Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2537/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 201730 văn bản

1

Quyết định 2537/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

2537/QD-UBND,Quyết định 2537 2019,Tỉnh Khánh Hòa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2537/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 06 tháng 8 năm 2019

Ban hành: 06/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2019

2

Quyết định 2537/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt điều chỉnh nội dung trong Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án Trang trại chăn nuôi heo công nghiệp tại thôn 2, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam

2537/QD-UBND,Quyết định 2537,Tỉnh Quảng Nam,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2537/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 17 tháng 07 năm 2017

Ban hành: 17/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2017

3

Quyết định 2537/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2016-2020

2537/QD-UBND,Quyết định 2537 2016,Tỉnh Vĩnh Long,Sở hữu trí tuệ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2537/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 24 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 24/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2017

4

Quyết định 2537/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 và Chương trình thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

2537/QD-UBND,Quyết định 2537 2016,Tỉnh Quảng Ninh,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2537/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày 10 tháng 8 năm 2016

Ban hành: 10/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2018

5

Quyết định 2537/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch hành động thực hiện Đề án Tái cơ cấu Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020

2537/QD-UBND,Quyết định 2537 2015,Tỉnh Bình Phước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2537/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 12 tháng 11 năm 2015

Ban hành: 12/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2015

6

Quyết định 2537/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và lộ trình giảm dần việc sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

2537/QD-UBND,Quyết định 2537,Tỉnh Quảng Nam,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2537/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 20 tháng 07 năm 2015

Ban hành: 20/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2018

7

Quyết định 2537/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt tiếp nhận hàng viện trợ từ tổ chức Samaritan's Purse (SPIR -Hoa Kỳ) do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

2537/QD-UBND,Quyết định 2537,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2537/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày

Ban hành: 21/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2013

8

Quyết định 2537/QĐ-BTNMT năm 2018 về Quy chế kiểm tra, nghiệm thu nhiệm vụ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

2537/QD-BTNMT,Quyết định 2537 2018,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Quy chế kiểm tra,Nghiệm thu nhiệm vụ môi trường ,Quy chế kiểm tra xử lý ,Bộ máy hành chính BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2018

9

Quyết định 2537/QĐ-CTN năm 2017 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành

2537/QD-CTN,Quyết định 2537 2017,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2537/QĐ-CTN Hà

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2018

10

Quyết định 2537/QĐ-BGTVT năm 2016 về thí điểm đăng ký làm thủ tục cho phương tiện thủy nội địa vào rời cảng, bến thủy nội địa bằng tin nhắn do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

2537/QD-BGTVT,Quyết định 2537 2016,Bộ Giao thông vận tải,Đăng ký phương tiện thủy nội địa,Đóng phương tiện thủy nội địa ,Bến thủy nội địa ,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

11

Quyết định 2537/QĐ-BGTVT năm 2012 phê duyệt Dự án "Đổi mới và phát triển dạy nghề" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012 - 2015 của Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Trung ương II do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

2537/QD-BGTVT,Quyết định 2537 2012,Bộ Giao thông vận tải,Đổi mới và phát triển dạy nghề,Đổi mới phát triển dạy nghề,Chương trình mục tiêu quốc gia,Tạo việc làm ,Việc làm,Dạy nghề,Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải ,Lao động - Tiền lương,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG

Ban hành: 16/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2012

12

Quyết định 2537/QĐ-BTNMT năm 2010 về Chương trình thực hiện Quyết định 1946/-TTg về “Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước” giai đoạn 2010 – 2015 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

2537/QD-BTNMT,Quyết định 2537 2010,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Phòng ngừa ô nhiễm môi trường ,Xử lý ô nhiễm môi trường,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 30/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2011

13

Quyết định 2537/2003/QĐ-UB về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Xí nghiệp Toyota Đông Sài Gòn thành Công ty cổ phần Toyota Đông Sài Gòn do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2537/2003/QD-UB,Quyết định 2537 2003,Thành phố Hồ Chí Minh,Công ty Cổ phần,Chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước,Xí nghiệp Toyota Đông Sài Gòn,Doanh nghiệp UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2537/2003/QĐ-UB TP. Hồ Chí Minh,

Ban hành: 10/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

14

Quyết định 2537/1998/QĐ-BKHCN về Danh mục phương tiện đo phải được kiểm định nhà nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

2537/1998/QD-BKHCN,Quyết định 2537 1998,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi ,Phương tiện đo, kiểm định nhà nước ,Thương mại,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 31/12/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2014

15

Quyết định 433/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

bố tại Quyết định số 2537/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách

Ban hành: 27/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2020

16

Quyết định 1438/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt điều chỉnh dự án bố trí ổn định dân di cư tự do xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án bố trí ổn định dân di cư tự do xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà đã được phê duyệt tại Quyết định số 1573/QĐ-UBND ngày 11/6/2008 và Quyết định số 2537/QĐ-UBND ngày 10/12/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng; cụ thể như sau: 1. Nguồn vốn đầu tư và thời gian thực hiện: a) Giai đoạn 2008 -

Ban hành: 29/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2017

17

Quyết định 1507/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giám định y khoa, an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang

lĩnh vực Giám định y khoa được công bố tại Quyết định số 2537/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung (18 thủ tục hành chính). Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế; Thủ trưởng các

Ban hành: 31/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2018

18

Báo cáo số 2537/BC-BNN-VP về việc công tác cải cách hành chính tháng 9 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2006 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2537/BC-BNN-VP, Bộ Nông nghiệp và Phát triển n, Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------

Ban hành: 02/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2008

19

Quyết định 2104/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang

điện tử). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế nội dung phần lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm - Dinh dưỡng được công bố tại Quyết định số 2537/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế đã được chuẩn hóa về nội

Ban hành: 04/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2017

20

Quyết định 2877/QĐ-UBND năm 2015 về Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 2. Căn cứ Quy chế làm việc mẫu của các cơ quan chuyên môn do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định, ban hành Quy chế làm việc của Thanh tra tỉnh. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2537/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc

Ban hành: 26/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122