Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 252/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 200288 văn bản

181

Quyết định 438/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án "Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

438/QD-TTg,Quyết định 438 2021,Thủ tướng Chính phủ,Phát triển các đô thị Việt Nam 2021 2030,Phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu,Ứng phó với biến đổi khí hậu 2021 2030,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 25/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2021

182

Quyết định 436/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt điều chỉnh cục bộ khu vực đảo Cát Hải và đảo Cát Bà trong Đồ án quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng và quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải do Thủ tướng Chính phủ ban hành

436/QD-TTg,Quyết định 436 2021,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt điều chỉnh khu vực đảo Cát Hải,Phê duyệt điều chỉnh khu vực đảo Cát Bà Hải Phòng,Điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2021

183

Quyết định 439/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2035 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

439/QD-TTg,Quyết định 439 2021,Thủ tướng Chính phủ,Xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình tỉnh Hòa Bình,Xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình đến 2035,Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 25/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2021

184

Quyết định 435/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng - Phần cơ sở hạ tầng dùng chung do Thủ tướng Chính phủ ban hành

435/QD-TTg,Quyết định 435 2021,Thủ tướng Chính phủ,Đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu,Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu Đà Nẵng,Đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng,Đầu tư,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 25/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

185

Quyết định 432/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

432/QD-TTg,Quyết định 432 2021,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước,Quy hoạch điều tra cơ bản tài nguyên nước đến 2030,Quy hoạch điều tra tài nguyên nước tầm nhìn đến 2050,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2021

186

Quyết định 434/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

434/QD-TTg,Quyết định 434 2021,Thủ tướng Chính phủ,Kế hoạch phòng chống dịch bệnh trên thủy sản nuôi,Phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi,Phòng chống dịch bệnh trên thủy sản nuôi 2021 2030 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

187

Quyết định 429/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

429/QD-TTg,Quyết định 429 2021,Thủ tướng Chính phủ,Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp,Phát triển sinh học ngành nông nghiệp đến 2030,Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2021

188

Quyết định 426/QĐ-TTg năm 2021 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cư trú do Thủ tướng Chính phủ ban hành

426/QD-TTg,Quyết định 426 2021,Thủ tướng Chính phủ,Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cư trú,Triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020,Kế hoạch triển khai Luật Cư trú năm 2020,Quyền dân sự THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2021

189

Quyết định 427/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

427/QD-TTg,Quyết định 427 2021,Thủ tướng Chính phủ,Hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt người khuyết tật,Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục người khuyết tật,Hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2021

190

Quyết định 433/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

433/QD-TTg,Quyết định 433 2021,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn,Mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia,Mạng lưới trạm khí tượng thủy văn 2021 2030,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2021

191

Quyết định 422/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

422/QD-TTg,Quyết định 422 2021,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị,Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam,Phê duyệt Điều lệ Liên hiệp tổ chức hữu nghị Việt Nam,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 23/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

192

Quyết định 418/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án khu công nghiệp Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành

418/QD-TTg,Quyết định 418 2021,Thủ tướng Chính phủ,Chủ trương đầu tư dự án khu công nghiệp Quảng Trị,Chủ trương đầu tư khu công nghiệp Quảng Trị,Chủ trương dự án khu công nghiệp Quảng Trị,Đầu tư,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2021

193

Quyết định 410/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đông Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

410/QD-TTg,Quyết định 410 2021,Thủ tướng Chính phủ,Dự án phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đông Bình,Đầu tư dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp Đông Bình,Chủ trương phát triển hạ tầng khu công nghiệp Đông Bình,Đầu tư,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 22/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

194

Quyết định 411/QĐ-TTg năm 2021 chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - giai đoạn I, tỉnh Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

411/QD-TTg,Quyết định 411 2021,Thủ tướng Chính phủ,Kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đồng Văn I,Xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đồng Văn I,Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng,Đầu tư,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 22/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

195

Quyết định 406/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

406/QD-TTg,Quyết định 406 2021,Thủ tướng Chính phủ,Danh mục dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công,Dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng dịch vụ công,Dịch vụ công tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2021

196

Quyết định 415/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

415/QD-TTg,Quyết định 415 2021,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Mũi Né Bình Thuận,Xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né tỉnh Bình Thuận,Xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến 2040,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 22/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2021

197

Quyết định 409/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Gia Lộc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

409/QD-TTg,Quyết định 409 2021,Thủ tướng Chính phủ,Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Gia Lộc,Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Gia Lộc,Chủ trương xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Gia Lộc,Đầu tư,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

198

Quyết định 417/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án phát triển ngành chế biến rau quả giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

417/QD-TTg,Quyết định 417 2021,Thủ tướng Chính phủ,Đề án phát triển ngành chế biến rau quả 2021 2030,Phê duyệt Đề án phát triển ngành chế biến rau quả,Phát triển ngành chế biến rau quả giai đoạn 2021 2030,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 22/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2021

199

Quyết định 414/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

414/QD-TTg,Quyết định 414 2021,Thủ tướng Chính phủ,Hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y,Tăng cường cơ quan quản lý chuyên ngành thú y,Tăng cường năng lực cơ quan quản lý thú y,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

200

Quyết định 397/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

397/QD-TTg,Quyết định 397 2021,Thủ tướng Chính phủ,Kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Anh,Kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Tam Anh Quảng Nam,Xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Anh,Đầu tư,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.173