Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 252/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 200689 văn bản

41

Quyết định 252/QĐ-LĐTBXH năm 2012 về Kế hoạch thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

252/QD-LDTBXH,Quyết định 252 2012,Bộ Lao động – Thương binh và X,Kế hoạch thực hiện,Luật phòng chống tham nhũng,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 02/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2012

42

Quyết định 252/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011 – 2015 do tỉnh An Giang ban hành

252/QD-UBND,Quyết định 252 2011,Tỉnh An Giang,Phát triển thương mại điện tử,Thương mại điện tử,Nghề Thương mại điện tử ,Hợp tác thương mại điện tử,Thương mại,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2013

43

Quyết định 252/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Tổ công tác liên ngành giúp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giải quyết các vướng mắc cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

252/QD-UBND,Quyết định 252 2011,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Tổ công tác liên ngành,Quy chế làm việc,Sản xuất kinh doanh,Giải quyết vướng mắc,Dự án đầu tư,Tổ công tác liên ngành Thừa Thiên Huế,Đầu tư,Thương mại,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 28/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2013

44

Quyết định 252/12012/QĐ-UBND quy định về số lượng, quy trình xét chọn, quản lý và chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn của thành phố Hải Phòng

252/12012/QD-UBND,Quyết định 252 2012,Thành phố Hải Phòng,Nhân viên y tế thôn,Nhân viên y tế Hải Phòng,Quy trình xét chọn nhân viên y tế ,Phụ cấp,Nhân viên y tế,Số lượng nhân viên y tế Hải Phòng,Chế độ phụ cấp,Phụ cấp đối với nhân viên y tế ,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Ban hành: 27/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2012

45

Kế hoạch 252/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025” (giai đoạn II) trên địa bàn tỉnh Nghệ An

cứ Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025”; Căn cứ Quyết định số 98/-UBDT ngày 18/02/2021 của Ủy ban Dân tộc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân

Ban hành: 06/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2021

46

Kế hoạch 252/KH-UBND năm 2021 về quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng do tỉnh Gia Lai ban hành

252/KH-UBND,Tỉnh Gia Lai,Khu dự trữ sinh quyển thế giới Gia Lai,Khu dự trữ sinh quyển Cao nguyên Kon Hà Nừng,Dự trữ sinh quyển Cao nguyên Kon Hà Nừng,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2021

47

Quyết định 252/QĐ-BBCVT năm 2007 thành lập Hội đồng tư vấn nghiên cứu, phát triển Chính phủ điện tử do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

252/QD-BBCVT,Quyết định 252 2007,Bộ Bưu chính Viễn thông,Hội đồng tư vấn nghiên cứu phát triển,Hội đồng tư vấn,Chính phủ điện tử,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 13/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2008

48

Nghị quyết 252/NQ-HĐND năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án đầu tư năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La

252/NQ-HDND,Nghị quyết 252 2020,Tỉnh Sơn La,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tỉnh Sơn La,Chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện dự án,Đầu tư,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2021

49

Thông báo 252/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

252/TB-VPCP,Thông báo 252 2020,Văn phòng Chính phủ,Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững,Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 2016 2020,Kết luận phó Thủ tướng về Chương trình giảm nghèo,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 24/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2020

50

Nghị quyết 252/NQ-HĐND năm 2020 về điều chỉnh Nghị quyết 44/NQ-HĐND18 phê duyệt đề án "Xây dựng triển khai mô hình thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017-2022, tầm nhìn đến 2030"

TỈNH BẮC NINH GIAI ĐOẠN 2017-2022, TẦM NHÌN ĐẾN 2030” HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 18 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và

Ban hành: 04/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2020

51

Quyết định 252/QĐ-ĐK năm 2005 hướng dẫn về quản lý, cấp phát và sử dụng phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng dùng cho xe cơ giới trong sản xuất, lắp ráp do Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam ban hành

252/QD-DK,Quyết định 252 2005,Cục Đăng kiểm Việt Nam,Kiểm tra chất lượng xuất xưởng ,Xe cơ giới,Sản xuất lắp ráp xe cơ giới,Thương mại,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2012

52

Kế hoạch 252/KH-UBND về ứng phó với thảm họa dịch bệnh của tỉnh Đắk Nông năm 2020

Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 19/8/2019 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 02/2019/NĐ-CP ngày 02/1/2019 của Chính phủ về phòng thủ dân sự; - Căn cứ các Quyết định, hướng dẫn về giám sát, chẩn đoán điều trị hiện hành của Bộ Y tế về phòng chống từng loại bệnh truyền nhiễm như bệnh MERS-Cov, Zika,

Ban hành: 20/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

53

Thông báo 252/TB-BGDĐT năm 2020 đăng ký nguyện vọng về nước đối với công dân Việt Nam đang học tập tại nước ngoài do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

252/TB-BGDDT,Thông báo 252 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Nguyện vọng về nước công dân đang học tập tại nước ngoài,Phòng chống dịch Covid-19 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Đăng ký nguyện vọng về nước Covid-19,Thể thao - Y tế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 21/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2020

54

Công điện 252/CĐ-UBND năm 2020 về tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do tỉnh Hải Dương ban hành

252/CD-UBND,Công điện 252 2020,Tỉnh Hải Dương,Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp,Chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Corona,Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Corona Hải Dương,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 24/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2020

55

Kế hoạch 252/KH-UBND năm 2019 về đảm bảo An toàn thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành

252/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,An toàn thực phẩm,Tết Nguyên đán,Tết dương lịch,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 252/KH-UBND Hà Nội, ngày 12

Ban hành: 12/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2019

56

Kế hoạch 252/KH-UBND năm 2019 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

252/KH-UBND,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 252/KH-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 09/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2019

57

Quyết định 252-TTg năm 1995 về việc thành lập Tổng công ty cao su Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

252-TTg,Quyết định 252-TTg 1995,Thủ tướng Chính phủ,Tổng công ty Cao su Việt Nam,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 252-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 1995 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY CAO SU

Ban hành: 29/04/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

58

Quyết định 252/2008/QĐ-UBND quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường bằng đất ở khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp và trình tự giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng do UBND tỉnh Cao Bằng ban hành

252/2008/QD-UBND,Quyết định 252 2008,Tỉnh Cao Bằng,Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,Bồi thường khi thu hồi đất,Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp,Giải quyết tranh chấp đất đai,Giải quyết khiếu nại đất đai,Tỉnh Cao Bằng,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 15/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2008

59

Quyết định 252/2008/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực pháp luật do tỉnh Thanh Hóa ban hành

252/2008/QD-UBND,Quyết định 252 2008,Tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 252/2008/QĐ-UBND Thanh Hoá, ngày 29 tháng 01 năm

Ban hành: 29/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2014

60

Quyết định 252/2007/QĐ-UBND về việc chia tách và thành lập các thôn của thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

252/2007/QD-UBND,Quyết định 252 2007,Tỉnh Ninh Thuận,Thành lập thôn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH NINH THUẬN ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ***** Số: 252/2007/QĐ-UBND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 24 tháng 9 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC

Ban hành: 24/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109