Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 252/Q��-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 96959 văn bản

1

Công điện 252/CĐ-TTg năm 2016 đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Bính Thân 2016 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

252/CD-TTg,Công điện 252 2016,Thủ tướng Chính phủ,Tết Nguyên đán,Đẩy mạnh sản xuất,Ổn định kinh tế vĩ mô,Chỉ đạo quản lý tổ chức lễ hội,Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau Tết,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 15/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2016

2

Quyết định 252/QĐ-TTg năm 2015 công nhận thành phố Phan Rang - Tháp Chàm là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Ninh Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

252/QD-TTg,Quyết định 252 2015,Thủ tướng Chính phủ,Đạt đô thị loại II ,Đô thị loại II,Công nhận Phan Rang Tháp Chàm ,Phan Rang Tháp Chàm đô thị loại II ,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 26/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2015

3

Quyết định 252/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

252/QD-TTg,Quyết định 252 2014,Thủ tướng Chính phủ,Thương mại,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 252/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2014

Ban hành: 13/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2014

4

Quyết định 252/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

252/QD-TTg,Quyết định 252 2012,Thủ tướng Chính phủ,Chiến luợc phát triển thị trường chứng khoán,Giai đoạn 2011 - 2020,Chứng khoán THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 252/QĐ-TTg

Ban hành: 01/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2012

5

Quyết định 252/QĐ-TTg năm 2008 tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ cho Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

252/QD-TTg,Quyết định 252 2008,Thủ tướng Chính phủ,Tặng thưởng cờ thi đua,Tặng thưởng Cờ thi đua Chính phủ,Cờ thi đua của Chính phủ,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 252/QĐ-TTg

Ban hành: 03/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2008

6

Quyết định 252/QĐ-TTg năm 2006 về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học Công đoàn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

252/QD-TTg,Quyết định 252 2006,Thủ tướng Chính phủ,Giao nhiệm vụ,Trường Đại học Công đoàn,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 252/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO

Ban hành: 03/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2006

7

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

8

Quyết định 252/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

252/QD-UBND,Quyết định 252 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất tỉnh Tuyên Quang 2021,Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thành phố Tuyên Quang,Quy hoạch sử dụng đất thành phố Tuyên Quang,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 20/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2021

9

Kế hoạch 252/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025” (giai đoạn II) trên địa bàn tỉnh Nghệ An

252/KH-UBND,Tỉnh Nghệ An,Giảm thiểu tảo hôn trong vùng dân tộc thiểu số Nghệ An,Giảm thiểu hôn nhân cận huyết trong vùng thiểu số Nghệ An,Tình trạng hôn nhân cận huyết trong vùng thiểu số Nghệ An,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 06/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2021

10

Quyết định 252/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai

252/QD-UBND,Quyết định 252 2021,Tỉnh Gia Lai,Thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa ,Công bố thủ tục hành chính Sở Văn hóa,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2021

11

Quyết định 252/QĐ-UBND năm 2021 về định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng trong thực hiện hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Điện Biên

252/QD-UBND,Quyết định 252 2021,Tỉnh Điện Biên,Định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động khuyến nông,Định mức kinh tế hoạt động khuyến nông tỉnh Điện Biên,Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông tỉnh Điện Biên,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2021

12

Quyết định 252/QĐ-BNV Kế hoạch truyền thông về các lĩnh vực công tác của Bộ Nội vụ năm 2021

252/QD-BNV,Quyết định 252 2021,Bộ Nội vụ,Kế hoạch truyền thông về các lĩnh vực công tác 2021,Kế hoạch truyền thông về lĩnh vực công tác Bộ Nội vụ,Truyền thông về lĩnh vực công tác của Bộ Nội vụ 2021,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 03/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2021

13

Kế hoạch 252/KH-UBND năm 2021 về quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng do tỉnh Gia Lai ban hành

252/KH-UBND,Tỉnh Gia Lai,Khu dự trữ sinh quyển thế giới Gia Lai,Khu dự trữ sinh quyển Cao nguyên Kon Hà Nừng,Dự trữ sinh quyển Cao nguyên Kon Hà Nừng,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2021

14

Quyết định 252/QĐ-BTP về Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành

252/QD-BTP,Quyết định 252 2021,Bộ Tư pháp,Kế hoạch phát động phong trào ngành Tư pháp,Phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp,Phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2021,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2021

15

Quyết định 252/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông

252/QD-UBND,Quyết định 252 2021,Tỉnh Đắk Nông,Kế hoạch sử dụng đất của huyện Đắk R’lấp Đắk Nông,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất của huyện Đắk R’lấp,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 19/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2021

16

Nghị quyết 252/NQ-HĐND năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án đầu tư năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La

252/NQ-HDND,Nghị quyết 252 2020,Tỉnh Sơn La,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tỉnh Sơn La,Chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện dự án,Đầu tư,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2021

17

Thông báo 252/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

252/TB-VPCP,Thông báo 252 2020,Văn phòng Chính phủ,Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững,Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 2016 2020,Kết luận phó Thủ tướng về Chương trình giảm nghèo,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 24/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2020

18

Quyết định 252/QĐ-UBND về phê duyệt đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý và bảo trì đường bộ năm 2020 trên các tuyến đường tỉnh 185, 186, 188 tỉnh Tuyên Quang

252/QD-UBND,Quyết định 252 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Sản phẩm dịch vụ công ích quản lý đường bộ,Đơn giá sản phẩm dịch vụ công ích bảo trì đường bộ,Dịch vụ công ích bảo trì đường bộ Tuyên Quang,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 30/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

19

Nghị quyết 252/NQ-HĐND năm 2020 về điều chỉnh Nghị quyết 44/NQ-HĐND18 phê duyệt đề án "Xây dựng triển khai mô hình thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017-2022, tầm nhìn đến 2030"

252/NQ-HDND,Nghị quyết 252 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Điều chỉnh Nghị quyết 44/NQ-HĐND18 tỉnh Bắc Ninh,Đề án xây dựng triển khai mô hình thành phố thông minh,Xây dựng triển khai mô hình thành phố thông minh Bắc Ninh,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 04/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2020

20

Kế hoạch 252/KH-UBND về ứng phó với thảm họa dịch bệnh của tỉnh Đắk Nông năm 2020

252/KH-UBND,Tỉnh Đắk Nông,Thực hiện ứng phó thảm họa dịch bệnh Đắk Nông,Ứng phó thảm họa dịch bệnh Đắk Nông 2020,Diễn biến tình hình bệnh truyền nhiễm Đắk Nông,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.84.188