Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 25/mgt-tncn "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 127913 văn bản

141

Quyết định 25/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước kèm theo Quyết định 03/2017/QĐ-UBND

25/2020/QD-UBND,Quyết định 25 2020,Tỉnh Bình Phước,Quản lý chất lượng công trình xây dựng Bình Phước,Quản lý bảo trì công trình xây dựng tỉnh Bình Phước,Sửa đổi Quyết định 03/2017/QĐ-UBND Bình Phước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 14/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2020

142

Quyết định 25/2020/QĐ-UBND quy định về số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

25/2020/QD-UBND,Quyết định 25 2020,Tỉnh Ninh Bình,Quy định số lượng cán bộ cấp xã Ninh Bình,Quy định số lượng công bộ cấp xã Ninh Bình,Số lượng cán bộ công chức cấp xã Ninh Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 11/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2020

143

Quyết định 25/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng Nghệ An

25/2020/QD-UBND,Quyết định 25 2020,Tỉnh Nghệ An,Quyền hạn của Sở Xây dựng Nghệ An,Nhiệm vụ của Sở Xây dựng Nghệ An,Chức năng của Sở Xây dựng Nghệ An,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

144

Quyết định 25/2020/QĐ-UBND quy định về tổ chức lại và quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Hưng Yên

25/2020/QD-UBND,Quyết định 25 2020,Tỉnh Hưng Yên,Tổ chức lại Quỹ Phát triển đất Hưng Yên,Quản lý Quỹ Phát triển đất Hưng Yên,Sử dụng Quỹ Phát triển đất Hưng Yên,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 08/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2020

145

Quyết định 25/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bạc Liêu

25/2020/QD-UBND,Quyết định 25 2020,Tỉnh Bạc Liêu,Tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô phục vụ công tác cơ quan,Tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô chuyên dùng tỉnh Bạc Liêu,Định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác cơ quan,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2020

146

Quyết định 25/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Phú Yên kèm theo Quyết định 10/2018/QĐ-UBND

25/2020/QD-UBND,Quyết định 25 2020,Tỉnh Phú Yên,Sửa đổi Quyết định 10/2018/QĐ-UBND Phú Yên,Hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp Phú Yên,Khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng do thiên tai,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 04/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2020

147

Quyết định 25/2020/QĐ-UBND bãi bỏ 03 Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành

25/2020/QD-UBND,Quyết định 25 2020,Tỉnh Hà Giang,Bãi bỏ 03 Chỉ thị quy phạm pháp luật Hà Giang,Bãi bỏ Chỉ thị quy phạm pháp luật của Ủy ban tỉnh,Hà Giang bãi bỏ Chỉ thị quy phạm pháp luật,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 01/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2020

148

Quyết định 25/2020/QĐ-TTg về sửa đổi Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiễm chức danh giáo sư, phó giáo sư do Thủ tướng Chính phủ ban hành

25/2020/QD-TTg,Quyết định 25 2020,Thủ tướng Chính phủ,Sửa đổi Quyết định 37/2018/QĐ-TTg,Sửa đổi công nhận chức danh giáo sư,Sửa đổi bổ nhiệm chức danh giáo sư,Thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh giáo sư,Bộ máy hành chính,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2020

149

Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT quy định về việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

25/2020/TT-BGDDT,Thông tư 25 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Lựa chọn sách giáo khoa trong giáo dục phổ thông,Hướng dẫn lựa chọn sách trong giáo dục phổ thông,Bộ Giáo dục quy định việc lựa chọn sách giáo khoa,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 26/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

150

Quyết định 25/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ trợ cấp chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Nam Định

25/2020/QD-UBND,Quyết định 25 2020,Tỉnh Nam Định,Chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật Nam Định,Nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật tại Trung tâm bảo trợ,Chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội Nam Định,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 25/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2020

151

Quyết định 25/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo khi phát sinh khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tập trung đông người trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng hoặc các tỉnh khác

25/2020/QD-UBND,Quyết định 25 2020,Tỉnh Sóc Trăng,Quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân,Phối hợp giải quyết phản ánh tập trung đông người,Quy chế phối hợp giải quyết khiếu nại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 25/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2020

152

Nghị quyết 25/2020/NQ-HĐND về phê duyệt việc thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Bình

25/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 25 2020,Tỉnh Thái Bình,Dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Thái Bình,Số lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất,Địa điểm dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 24/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2020

153

Quyết đinh 25/2020/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

25/2020/QD-UBND,Quyết định 25 2020,Tỉnh Đắk Lắk,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Đắk Lắk,Bãi bỏ một phần văn bản quy phạm pháp luật Đắk Lắk,Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 19/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2020

154

Quyết định 25/2020/QĐ-UBND quy định về tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

25/2020/QD-UBND,Quyết định 25 2020,Thành phố Đà Nẵng,Hoạt động của tổ dân phố thôn Đà Nẵng,Tổ chức của tổ dân phố thôn Đà Nẵng,Tổ chức và hoạt động của tổ dân phố thôn Đà Nẵng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 14/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2020

155

Quyết định 25/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 4133/2015/QĐ-UBND quy định hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

25/2020/QD-UBND,Quyết định 25 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Bãi bỏ Quyết định 4133/2015/QĐ-UBND Quảng Ninh,Bãi bỏ quy định hoạt động bản đồ tỉnh Quảng Ninh,Bãi bỏ quy định hoạt động đo đạc tỉnh Quảng Ninh,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 07/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2020

156

Quyết định 25/2020/QĐ-UBND về Quy chế thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị; giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

25/2020/QD-UBND,Quyết định 25 2020,Tỉnh Lào Cai,Hoạt động doanh nghiệp nhà nước tỉnh Lào Cai,Đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước,Giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 07/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2020

157

Quyết định 25/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

25/2020/QD-UBND,Quyết định 25 2020,Tỉnh Bắc Giang,Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất tỉnh Bắc Giang,Quản lý đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất,Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 01/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2020

158

Quyết định 25/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 01/2019/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

25/2020/QD-UBND,Quyết định 25 2020,Tỉnh Hậu Giang,Bãi bỏ Quyết định 01/2019/QĐ-UBND Hậu Giang,Bãi bỏ Quy chế quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan,Bãi bỏ Quy chế tiếp nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 28/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2020

159

Nghị quyết 25/2020/NQ-HĐND quy định về mức ngân sách Nhà nước đảm bảo, hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện; mức đóng góp của người cai nghiện ma túy tự nguyện (hoặc gia đình người cai nghiện ma túy) tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập, tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

25/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 25 2020,Tỉnh Cao Bằng,Mức ngân sách hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện,Mức ngân sách đảm bảo người cai nghiện ma túy,Mức đóng góp của người cai nghiện ma túy tự nguyện,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2020

160

Nghị quyết 25/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên

25/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 25 2020,Tỉnh Điện Biên,Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ tỉnh Điện Biên,Mức chi cho công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ,Mức chi cho công tác đào tạo bồi dưỡng công chức,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 15/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.227.117