Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 25/2002/CT-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 21500 văn bản

1

Chỉ thị 25/2002/CT-UB về tổ chức đón Tết Quý Mùi năm 2003 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

25/2002/CT-UB, Chỉ thị 25, Thành phố Hồ Chí Minh, Văn hóa- Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 25/2002/CT-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2002 CHỈ THỊ VỀ TỔ CHỨC ĐÓN TẾT QUÝ MÙI NĂM 2003

Ban hành: 16/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2012

2

Chỉ thị 25/2002/CT-UB thực hiện Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định 57/2002/NĐ-CP trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

25/2002/CT-UB,Chỉ thị 25,Thành phố Hà Nội,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 25/2002/CT-UB Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2002 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁP LỆNH PHÍ VÀ LỆ PHÍ VÀ

Ban hành: 02/07/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

3

Chỉ thị 25/2002/CT-UB thực hiện Quyết định 273/QĐ-TTg kiểm tra việc đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng đất đai do tỉnh Quảng Bình ban hành

25/2002/CT-UB,Chỉ thị 25,Tỉnh Quảng Bình,Đầu tư,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/2002/CT-UB Đồng Hới, ngày 27 tháng 06

Ban hành: 27/06/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2014

4

Chỉ thị 25/CT-TTg năm 2019 về giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

25/CT-TTg,Chỉ thị 25 2019,Thủ tướng Chính phủ,Vùng kinh tế trọng điểm,Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ,Phát triển bền vững,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/CT

Ban hành: 11/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2019

5

Chỉ thị 25/CT-UB năm 2004 về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí xăng dầu do Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

25/CT-UB,Chỉ thị 25 2004,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/CT-UB Huế, ngày 19 tháng 07

Ban hành: 19/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2013

6

Chỉ thị 25/CT-UBND năm 2018 về tổ chức thực hiện đồng bộ giải pháp phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

25/CT-UBND,Chỉ thị 25 2018,Tỉnh Thừa Thiên Huế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/CT-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 11 năm 2018

Ban hành: 20/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2018

7

Quyết định 25/2002/QĐ-UB bổ sung Điều 10, 14 Quyết định 06/2002/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành

25/2002/QD-UB,Quyết định 25 2002,Tỉnh Hòa Bình,Bổ sung,Tỉnh Hòa Bình,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 25/2002/QĐ-UB Hòa Bình, ngày 17

Ban hành: 17/07/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2012

8

Quyết định 25/2002/QĐ-UB ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước

25/2002/QD-UB,Quyết định 25 2002,Tỉnh Bình Phước,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/2002/QĐ-UB Bình Phước, ngày 17 tháng 06

Ban hành: 17/06/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

9

Quyết định 25/2002/QĐ-UB về việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận - huyện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

25/2002/QD-UB,Quyết định 25 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Cấp giấy chứng nhận,Quyền sử dụng đất,Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà,Ủy ban nhân dân huyện,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

10

Chỉ thị 25/CT-TTg năm 2018 về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

25/CT-TTg,Chỉ thị 25 2018,Thủ tướng Chính phủ,Thúc đẩy xuất khẩu,Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu ,Phát triển sản xuất,Xuất nhập khẩu THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/CT

Ban hành: 31/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2018

11

Quyết định 25/2002/QĐ-UB về Phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và việc làm giai đoạn 2002 - 2005 do Tỉnh Lâm Đồng ban hành

25/2002/QD-UB,Quyết định 25 2002,Tỉnh Lâm Đồng,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/2002/QĐ-UB Đà Lạt, ngày 08

Ban hành: 08/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2015

12

Quyết định 25/2002/QĐ-UB về việc đảm bảo bảo trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình tại Thành phố Hà Nội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

25/2002/QD-UB,Quyết định 25 2002,Thành phố Hà Nội,An toàn xây dựng,Vệ sinh môi trường xây dựng,Trật tự an toàn xây dựng,Vệ sinh môi trường,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/02/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2012

13

Chỉ thị 25/2002/CT-BGTVT về tăng cường kiểm tra và chấn chỉnh công tác kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

25/2002/CT-BGTVT, Chỉ thị 25, Bộ Giao thông vận tải, Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 25/2002/CT-BGTVT Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2002 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA VÀ CHẤN CHỈNH CÔNG

Ban hành: 19/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

14

Chỉ thị 25/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội xuân năm 2018 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

25/CT-UBND,Chỉ thị 25 2017,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/CT-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 15/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2017

15

Chỉ thị 25/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

25/CT-UBND,Chỉ thị 25 2017,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/CT-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 20

Ban hành: 20/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2017

16

Chỉ thị 25/CT-UBND năm 2017 về thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 do thành phố Hải Phòng ban hành

25/CT-UBND,Chỉ thị 25 2017,Thành phố Hải Phòng,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/CT-UBND Hải Phòng, ngày 29 tháng 8 năm 2017

Ban hành: 29/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2017

17

Chỉ thị 25/2005/CT-UB về việc tăng cường quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh Yên Bái

25/2005/CT-UB,Chỉ thị 25 2005,Tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số : 25/2005/CT-UB Yên Bái, ngày 05 tháng 12 năm 2005

Ban hành: 05/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2014

18

Chỉ thị 25/2005/CT-UB triển khai thực hiện Nghị định 108/2005/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 51/CP về đăng ký và quản lý hộ khẩu trên địa bàn Thành phố Hà Nội

25/2005/CT-UB,Chỉ thị 25,Thành phố Hà Nội,Thực hiện Nghị định 108/2005/NĐ-CP,Thực hiện đăng ký quản lý hộ khẩu,Đăng ký quản lý hộ khẩu,Đăng ký quản lý hộ khẩu Hà Nội,Quản lý hộ khẩu Hà Nội,Đăng ký hộ khẩu Hà Nội,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự UỶ BAN NHÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 21/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

19

Chỉ thị 25/CT-TTg năm 2017 về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

25/CT-TTg,Chỉ thị 25 2017,Thủ tướng Chính phủ,Phòng chống ma túy,Cai nghiện ma túy,Công tác cai nghiện ma túy ,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/CT

Ban hành: 05/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2017

20

Chỉ thị 25/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành

25/CT-UBND,Chỉ thị 25,Tỉnh Hải Dương,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/CT-UBND Hải Dương, ngày 24 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 24/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113