Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 25-NV "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 126968 văn bản

1

Quyết định 25-NV năm 1967 phê chuẩn việc thành lập thị trấn nông trường Việt-lâm trực thuộc huyện Bắc-giang tỉnh Hà-giang do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

25-NV,Quyết định 25-NV 1967,Bộ Nội vụ,Thị trấn nông trường Việt lâm,Thị trấn nông trường,Thành lập,Tỉnh Hà Giang,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 25-NV Hà Nội, ngày 28 tháng 01

Ban hành: 28/01/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2007

2

Thông tư 25-NV năm 1963 giải quyết số nhân viên hợp đồng, phụ động làm việc thường xuyên trong các cơ quan Nhà nước thuộc khu vực hành chính sự nghiệp do Bộ Nội vụ ban hanh 2

25-NV,Thông tư 25-NV 1963,Bộ Nội vụ,Khu vực hành chính sự nghiệp,Nhân viên phụ động,Nhân viên hợp đồng,Lao động - Tiền lương BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 25-NV Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm

Ban hành: 06/12/1963

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2007

3

Thông tư 25-NV năm 1961 bổ sung và sửa đổi chế độ tập sự và đãi ngộ đối với sinh viên các trường Đại học, học sinh các trường chuyên nghiệp tốt nghiệp ra công tác do Bộ Nội vụ ban hành

25-NV,Thông tư 25-NV 1961,Bộ Nội vụ,Đãi ngộ sinh viên,Sinh viên tập sự,Sửa đổi chế độ tập sự,Sửa đổi chế độ đãi ngộ,Giáo dục BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 25-NV Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm

Ban hành: 03/05/1961

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2007

4

Kế hoạch 25/KH-UBND về Hội nhập quốc tế tỉnh Cà Mau năm 2021

25/KH-UBND,Tỉnh Cà Mau,Hội nhập quốc tế tỉnh Cà Mau,Hội nhập quốc tế năm 2021,Hội nhập quốc tế Cà Mau 2021,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25

Ban hành: 01/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2021

5

Kế hoạch 25/KH-UBND năm 2021 triển khai chương trình quản lý dịch hại tổng hợp trên cây trồng giai đoạn 2021-2023 do tỉnh Nam Định ban hành

25/KH-UBND,Tỉnh Nam Định,Chương trình quản lý dịch hại trên cây trồng,Quản lý dịch hại tổng hợp trên cây trồng,Quản lý dịch hại tổng hợp trên cây trồng Nam Định ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2021

6

Nghị quyết 25/NQ-CP năm 2021 về ký Hiệp định Hợp tác tài chính 2016 giữa Việt Nam - Đức do Chính phủ ban hành

25/NQ-CP,Nghị quyết 25 2021,Chính phủ,Hiệp định Hợp tác tài chính 2016 giữa Việt Nam Đức,Ký Hiệp định Hợp tác tài chính 2016 Việt Nam Đức,Thông qua nội dung Hiệp định Hợp tác tài chính 2016,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2021

7

Kế hoạch 25/KH-UBND năm 2021 về hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

25/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ngãi,Hỗ trợ hợp tác xã trong phát triển nông nghiệp,Hỗ trợ hợp tác xã trong phát triển nông thôn,Hỗ trợ doanh nghiệp trong phát triển nông nghiệp,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2021

8

Kế hoạch 25/KH-UBND về phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

25/KH-UBND,Tỉnh Thái Nguyên,Phòng chống bệnh truyền nhiễm tỉnh Thái Nguyên,Kế hoạch phòng chống bệnh truyền nhiễm Thái Nguyên,Phòng chống bệnh truyền nhiễm Thái Nguyên 2021,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

9

Kế hoạch 25/KH-UBND về hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

25/KH-UBND,Tỉnh Kiên Giang,Đảm bảo an toàn thực phẩm nông nghiệp Kiên Giang,Đảm bảo an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp,An toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2021

10

Kế hoạch 25/KH-UBND năm 2021 về Phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030 do thành phố Cần Thơ ban hành

25/KH-UBND,Thành phố Cần Thơ,Phát triển y dược cổ truyền thành phố Cần Thơ,Phát triển y dược cổ truyền đến năm 2030,Kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2021

11

Kế hoạch 25/KH-UBND thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021

25/KH-UBND,Tỉnh Tiền Giang,Quản lý thi hành pháp luật tỉnh Tiền Giang 2021,Quản lý thi hành pháp luật xử lý vi phạm Tiền Giang,Thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Tiền Giang,Vi phạm hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 27/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2021

12

Kế hoạch 25/KH-UBND năm 2021 về hỗ trợ xây dựng và phát triển nhãn hiệu, bao bì sản phẩm giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

25/KH-UBND,Tỉnh Đồng Tháp,Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu sản phẩm Đồng Tháp,Hỗ trợ xây dựng bao bì sản phẩm tỉnh Đồng Tháp,Hỗ trợ phát triển nhãn hiệu bao bì Đồng Tháp,Sở hữu trí tuệ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2021

13

Quyết định 25/QĐ-BTC năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

25/QD-BTC,Quyết định 25 2021,Bộ Tài chính,Thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản,Công bố thủ tục hành chính Bộ Tài chính,Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

14

Quyết định 25/QĐ-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 31/2016/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Đắk Nông

25/QD-UBND,Quyết định 25 2021,Tỉnh Đắk Nông,Thực hiện Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND Đắk Nông,Hỗ trợ cho học sinh dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo,Hỗ trợ cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 08/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

15

Thông báo 25/TB-BHXH năm 2021 về điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

25/TB-BHXH,Thông báo 25 2021,Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ C,Lãi suất tính lãi chậm đóng truy đóng bảo hiểm y tế,Điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng bảo hiểm y tế,Điều chỉnh lãi suất tính lãi truy đóng bảo hiểm y tế,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP.HỒ CHÍ MINH --------

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

16

Chỉ thị 25/CT-BYT năm 2020 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành

25/CT-BYT,Chỉ thị 25 2020,Bộ Y tế,Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế,Quản lý chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế,Tăng cường quản lý khám chữa bệnh bảo hiểm y tế,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2020

17

Nghị quyết 25/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cà Mau đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

25/NQ-HDND,Nghị quyết 25 2020,Tỉnh Cà Mau,Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cà Mau,Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2025,Chương trình phát triển nhà ở định hướng đến 2030,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2021

18

Nghị quyết 25/NQ-HĐND năm 2020 về giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và bổ sung ngân sách cấp dưới của tỉnh Đồng Nai năm 2021

25/NQ-HDND,Nghị quyết 25 2020,Tỉnh Đồng Nai,Giao dự toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Nai,Giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021,Giao dự toán chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

19

Chỉ thị 25/CT-UBND năm 2020 về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa do thành phố Hải Phòng ban hành

25/CT-UBND,Chỉ thị 25 2020,Thành phố Hải Phòng,Tái sử dụng chất thải nhựa Hải Phòng,Tái chế xử lý chất thải nhựa Hải Phòng,Giảm thiểu chất thải nhựa Hải Phòng,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

20

Thông báo 25/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 65)

25/TB-BCD,Thông báo 25 2020,Thành phố Hà Nội,Kết luận Phó Chủ tịch phòng chống COVID-19 Hà Nội,Kết luận về công tác phòng chống COVID-19,Kết luận phòng chống COVID-19 Hà Nội Phiên họp 65,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ban hành: 23/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.118.225