Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 252/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 34987 công văn

141

Công văn 1346/TTg-CN năm 2020 báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về tình hình thực hiện Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1346/TTg-CN,Công văn 1346 2020,Thủ tướng Chính phủ,Thực hiện Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành,Báo cáo Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành,Báo cáo thực hiện Dự án cảng hàng không Long Thành,Đầu tư,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 05/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2020

142

Công văn 1345/TTg-CN năm 2020 báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1345/TTg-CN,Công văn 1345 2020,Thủ tướng Chính phủ,Tình hình thực hiện dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh,Báo cáo Chính phủ dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh,Báo cáo thực hiện xây dựng đường Hồ Chí Minh,Đầu tư,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 05/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2020

143

Công văn 1326/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Phú Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1326/TTg-NN,Công văn 1326 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất rừng thực hiện dự án,Chuyển mục đích đất rừng phòng hộ thực hiện dự án,Chuyển mục đích đất rừng phòng hộ tỉnh Phú Yên,Đầu tư,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 01/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2020

144

Công văn 1298/TTg-CN năm 2020 về đầu tư nút giao IC2, IC5 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, sử dụng ngân sách địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1298/TTg-CN,Công văn 1298 2020,Thủ tướng Chính phủ,Đầu tư nút giao IC2 IC5 đường cao tốc Nội Bài Lào Cai,Đầu tư nút giao đường cao tốc Nội Bài Lào Cai qua Vĩnh Phúc,Đầu tư nút giao đường cao tốc sử dụng ngân sách địa phương,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG

Ban hành: 24/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2020

145

Công văn 1293/TTg-CN về bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Nhân Cơ 2 vào Quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

tỉnh Đắk Nông nằm trong Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 1107/2006/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2006 và công văn số 565/TTg-KTN ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi. 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông: a) Chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu

Ban hành: 23/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2020

146

Công văn 1267/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1267/TTg-NN,Công văn 1267 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Hải Dương,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án,Chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 18/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2020

147

Công văn 1259/TTg-KTTH năm 2020 về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1259/TTg-KTTH,Công văn 1259 2020,Thủ tướng Chính phủ,Tháo gỡ khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19,Thúc đẩy sản xuất kinh doanh tiêu dùng,Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công,Doanh nghiệp,Thương mại,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 17/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2020

148

Công văn 1234/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1234/TTg-NN,Công văn 1234 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,Chuyển mục đích sử dụng đất tỉnh Kiên Giang,Chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với quy hoạch,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2020

149

Công văn 1233/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1233/TTg-NN,Công văn 1233 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,Chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với quy hoạch,Chuyển mục đích sử dụng đất tỉnh Vĩnh Long,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2020

150

Công văn 1203/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh An Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1203/TTg-NN,Công văn 1203 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,Chuyển mục đích sử dụng đất tỉnh An Giang,Quy định chuyển mục đích đất trồng lúa,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 07/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2020

151

Công văn 1200/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1200/TTg-NN,Công văn 1200 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,Quy định chuyển mục đích đất trồng lúa,Chuyển mục đích sử dụng đất tỉnh Thanh Hóa,Đầu tư,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2020

152

Công văn 1190/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hòa Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1190/TTg-NN,Công văn 1190 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,Chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án,Chuyển mục đích sử dụng đất tỉnh Hòa Bình,Đầu tư,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2020

153

Công văn 1192/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1192/TTg-NN,Công văn 1192 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện dự án,Chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện Dự án Hải Dương,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án,Đầu tư,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 03/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2020

154

Công văn 1189/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1189/TTg-NN,Công văn 1189 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,Chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án,Chuyển mục đích sử dụng đất tỉnh Hải Dương,Đầu tư,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2020

155

Công văn 1188/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1188/TTg-NN,Công văn 1188 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,Chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tỉnh Thái Nguyên,Đầu tư,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 03/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2020

156

Công văn 1155/TTg-CN năm 2020 về Đề án điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp Đức Hòa III, tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1155/TTg-CN,Công văn 1155 2020,Thủ tướng Chính phủ,Đề án điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp,Điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp Đức Hòa III,Giảm diện tích khu công nghiệp Đức Hòa III Long An,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 28/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2020

157

Công văn 61/UBDT-DTTS năm 2019 thực hiện Quyết định 12/2018/QĐ-TTg và 498/QĐ-TTg do Ủy ban dân tộc ban hành

12/2018/QĐ-TTg và Quyết định số 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2019 Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2019 Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Để tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy

Ban hành: 18/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2019

158

Công văn 1144/TTg-NN năm 2020 về gia hạn thời hạn giao khu vực biển của Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

1144/TTg-NN,Công văn 1144 2020,Thủ tướng Chính phủ,Gia hạn thời hạn giao khu vực biển,Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất,Gia hạn thời hạn giao khu vực biển Công ty Thép,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2020

159

Công văn 1063/TTg-NN năm 2020 về thực hiện Văn bản 81-CV/TW về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chống khai thác IUU do Thủ tướng Chính phủ ban hành

hành động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư tại văn bản số 81-CV/TW; tiếp tục rà soát kế hoạch, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2017, Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo quốc

Ban hành: 12/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2020

160

Công văn 1003/TTg-KGVX năm 2020 về thực hiện công tác bảo vệ và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1003/TTg-KGVX,Công văn 1003 2020,Thủ tướng Chính phủ,Bảo vệ giá trị Di sản văn hóa phi vật Dân ca Ví,Phát huy Di sản văn hóa phi vật thể Giặm Nghệ Tĩnh,Bảo vệ Di sản phi vật thể Dân ca Nghệ Tĩnh,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 30/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228