Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 25/2011/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 27970 văn bản

1

Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND về khung giá đất trên địa bàn huyện, thị xã và thành phố của tỉnh năm 2012 do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa VIII, kỳ họp thứ 3 ban hành

25/2011/NQ-HDND,Nghị quyết 25 2011,Tỉnh Đắk Lắk,Giá đất năm 2012,Tỉnh Đắk Lắk,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 25/2011/NQ-HĐND Buôn Ma Thuột, ngày 22

Ban hành: 22/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2012

2

Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND về mức thu và sử dụng học phí trong cơ sở giáo dục - đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

25/2011/NQ-HDND,Nghị quyết 25 2011,Tỉnh Thanh Hóa,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/2011/NQ-HĐND Thanh Hóa,

Ban hành: 17/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

3

Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND về giá đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2012

25/2011/NQ-HDND,Nghị quyết 25 2011,Tỉnh Lào Cai,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/2011/NQ-HĐND Lào Cai, ngày 16 tháng 12 năm 2011

Ban hành: 16/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2012

4

Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND thông qua quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức; thu hút và phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Số: 25/2011/NQ-HĐND Đồng Xoài, ngày 16 tháng 12 năm 2011 NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC; THU HÚT VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ BA Căn cứ

Ban hành: 16/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2012

5

Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2012 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

25/2011/NQ-HĐND Ninh Thuận, ngày 14 tháng 12 năm 2011 NGHỊ QUYẾT VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2012 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN KHOÁ IX KỲ HỌP THỨ 3 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002; Căn cứ Luật Ban hành

Ban hành: 14/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2013

6

Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2012 do tỉnh Thái Bình ban hành

Số: 25/2011/NQ-HĐND Thái Bình, ngày 14 tháng 12 năm 2011 NGHỊ QUYẾT V/V PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN VÀ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ BA Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26

Ban hành: 14/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2013

7

Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND phân bổ dự toán ngân sách năm 2012 tỉnh Thái Nguyên

25/2011/NQ-HDND,Nghị quyết 25 2011,Tỉnh Thái Nguyên,Phân bổ dự toán ngân sách,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/2011/NQ-HĐND Thái

Ban hành: 12/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2012

8

Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2010 do tỉnh Phú Thọ ban hành

Số: 25/2011/NQ-HĐND Phú Thọ, ngày 12 tháng 12 năm 2011 NGHỊ QUYẾT V/V PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2010 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ BA Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật ngân sách Nhà

Ban hành: 12/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2013

9

Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND Quy định xét tuyển đi đào tạo theo địa chỉ, hỗ trợ đào tạo và thu hút bác sỹ, dược sỹ đại học về công tác tại các cơ sở y tế tuyến huyện, tuyến xã thuộc tỉnh Hải Dương

25/2011/NQ-HDND,Nghị quyết 25 2011,Tỉnh Hải Dương,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/2011/NQ-HĐND Hải Dương, ngày 09 tháng 12 năm

Ban hành: 09/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2015

10

Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

25/2011/NQ-HDND,Nghị quyết 25,Tỉnh Sóc Trăng,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/2011/NQ-HĐND Sóc Trăng , ngày 09 tháng 12

Ban hành: 09/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2015

11

Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2012 do tỉnh Nghệ An ban hành

25/2011/NQ-HDND,Nghị quyết 25 2011,Tỉnh Nghệ An,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/2011/NQ-HĐND Nghệ An, ngày 09 tháng 12 năm 2011

Ban hành: 09/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2013

12

Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND quy hoạch phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025

25/2011/NQ-HDND,Nghị quyết 25 2011,Tỉnh Quảng Nam,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/2011/NQ-HĐND Quảng Nam, ngày 09 tháng 12 năm 2011

Ban hành: 09/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2015

13

Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND quy định mức thu phí qua phà Sa Cao - Thái Hạc, phà Thịnh Long và cầu phao Ninh Cường do tỉnh Nam Định ban hành

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/2011/NQ-HĐND Nam Định, ngày 08 tháng 12 năm 2011 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ QUA PHÀ SA CAO - THÁI HẠC, PHÀ THỊNH LONG VÀ CẦU PHAO NINH CƯỜNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH KHÓA XVII, KỲ HỌP

Ban hành: 08/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2013

14

Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND hủy bỏ, thay thế một phần Nghị quyết 158/2009/NQ-HĐND về xây dựng trường trung học phổ thông trọng điểm chất lượng cao trên địa bàn giai đoạn 2010 - 2015 do tỉnh Đồng Nai ban hành

Số: 25/2011/NQ-HĐND Đồng Nai, ngày 08 tháng 12 năm 2011 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC HỦY BỎ, THAY THẾ MỘT PHẦN CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 158/2009/NQ-HĐND NGÀY 10/12/2009 CỦA HĐND TỈNH VỀ XÂY DỰNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRỌNG ĐIỂM CHẤT LƯỢNG CAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 HỘI ĐỒNG NHÂN

Ban hành: 08/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2013

15

Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND về đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách thành phố năm 2012 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, kỳ họp thứ ba ban hành

25/2011/NQ-HĐND Thành phố Hồ chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2011 NGHỊ QUYẾT VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2012 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ BA (Từ ngày 06 đến ngày 09 tháng 12 năm 2011) Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban

Ban hành: 07/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2011

16

Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng bình năm 2012

25/2011/NQ-HDND,Nghị quyết 25 2011,Tỉnh Quảng Bình,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/2011/NQ-HĐND Quảng Bình, ngày 01 tháng 12 năm

Ban hành: 01/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2015

17

Nghị quyết 25/2011/NQ.HĐND quy định mức thu lệ phí cấp cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

25/2011/NQ.HDND,Nghị quyết 25 2011,Tỉnh Vĩnh Long,Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh,Mức thu lệ phí,Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2012

18

Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND thông qua quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

--------------- Số: 25/2011/NQ-HĐND Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 10 năm 2011 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2011-2015, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI KHÓA XI – KỲ HỌP THỨ 3 Căn cứ Luật Tổ

Ban hành: 27/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2013

19

Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2011 - 2012 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

25/2011/NQ-HDND,Nghị quyết 25 2011,Tỉnh Bắc Kạn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/2011/NQ-HĐND Bắc Kạn, ngày 07 tháng 10 năm 2011

Ban hành: 07/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2013

20

Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND về chương trình phát triển đô thị tỉnh Long An đến năm 2020 do Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa VIII, kỳ họp thứ 3 ban hành

25/2011/NQ-HDND,Nghị quyết 25 2011,Tỉnh Long An,Chương trình phát triển đô thị ,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 25/2011/NQ-HĐND Long

Ban hành: 03/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5