Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 252/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 34987 công văn

41

Công văn 602/TTg-CN năm 2021 thực hiện Báo cáo giám sát về tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

602/TTg-CN,Công văn 602 2021,Thủ tướng Chính phủ,Dự án xây dựng đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam,Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam,Xây dựng đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 07/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2021

42

Công văn 569/TTg-PL năm 2021 về tổng kết thi hành Luật Đất đai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

569/TTg-PL,Công văn 569 2021,Thủ tướng Chính phủ,Khẩn trương tổng kết thi hành Luật Đất đai,Tổng kết thi hành Luật Đất đai 2021,Xây dựng Dự án Luật Đất đai sửa đổi,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2021

43

Công văn 542/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

542/TTg-NN,Công văn 542 2021,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tỉnh Long An,Chuyển mục đích sử dụng đất tỉnh Long An 2021,Chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp Long An,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 26/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2021

44

Công văn 516/TTg-KSTT năm 2021 về thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, đổi mới thực hiện cơ chế một cửa và xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành do Thủ tướng Chính phủ ban hành

quả Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ giao. a) Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Ban hành: 22/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2021

45

Công văn 514/TTg-PL năm 2021 về rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật gây vướng mắc, ách tắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

514/TTg-PL,Công văn 514 2021,Thủ tướng Chính phủ,Cản trở hoạt động đầu tư kinh doanh và đời sống xã hội,Ách tắc hoạt động đầu tư kinh doanh và đời sống xã hội,Vướng mắc hoạt động đầu tư kinh doanh và đời sống xã hội,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 22/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2021

46

Công văn 503/TTg-CN năm 2021 về bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

503/TTg-CN,Công văn 503 2021,Thủ tướng Chính phủ,Bảo đảm nguồn cung vật liệu phục vụ thi công,Bảo đảm vật liệu thi công Dự án trên tuyến Bắc Nam,Bảo đảm vật liệu thi công trên tuyến Bắc Nam,Đầu tư,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 17/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

47

Công văn 457/TTg-NN năm 2021 về miễn tiền thuê đất dự án Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành do Thủ tướng Chính phủ ban hành

457/TTg-NN,Công văn 457 2021,Thủ tướng Chính phủ,Miễn tiền thuê đất dự án Trung tâm Quốc tế,Dự án Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục,Miễn tiền thuê đất Trung tâm Quốc tế Khoa học Giáo dục,Bất động sản,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 07/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

48

Công văn 449/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

449/TTg-NN,Công văn 449 2021,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Bắc Giang,Đầu tư,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2021

49

Công văn 450/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

450/TTg-NN,Công văn 450 2021,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án,Chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án Hà Nam,Đầu tư,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2021

50

Công văn 452/TTg-NN năm 2021 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú, tỉnh Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành

án nêu trên. 3. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nghiêm việc xử lý sự chồng lấn khu vực thực hiện Dự án với Dự án hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu ven biển (Dự án FMCR) theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

51

Công văn 447/TTg-CN năm 2021 triển khai Dự án Cảng hàng không Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành

447/TTg-CN,Công văn 447 2021,Thủ tướng Chính phủ,Triển khai Dự án Cảng hàng không Quảng Trị,Dự án Cảng hàng không tỉnh Quảng Trị,Công văn về Dự án Cảng hàng không Quảng Trị,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

52

Công văn 422/TTg-CN năm 2021 phê duyệt khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

422/TTg-CN,Công văn 422 2021,Thủ tướng Chính phủ,Khu vực cấm hoạt động khoáng sản tỉnh Lạng Sơn,Khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản Lạng Sơn,Khu vực cấm và tạm cấm hoạt động khoáng sản,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 03/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2021

53

Công văn 423/TTg-CN năm 2021 về Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn II của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2021 góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, an toàn hàng hải, bảo vệ môi trường. 3. Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm và chấp hành các hình thức xử lý vi phạm hành chính của cấp có thẩm quyền trong việc triển khai

Ban hành: 03/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2021

54

Công văn 424/TTg-NN năm 2021 về bàn giao đất để xây dựng Nhà ga T3 và bổ sung quy hoạch sử dụng đất quốc phòng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

định số 657/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (dự án Nhà ga T3). Để đảm bảo triển khai Dự án Nhà ga T3 đúng tiến độ dự kiến, yêu cầu: 1. Bộ Quốc phòng khẩn trương triển khai việc lập Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng thời kỳ 2021-2030, trong đó xác định rõ khu đất quốc

Ban hành: 03/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

55

Công văn 419/TTg-KTTH năm 2021 dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

đối NSNN; bảo đảm các cân đối vĩ mô, an toàn nợ công. - Tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật NSNN, Nghị quyết số 135/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính

Ban hành: 02/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2021

56

Công văn 417/TTg-CN năm 2021 về điều chỉnh cục bộ quy hoạch tuyến đường Vành đai 5 (Km68 - Km75) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Đồng ý chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch tuyến đường Vành đai 5 đoạn từ Km68 - Km75 trong Quy hoạch chi tiết đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội (Quyết định số 561/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ). Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo và kiến nghị tại văn bản số 2377/BGTVT-KHĐT

Ban hành: 01/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

57

Công văn 402/TTg-CN năm 2021 về lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Trảng Bom do Thủ tướng Chính phủ ban hành

402/TTg-CN,Công văn 402 2021,Thủ tướng Chính phủ,Lập Quy hoạch chung đô thị Trảng Bom,Thẩm định Quy hoạch chung đô thị Trảng Bom,Phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Trảng Bom,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2021

58

Công văn 403/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

403/TTg-NN,Công văn 403 2021,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,Chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Ninh Bình,Đầu tư,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2021

59

Công văn 415/TTg-CN năm 2021 về quy hoạch đấu nối Dự án điện mặt trời Thiên Tân 2, tỉnh Ninh Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Dự án điện mặt trời Thiên Tân 2, tỉnh Ninh Thuận có trong danh mục các dự án nguồn điện dự kiến đưa vào vận hành trong giai đoạn 2016 - 2020 thuộc Quy hoạch điện VII điều chỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2016 theo đề nghị của Bộ Công Thương. Tại

Ban hành: 01/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2021

60

Công văn 401/TTg-CN năm 2021 về điều chỉnh quy hoạch vị trí dự án điện mặt trời An Cư, tỉnh An Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

20 tháng 11 năm 2020 trên cơ sở đề nghị của Bộ Công Thương. Tại Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2016 phê duyệt Quy hoạch điện VII điều chỉnh, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương tổ chức làm việc với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thống nhất quỹ đất dành cho các dự án điện, đảm bảo thực hiện các dự

Ban hành: 01/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.157.140