Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 25/mgt-tncn "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 28522 công văn

1

Công văn 859/CT-TTHT về kê khai thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

chính và thêm Phụ lục miễn giảm thuế Thu nhập cá nhân theo Nghị quyết số 08/2011/QH13 mẫu số 25/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày 04/11/2011 của Chính phủ (nếu có)”. Theo quy định nêu trên, trường hợp Văn phòng có người lao động thuộc diện chịu

Ban hành: 15/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2012

2

Công văn 588/TCT-TNCN về thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn do Tổng cục Thuế ban hành

toán đối với thu nhập từ đầu tư vốn do kê khai bị sai sót (lập lại Tờ khai 06/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính và Phụ lục theo mẫu số 25/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính). Cơ quan thuế chỉ giải quyết hoàn trong trường hợp số thuế TNCN

Ban hành: 21/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2013

3

Công văn 4889/CT-TTHT về quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

miễn giảm thuế Thu nhập cá nhân theo Nghị quyết số 08/2011/QH13 mẫu số 25/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Ngh5i định số 101/2011/NĐ-CP ngày 04/11/2011 của Chính phủ (nếu có). 3.2. Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế: Thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b.3 Khoản 6, Điều 14 Thông tư số

Ban hành: 25/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2012

4

Công văn 230/TCT-TNCN hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2011 do Tổng cục Thuế ban hành

tổ chức, cá nhân trả thu nhập: 1.1. Hồ sơ khai quyết toán: Theo qui định tại Điểm c.1, Khoản 4, Điều 14 Thông tư số 28/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính và thêm Phụ lục miễn giảm thuế Thu nhập cá nhân theo Nghị quyết số 08/2011/QH13 mẫu số 25/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính

Ban hành: 17/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2012

5

Công văn 285/SCT-VP năm 2012 hướng dẫn kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2012 và quyết toán thuế năm 2011 đối với thu nhập từ tiền lương tiền công do Sở Công thương thành phố Hà Nội ban hành

chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp hàng tháng. + Bảng kê số thuế TNCN được miễn giảm theo NQ 08/2011/QH13 theo mẫu số 25/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính. 3.1.2. Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công duy nhất tại 1 nơi trong năm 2011

Ban hành: 06/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2014

6

Công văn 3356/CT-TNCN về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2012 do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

doanh cho cá nhân không cư trú gồm: Tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 06/KK-TNCN và bảng kê mẫu số 06B/BK-TNCN, Phụ lục mẫu số 25/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 154/2011/TT-BTC (nếu có miễn, giảm thuế TNCN) . Đối với cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ số gồm: Tờ khai quyết toán thuế mẫu 02/KK-XS, bảng kê mẫu

Ban hành: 30/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2013

7

Công văn 25/TANDTC-PC năm 2021 về rà soát quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm và sơ kết thực tiễn thi hành Nghị định 102/2017/NĐ-CP do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

25/TANDTC-PC,Công văn 25 2021,Tòa án nhân dân tối cao,Sơ kết thực tiễn thi hành Nghị định 102/2017/NĐ-CP,Rà soát quy định về đăng ký biện pháp bảo đảm,Quy định về đăng ký biện pháp bảo đảm,Bộ máy hành chính TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 23/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

8

Công văn 25/TTg-NN năm 2021 về xử lý chênh lệch giá trị đất nông nghiệp nơi đi và nơi đến thuộc dự án tái định cư thủy điện Hủa Na, tỉnh Nghệ An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

25/TTg-NN,Công văn 25 2021,Thủ tướng Chính phủ,Chênh lệch giá trị đất nông nghiệp nơi đi và nơi đến,Dự án thủy điện Hủa Na Nghệ An,Xử lý chênh lệch giá trị đất nông nghiệp dự án thủy điện,Bất động sản,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2021

9

Công văn 187/TCT-TNCN hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2012 do Tổng cục Thuế ban hành

chuyển nhượng chứng khoán bổ sung thêm Phụ lục miễn thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 25/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính. 1.2. Nơi nộp hồ sơ quyết toán: Thực hiện theo qui định tại Điểm d, Khoản 4, Điều 14 Thông tư số 28/2011/TT-BTC. 1.3. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất

Ban hành: 15/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2013

10

Công văn 7040/CT-TNCN năm 2019 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018 và cấp mã số thuế người phụ thuộc do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014; Thông tư số 128/TT-BTC ngày 05/9/2014, Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015; Thông tư số

Ban hành: 22/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2019

11

Công văn 4751/TCT-TNCN năm 2018 về xác định mức doanh thu phải nộp thuế đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

4751/TCT-TNCN,Công văn 4751 2018,Tổng cục Thuế,Hộ gia đình,Nghĩa vụ nộp thuế,Xác định doanh thu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4751/TCT-TNCN V/v xác

Ban hành: 29/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2018

12

Công văn 4655/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

4655/TCT-TNCN,Công văn 4655 2018,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế,Áp dụng chính sách thuế ,Chính sách thuế thu nhập cá nhân ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 23/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2018

13

Công văn 4571/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản chi công tác phí của dự án viện trợ do Tổng cục Thuế ban hành

4571/TCT-TNCN,Công văn 4571 2018,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế thu nhập cá nhân ,Chính sách thuế,Thuế thu nhập cá nhân ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 20/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2018

14

Công văn 4389/TCT-TNCN năm 2018 vướng mắc chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

4389/TCT-TNCN,Công văn 4389 2018,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế,Áp dụng chính sách thuế ,Thuế thu nhập cá nhân,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4389/TCT-TNCN

Ban hành: 08/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2018

15

Công văn 4371/TCT-TNCN năm 2018 về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

4371/TCT-TNCN,Công văn 4371 2018,Tổng cục Thuế,Thuế thu nhập cá nhân,Chuyển nhượng bất động sản,Hoạt động chuyển nhượng bất động sản ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2018

16

Công văn 4224/TCT-TNCN năm 2018 về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA do Tổng cục Thuế ban hành

Số: 4224/TCT-TNCN V/v Miễn thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA. Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2018 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Bình Trả lời công văn số 2665/CT-TNCN ngày 25 tháng 7 năm 2018 của Cục Thuế tỉnh Thái Bình báo cáo và xin ý kiến về miễn thuế TNCN đối với chuyên

Ban hành: 31/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2018

17

Công văn 4023/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế Thu nhập cá nhân với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán do Tổng cục Thuế ban hành

4023/TCT-TNCN,Công văn 4023 2018,Tổng cục Thuế,Thuế thu nhập cá nhân,Tính thuế thu nhập cá nhân ,Chuyển nhượng chứng khoán,Thuế chuyển nhượng chứng khoán,Thuế - Phí - Lệ Phí,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2018

18

Công văn 3850/TCT-TNCN năm 2018 về đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc do Tổng cục Thuế ban hành

3850/TCT-TNCN,Công văn 3850 2018,Tổng cục Thuế,Đăng ký giảm trừ gia cảnh ,Đối tượng được giảm trừ gia cảnh,Gia hạn đăng ký người phụ thuộc,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2018

19

Công văn 3744/TCT-TNCN năm 2018 về khai thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

3744/TCT-TNCN,Công văn 3744 2018,Tổng cục Thuế,Kê khai thuế,Kê khai thuế thu nhập cá nhân,Vướng mắc kê khai thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 03/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2019

20

Công văn 3713/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

3713/TCT-TNCN,Công văn 3713 2018,Tổng cục Thuế,Thuế thu nhập cá nhân,Tính thuế thu nhập cá nhân ,Vướng mắc thuế thu nhập cá nhân,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.102