Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 252/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 35014 công văn

161

Công văn 1144/TTg-NN năm 2020 về gia hạn thời hạn giao khu vực biển của Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

1144/TTg-NN,Công văn 1144 2020,Thủ tướng Chính phủ,Gia hạn thời hạn giao khu vực biển,Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất,Gia hạn thời hạn giao khu vực biển Công ty Thép,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2020

162

Công văn 1063/TTg-NN năm 2020 về thực hiện Văn bản 81-CV/TW về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chống khai thác IUU do Thủ tướng Chính phủ ban hành

hành động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư tại văn bản số 81-CV/TW; tiếp tục rà soát kế hoạch, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2017, Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo quốc

Ban hành: 12/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2020

163

Công văn 1003/TTg-KGVX năm 2020 về thực hiện công tác bảo vệ và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1003/TTg-KGVX,Công văn 1003 2020,Thủ tướng Chính phủ,Bảo vệ giá trị Di sản văn hóa phi vật Dân ca Ví,Phát huy Di sản văn hóa phi vật thể Giặm Nghệ Tĩnh,Bảo vệ Di sản phi vật thể Dân ca Nghệ Tĩnh,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 30/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2020

164

Công văn 994/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

994/TTg-NN,Công văn 994 2020,Thủ tướng Chính phủ,Đất trồng lúa tỉnh Long An,Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Long An,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Long An,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2020

165

Công văn 992/TTg-CN năm 2020 về Đề án điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

992/TTg-CN,Công văn 992 2020,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch khu công nghiệp Phú Thọ,Bảo vệ môi trường khu công nghiệp,Thành lập khu công nghiệp Phú Thọ,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 27/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2020

166

Công văn 939/TTg-CN năm 2020 về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

939/TTg-CN,Công văn 939 2020,Thủ tướng Chính phủ,Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển khu công nghiệp,Đề án bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp,Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Lâm Đồng,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 21/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2020

167

Công văn 933/TTg-CN năm 2020 về chạy tàu an sinh xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

933/TTg-CN,Công văn 933 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chính sách chạy tàu an sinh xã hội,Chạy tàu an sinh xã hội 2020,Chính sách chạy tàu an sinh xã hội 2020,Giao thông - Vận tải,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2020

168

Công văn 912/TTg-CN năm 2020 về phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo hình thức hợp đồng BOT do Thủ tướng Chính phủ ban hành

912/TTg-CN,Công văn 912 2020,Thủ tướng Chính phủ,Khung chính sách bồi thường Dự án cao tốc 2020,Bồi thường hỗ trợ tái định cư Dự án cao tốc Tuyên Quang,Bồi thường Dự án nối đường cao tốc Nội Bài Lào Cai,Bất động sản,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 16/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2020

169

Công văn 903/TTg-NN năm 2020 về điều chỉnh quốc lộ 15B đoạn qua khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

903/TTg-NN,Công văn 903 2020,Thủ tướng Chính phủ,Điều chỉnh quốc lộ 15B đoạn di tích Ngã ba Đồng Lộc,Tuyến đường điều chỉnh thành đoạn tuyến quốc lộ 15B,Điều chỉnh đoạn tuyến đường địa phương Hà Tĩnh,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 14/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2020

170

Công văn 903/TTg-CN năm 2020 về điều chỉnh quốc lộ 15B đoạn qua khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

903/TTg-CN,Công văn 903 2020,Thủ tướng Chính phủ,Điều chỉnh quốc lộ 15B đoạn di tích Ngã ba Đồng Lộc,Điều chỉnh quốc lộ đoạn di tích Ngã ba Đồng Lộc Hà Tĩnh,Điều chỉnh quốc lộ 15B thành đường địa phương,Đầu tư,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 14/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2020

171

Công văn 902/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

902/TTg-NN,Công văn 902 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tỉnh Quảng Ninh,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 2020,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện dự án,Đầu tư,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 14/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2020

172

Công văn 151/UBDT-CSDT năm 2021 về hướng dẫn Quyết định 703/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

151/UBDT-CSDT,Công văn 151 2021,Uỷ ban Dân tộc,Hướng dẫn Quyết định 703/QĐ-TTg,Cơ cấu lại ngành nông nghiệp,Phát triển sản xuất nông lâm nghiệp,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 18/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2021

173

Công văn 874/TTg-CN năm 2020 về bổ sung các mỏ đá vôi tại xã Thanh Kỳ, xã Tân Trường và mỏ sét tại xã Tân Trường, tỉnh Thanh Hóa vào Quy hoạch khoáng sản làm xi măng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

874/TTg-CN,Công văn 874 2020,Thủ tướng Chính phủ,Mỏ đá vôi Thanh Hoá được bổ sung vào Quy hoạch,Bổ sung Quy hoạch mỏ sét xã Tân Trường Thanh Hóa,Quy hoạch khoáng sản các mỏ đá vôi Thanh Hoá,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 09/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2020

174

Công văn 868/TTg-NC năm 2020 đính chính nội dung 774/QĐ-TTg về danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

868/TTg-NC,Công văn 868 2020,Thủ tướng Chính phủ,Đính chính nội dung 774/QĐ-TTg 2020,Quyết định 774/QĐ-TTg danh mục bí mật nhà nước,Đính chính nội dung về thanh tra Giải quyết khiếu nại,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2020

175

Công văn 850/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

850/TTg-NN,Công văn 850 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,Sử dụng đất trồng lúa tỉnh Thanh Hóa,Chuyển đất trồng lúa sang thực hiện Dự án,Đầu tư,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2020

176

Công văn 844/CT-TTg năm 2020 về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

844/CT-TTg,Công văn 844 2020,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ,Bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải,Điều chỉnh Quy hoạch giao thông đường bộ Việt Nam,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 03/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2020

177

Công văn 832/TTg-ĐMDN về phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

832/TTg-DMDN,Công văn 832 2020,Thủ tướng Chính phủ,Đề án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp,Đổi mới doanh nghiệp nhà nước ở Đà Nẵng,Sắp xếp đổi mới doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2020

178

Công văn 818/TTg-CN năm 2020 về phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần 1A của Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

818/TTg-CN,Công văn 818 2020,Thủ tướng Chính phủ,Khung chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư,Phê duyệt Khung chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư,Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn Hồ Chí Minh,Đầu tư,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 30/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2020

179

Công văn 813/TTg-CN năm 2020 về điều chỉnh, tách đoạn tuyến từ nút giao Vũng Vằn tới nút giao đường ven biển thuộc dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thành đường địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

813/TTg-CN,Công văn 813 2020,Thủ tướng Chính phủ,Tuyến đường ven biển đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu,Điều chỉnh Dự án đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu,Dự án đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 30/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2020

180

Công văn 800/TTg-CN bổ sung quy hoạch khu công nghiệp thuộc khu công nghiệp và đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt, tỉnh Hưng Yên vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

800/TTg-CN,Công văn 800 2020,Thủ tướng Chính phủ,Bổ sung Quy hoạch phát triển khu công nghiệp,Quy hoạch khu công nghiệp thuộc khu công nghiệp đô thị,Đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt tỉnh Hưng Yên,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 29/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228