưu niệm Hà Tĩnh,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2542/QĐ

Ban hành: 20/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2013

13

Quyết định 546/QĐ-UBND năm 2015 điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020

mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2542/QĐ-UBND ngày 01/11/2007 và điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 03/7/2014), như sau: 1. Điều chỉnh vị trí Quy hoạch xây dựng mới cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại đường Xuân Thành - Ninh

Ban hành: 05/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2015

14

Quyết định 1741/QĐ-UBND năm 2016 bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020

1368/SCT-QLTM ngày 08/12/2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2542/QĐ-UBND ngày 01/11/2007 và điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 03/7/2014), như sau: 1.

Ban hành: 16/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2017

15

Quyết định 1382/QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020

đốc Sở Công thương tại Văn bản số 1046/SCT-QLTM ngày 29/9/2016 và Văn bản số 1100/SCT-QLTM ngày 17/10/2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2542/QĐ-UBND ngày 01/11/2007

Ban hành: 21/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2016

16

Quyết định 1094/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020

triển mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2542/QĐ-UBND ngày 01/11/2007 và điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 03/7/2014), như sau: 1. Bổ sung 01 (một) vị trí Quy hoạch xây dựng mới cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên tuyến đường

Ban hành: 23/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2015

17

Quyết định 859/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020

phát triển mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2542/QĐ-UBND ngày 01/11/2007 và điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 03/7/2014), như sau: 1. Bổ sung 01 (một) vị trí Quy hoạch xây dựng mới cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại làn

Ban hành: 21/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2015

18

Quyết định 323/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới Cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020

QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới Cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2542/QĐ-UBND ngày 01/11/2007), như sau: 1. Bổ sung 01 vị trí quy hoạch cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại tuyến đường ĐT 477 theo hướng Ninh Bình-Hà Nội, địa

Ban hành: 12/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2015

19

Quyết định 666/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020

Công thương tại Văn bản số 773/SCT-TM ngày 20/8/2014, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2542/QĐ-UBND ngày 01/11/2007 và điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 512/QĐ-UBND

Ban hành: 28/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2014

20

Quyết định 1368/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực dân tộc thực hiện liên thông cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

tục hành chính; Xét đề nghị của Trưởng Ban Dân tộc, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực dân tộc thực hiện liên thông cấp tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2542/QĐ-UBND

Ban hành: 06/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122