Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 252/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 34987 công văn

81

Công văn 216/TTg-CN năm 2021 về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

216/TTg-CN,Công văn 216 2021,Thủ tướng Chính phủ,Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển khu công nghiệp,Điều chỉnh quy hoạch phát triển khu công nghiệp Bắc Giang,Bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp Bắc Giang,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 23/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2021

82

Công văn 209/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn thành phố Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

209/TTg-NN,Công văn 209 2021,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Cần Thơ,Chuyển mục đích sử dụng đất thành phố Cần Thơ,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 22/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2021

83

Công văn 202/TTg-CN năm 2021 về báo cáo kết quả rà soát điện mặt trời đã hoàn thành thẩm định toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

202/TTg-CN,Công văn 202 2021,Thủ tướng Chính phủ,Báo cáo kết quả rà soát điện mặt trời,Rà soát điện mặt trời đã hoàn thành thẩm định,Điện mặt trời đã hoàn thành thẩm định toàn quốc,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

84

Công văn 200/TTg-CN năm 2021 bổ sung Dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện Thanh Hóa vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2016, trong đó, mục tiêu phát triển nguồn điện sinh khối với tỷ trọng điện năng sản xuất trong hệ thống điện quốc gia đạt khoảng 1 % vào năm 2020, khoảng 1,2% vào năm 2025 và khoảng 2,1% vào năm 2030. Cho đến nay, quy hoạch các dự án nguồn điện sinh khối cụ thể được phê duyệt còn thấp, chưa đạt mục tiêu

Ban hành: 19/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

85

Công văn 195/TTg-CN năm 2021 về điều chuyển quốc lộ 2B tỉnh Vĩnh Phúc thành đường địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

và định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 356/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ). Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định theo thẩm quyền việc điều chuyển tuyến quốc lộ 2B trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc từ quốc lộ thành đường địa phương và bàn giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quản lý, đầu tư theo quy định. Trên

Ban hành: 18/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2021

86

Công văn 185/TTg-CN năm 2021 về rà soát các vấn đề liên quan đến phát triển điện mặt trời ở nước ta do Thủ tướng Chính phủ ban hành

thuộc Trung ương; - Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2020 về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam; tiếp theo, Thủ tướng Chính

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2021

87

Công văn 155/TTg-CN năm 2021 về chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

155/TTg-CN,Công văn 155 2021,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo Bà Rịa Vũng Tàu,Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo Vũng Tàu,Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 04/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2021

88

Công văn 156/TTg-CN năm 2021 về Đề án bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

156/TTg-CN,Công văn 156 2021,Thủ tướng Chính phủ,Đề án bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp,Quy hoạch các khu công nghiệp thành phố Cần Thơ,Bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp Cần Thơ,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

89

Công văn 157/TTg-CN năm 2021 về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

157/TTg-CN,Công văn 157 2021,Thủ tướng Chính phủ,Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp,Quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương,Điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp Hải Dương,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 04/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

90

Công văn 158/TTg-CN năm 2021 về Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

158/TTg-CN,Công văn 158 2021,Thủ tướng Chính phủ,Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp,Quy hoạch phát triển khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng,Điều chỉnh quy hoạch phát triển khu công nghiệp Đà Nẵng,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 04/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

91

Công văn 159/TTg-CN năm 2021 về Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

159/TTg-CN,Công văn 159 2021,Thủ tướng Chính phủ,Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp,Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương,Điều chỉnh quy hoạch phát triển khu công nghiệp Bình Dương,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 04/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

92

Công văn 160/TTg-CN năm 2021 về cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển cho Bộ Giao thông vận tải để tham gia góp vốn vào Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

vốn đầu tư phát triển cho Bộ Giao thông vận tải để tham gia góp vốn vào dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư công, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số

Ban hành: 04/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

93

Công văn 153/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh An Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

153/TTg-NN,Công văn 153 2021,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa An Giang,Sử dụng đất trồng lúa tỉnh An Giang,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

94

Công văn 144/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án Khu dân cư tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

144/TTg-NN,Công văn 144 2021,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án,Chuyển mục đích sử dụng đất dự án xã Phước Thiền,Chuyển mục đích thực hiện dự án Khu dân cư Phước Thiền,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 01/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2021

95

Công văn 145/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

145/TTg-NN,Công văn 145 2021,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án,Chuyển mục đích sử dụng đất tỉnh Thái Bình,Chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện Dự án Thái Bình,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2021

96

Công văn 132/TTg-CN năm 2021 về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

132/TTg-CN,Công văn 132 2021,Thủ tướng Chính phủ,Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển khu công nghiệp,Quy hoạch phát triển khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên,Đề án bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 29/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2021

97

Công văn 111/TTg-CN năm 2021 về Đề án bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

111/TTg-CN,Công văn 111 2021,Thủ tướng Chính phủ,Đề án bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Đồng Nai,Bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp Đồng Nai,Đề án bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2021

98

Công văn 90/TTg-CN năm 2021 về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

vào quy hoạch phát triển khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020. 2. Các khu công nghiệp khác nằm trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 tại Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi. 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn a) Chịu trách

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2021

99

Công văn 45/TTg-CN năm 2021 về Đề án bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

45/TTg-CN,Công văn 45 2021,Thủ tướng Chính phủ,Đề án bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp,Bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Bình Phước,Quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Bình Phước,Đầu tư,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

100

Công văn 35/TTg-KGVX năm 2021 về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

35/TTg-KGVX,Công văn 35 2021,Thủ tướng Chính phủ,Công tác phòng chống dịch Covid-19,Thực hiện công tác phòng chống Covid-19,Tăng cường công tác phòng chống COVID-19,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.157.140