Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 252/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 34987 công văn

201

Công văn 461/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Phú Thọ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

461/TTg-NN,Công văn 461 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tỉnh Phú Thọ,Chuyển mục đích sử dụng đất,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2020

202

Công văn 456/TTg-CN về bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Long Mỹ (giai đoạn 2), tỉnh Bình Định vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

thực hiện theo các văn bản số 2628/TTg-KTN ngày 22 tháng 12 năm 2014; số 514/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi. 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định: - Chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác về số liệu báo cáo, quy mô diện tích, vị trí đề xuất bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Long Mỹ (giai đoạn 2)

Ban hành: 17/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2020

203

Công văn 438/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

438/TTg-NN,Công văn 438 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,Đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp,Chuyển mục đích sử dụng đất tỉnh Long An,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2020

204

Công văn 437/TTg-CN về triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý II năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

437/TTg-CN,Công văn 437 2020,Thủ tướng Chính phủ,Bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý II ,Triển khai bảo đảm trật tự an toàn giao thông,Bảo đảm trật tự an toàn giao thông,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2020

205

Công văn 426/TTg-CN về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

426/TTg-CN,Công văn 426 2020,Thủ tướng Chính phủ,Điều chỉnh bổ sung,Đề án quy hoạch ,Khu công nghiệp,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 426/TTg-CN V/v Đề án điều chỉnh,

Ban hành: 13/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2020

206

Công văn 427/TTg-CN về bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp tỉnh Long An đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

427/TTg-CN,Công văn 427 2020,Thủ tướng Chính phủ,Bổ sung quy hoạch,Quy hoạch phát triển,Khu công nghiệp,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 427/TTg-CN V/v bổ sung quy

Ban hành: 13/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2020

207

Công văn 1625/UBDT-CSDT năm 2020 thực hiện Quyết định 33/2020/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

1625/UBDT-CSDT,Công văn 1625 2020,Uỷ ban Dân tộc,Thực hiện Quyết định 33/2020/QĐ-TTg,Phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số,Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2021

208

Công văn 396/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án hồ chứa nước Mỹ Lâm, tỉnh Phú Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

396/TTg-NN,Công văn 396 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất,Chuyển đổi mục đích đất trồng lúa ,Hồ chứa nước,Đầu tư,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 396/TTg

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2020

209

Công văn 394/TTg-NN năm 2020 về sát nhập Khu rừng văn hóa - lịch sử Chàng Riệc vào Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, tỉnh Tây Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

định tại các Quyết định số: 91/2002/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2002, số 12/2002/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2002, không gây thất thoát, lãng phí tài sản của nhà nước. - Chỉ đạo các cơ quan chức năng hoàn thiện tổ chức bộ máy của Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát mới, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả theo đúng chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2020

210

Công văn 387/TTg-KGVX năm 2020 về gửi Hồ sơ quốc gia “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ” trình UNESCO do Thủ tướng Chính phủ ban hành

387/TTg-KGVX,Công văn 387 2020,Thủ tướng Chính phủ,Hồ sơ,Gửi Hồ sơ trình UNESCO,Di sản văn hóa,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 387/TTg-KGVX V/v gửi Hồ sơ quốc gia

Ban hành: 27/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2020

211

Công văn 349/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

349/TTg-NN,Công văn 349 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng,Đất trồng lúa ,Thực hiện dự án,Đầu tư,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 349/TTg-NN V/v chuyển mục

Ban hành: 18/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2020

212

Công văn 347/TTg-CN năm 2020 về ngăn ngừa, hạn chế các vụ tai nạn đường thủy do các phương tiện nhỏ, thô sơ gây ra do Thủ tướng Chính phủ ban hành

347/TTg-CN,Công văn 347 2020,Thủ tướng Chính phủ,Đường thủy,Tai nạn giao thông,Phương tiện thô sơ ,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 347/TTg-CN V/v ngăn ngừa, hạn chế

Ban hành: 18/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2020

213

Công văn 345/TTg-CN năm 2020 về chủ trương đầu tư Dự án cầu Vĩnh Phú qua sông Lô nối tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Phú Thọ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

345/TTg-CN,Công văn 345 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chủ trương đầu tư Dự án ,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tỉnh Phú Thọ,Đầu tư,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 345/TTg-CN V/v chủ

Ban hành: 16/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2020

214

Công văn 310/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hà Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

310/TTg-NN,Công văn 310 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng,Đất trồng lúa ,Thực hiện dự án,Đầu tư,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 310/TTg-NN V/v chuyển mục

Ban hành: 10/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2020

215

Công văn 309/TTg-CN năm 2020 về điều chỉnh cục bộ quy hoạch Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau do Thủ tướng Chính phủ ban hành

309/TTg-CN,Công văn 309 2020,Thủ tướng Chính phủ,Điều chỉnh cục bộ,Quy hoạch,Quốc lộ 1,Đầu tư,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 309/TTg-CN V/v điều chỉnh cục bộ quy

Ban hành: 09/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2020

216

Công văn 6639/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện Quyết định 27/2020/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

6639/TCHQ-GSQL,Công văn 6639 2020,Tổng cục Hải quan,Thực hiện Quyết định 27/2020/QĐ-TTg,Hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan,Danh mục hàng hóa không được gửi kho ngoại quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 15/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2020

217

Công văn 287/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Nam Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành

287/TTg-NN,Công văn 287 2020,Thủ tướng Chính phủ,Kế hoạch sử dụng đất,Kế hoạch sử dụng đất Nam Định ,Quản lý đất trồng lúa,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 287/TTg-NN V/v

Ban hành: 28/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2020

218

Công văn 6581/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện Quyết định 28/2020/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

6581/TCHQ-GSQL,Công văn 6581 2020,Tổng cục Hải quan,Thực hiện Quyết định 28/2020/QĐ-TTg,Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu,Phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2020

219

Công văn 228/TTg-PL năm 2020 về ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

228/TTg-PL,Công văn 228 2020,Thủ tướng Chính phủ,Ban hành văn bản,Quy định chi tiết,Thi hành luật ,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 228/TTg-PL V/v ban hành văn bản quy

Ban hành: 13/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2020

220

Công văn 227/TTg-CN năm 2020 về xử lý vật tư thu hồi từ thực hiện nhiệm vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành

227/TTg-CN,Công văn 227 2020,Thủ tướng Chính phủ,Vật tư thu hồi ,Bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt,Thực hiện nhiệm vụ công ích ,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.157.140