Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 25/mgt-tncn "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 128028 văn bản

121

Quyết định 25/2020/QĐ-UBND quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

25/2020/QD-UBND,Quyết định 25 2020,Tỉnh Cà Mau,Phòng cháy và chữa cháy rừng,Phòng cháy chữa cháy rừng Cà Mau,Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Cà Mau,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

122

Quyết định 25/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 21/2013/QĐ-UBND về Quy chế quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

25/2020/QD-UBND,Quyết định 25 2020,Tỉnh Quảng Trị,Bãi bỏ Quyết định 21/2013/QĐ-UBND Quảng Trị,Dự án ứng dụng công nghệ thông tin Quảng Trị,Quy chế quản lý dự án ứng dụng công nghệ thông tin,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 06/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

123

Quyết định 25/2020/QĐ-UBND phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

25/2020/QD-UBND,Quyết định 25 2020,Tỉnh Tiền Giang,An toàn thực phẩm quản lý của ngành Công Thương,Phân cấp quản lý an toàn thực phẩm Tiền Giang,An toàn thực phẩm ngành Công Thương Tiền Giang,Thương mại,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

124

Quyết định 25/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 14/2012/QĐ-UBND quy định về tổ chức quản lý, khai thác, vận hành nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

25/2020/QD-UBND,Quyết định 25 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Bãi bỏ Quyết định 14/2012/QĐ-UBND Thái Nguyên,Vận hành nhà ở sinh viên đầu tư bằng vốn ngân sách,Nhà ở sinh viên đầu tư bằng vốn ngân sách Thái Nguyên,Bất động sản,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 06/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2020

125

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

25/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 25 2018,Bộ Tài chính,Thủ tục hải quan,Giám sát hải quan,Thuế xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25

Ban hành: 06/09/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2018

126

Quyết định 25/2020/QĐ-UBND sửa đổi khoản 2 Điều 4 quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Cao Bằng kèm theo Quyết định 32/2018/QĐ-UBND

25/2020/QD-UBND,Quyết định 25 2020,Tỉnh Cao Bằng,Sửa đổi Quyết định 32/2018/QĐ-UBND Cao Bằng,Sửa đổi Quyết định sử dụng tài sản công Cao Bằng,Sửa đổi quản lý tài sản công Cao Bằng,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

127

Chỉ thị 25/CT-TTg năm 2018 về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

25/CT-TTg,Chỉ thị 25 2018,Thủ tướng Chính phủ,Thúc đẩy xuất khẩu,Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu ,Phát triển sản xuất,Xuất nhập khẩu THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25

Ban hành: 31/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2018

128

Quyết định 25/2020/QĐ-UBND quy định về áp dụng cơ chế hỗ trợ triển khai nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

25/2020/QD-UBND,Quyết định 25 2020,Tỉnh Đồng Tháp,Chuyển giao khoa học sử dụng ngân sách Đồng Tháp,Chuyển giao khoa học công nghệ sử dụng ngân sách,Ứng dụng khoa học sử dụng ngân sách Đồng Tháp,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 27/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2020

129

Quyết định 25/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 2A Cát Linh - Hà Đông do thành phố Hà Nội ban hành

25/2020/QD-UBND,Quyết định 25 2020,Thành phố Hà Nội,Khai thác tuyến đường sắt đô thị Hà Nội,Vận hành tuyến đường sắt đô thị Hà Nội,Quản lý tuyến đường sắt đô thị Hà Nội,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 19/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2020

130

Quyết định 25/2020/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên hệ thống Quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai

25/2020/QD-UBND,Quyết định 25 2020,Tỉnh Gia Lai,Hệ thống Quản lý văn bản tỉnh Gia Lai,Phát hành văn bản điện tử trên hệ thống Quản lý văn bản,Quản lý văn bản điện tử trên hệ thống Quản lý văn bản,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 15/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2020

131

Thông tư 25/2020/TT-BGTVT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển cao tốc, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điều khiển tự động và từ xa, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hoạt động kéo trên biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành

25/2020/TT-BGTVT,Thông tư 25 2020,Bộ Giao thông vận tải,Quy chuẩn phân cấp và đóng tàu biển cao tốc,Quy chuẩn hệ thống điều khiển tự động và từ xa,Quy chuẩn kỹ thuật hoạt động kéo trên biển,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 14/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2020

132

Quyết định 25/2020/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định 06/2015/QĐ-UBND quy định về quản lý, cấp phép khai thác đất san lấp khi cải tạo mặt bằng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

25/2020/QD-UBND,Quyết định 25 2020,Tỉnh Bình Dương,Bãi bỏ Quyết định 06/2015/QĐ-UBND Bình Dương,Cấp phép khai thác đất san lấp Bình Dương,Cấp phép khai thác đất san lấp khi cải tạo mặt bằng,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 09/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2020

133

Quyết định 25/2020/QĐ-UBND bãi bỏ nội dung về hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tại Quyết định 36/2016/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

25/2020/QD-UBND,Quyết định 25 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Sửa đổi Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND Quảng Ngãi,Quảng Ngãi hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp,Quảng Ngãi hỗ trợ đầu tư vào nông thôn,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2020

134

Quyết định 25/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định và Quy chế công khai kết luận, kết quả xử lý các vụ việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phòng, chống tham nhũng trên Cổng, Trang thông tin điện tử, trên các phương tiện thông tin truyền thông của tỉnh Kon Tum kèm theo Quyết định 25/2019/QĐ-UBND

25/2020/QD-UBND,Quyết định 25 2020,Tỉnh Kon Tum,Xử lý thanh tra trên phương tiện thông tin,Xử lý tố cáo trên phương tiện thông tin Kon Tum,Phòng chống tham nhũng trên Trang thông tin,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2020

135

Thông tư 25/2020/TT-BCT quy định về lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

25/2020/TT-BCT,Thông tư 25 2020,Bộ Công thương,Bộ Công thương thực hiện kiểm toán năng lượng,Lập báo cáo kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm,Lập báo cáo kế hoạch sử dụng năng lượng hiệu quả,Kế toán - Kiểm toán,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 29/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2020

136

Quyêt định 25/2020/QĐ-UBND quy định về giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng và trông giữ xe tại chợ Cổ Đạm, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

25/2020/QD-UBND,Quyết định 25 2020,Tỉnh Hà Tĩnh,Giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng chợ Cổ Đạm,Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng chợ Cổ Đạm,Giá dịch vụ sử dụng diện tích trông giữ xe chợ Cổ Đạm,Thương mại,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH -------- CỘNG HÒA

Ban hành: 28/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

137

Nghị quyết 25/NQ-HĐND về biên chế công chức tỉnh Kon Tum năm 2018

25/NQ-HDND,Nghị quyết 25 2018,Tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/NQ-HĐND Kon Tum, ngày 19 tháng 7 năm 2018

Ban hành: 19/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2018

138

Quyết định 25/2020/QĐ-UBND quy định về tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng

25/2020/QD-UBND,Quyết định 25 2020,Thành phố Hải Phòng,Tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất,Hải Phòng quy định tỷ lệ phần trăm tính giá thuê đất,Tính đơn giá thuê đất Hải Phòng,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 18/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2020

139

Quyết định 25/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

25/2020/QD-UBND,Quyết định 25 2020,Tỉnh Bình Thuận,Bãi bỏ văn bản tỉnh Bình Thuận,Bãi bỏ văn bản quy phạm Bình Thuận,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2020

140

Thông tư 25/2020/TT-BTTTT về ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải" do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

25/2020/TT-BTTTT,Thông tư 25 2020,Bộ Thông tin và Truyền thông,Quy chuẩn kỹ thuật thiết bị điện thoại VHF,Quy chuẩn thiết bị VHF dùng cho di động hàng hải,Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật thiết bị VHF,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 15/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.227.117