Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 25/mgt-tncn "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 127843 văn bản

61

Quyết định 25/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục kèm theo Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình

25/2021/QD-UBND,Quyết định 25 2021,Tỉnh Ninh Bình,Sửa đổi Quyết định 04/2021/QĐ-UBND tỉnh Ninh Bình,Sửa đổi tiêu chuẩn xe ô tô chuyên dùng tỉnh Ninh Bình,Định mức xe ô tô chuyên dùng lĩnh vực y tế tỉnh Ninh Bình,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 01/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2021

62

Quyết định 25/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

25/2021/QD-UBND,Quyết định 25 2021,Tỉnh Bắc Giang,Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Bắc Giang,Quy định quản lý chất thải rắn tỉnh Bắc Giang,Quản lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Bắc Giang,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 01/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2021

63

Quyết định 25/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 23/2014/QĐ-UBND Quy chế công tác văn thư trên địa bàn tỉnh Bình Phước

25/2021/QD-UBND,Quyết định 25 2021,Tỉnh Bình Phước,Bãi bỏ Quyết định 23/2014/QĐ-UBND tỉnh Bình Phước,Công tác văn thư tỉnh Bình Phước 2021,Bãi bỏ Quy chế công tác văn thư tỉnh Bình Phước,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 29/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2021

64

Quyết định 25/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý và sử dụng Nghĩa trang cán bộ và người có công tỉnh Đồng Nai

25/2021/QD-UBND,Quyết định 25 2021,Tỉnh Đồng Nai,Quản lý Nghĩa trang cán bộ và người có công tỉnh Đồng Nai,Sử dụng Nghĩa trang cán bộ và người có công Đồng Nai,Quản lý và sử dụng Nghĩa trang cán bộ tỉnh Đồng Nai,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 25/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2021

65

Quyết định 25/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên

25/2021/QD-UBND,Quyết định 25 2021,Tỉnh Hưng Yên,Chức năng của Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên,Nhiệm vụ quyền hạn của Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên,Cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 23/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2021

66

Quyết định 25/2021/QĐ-UBND quy định về thang điểm, tiêu chuẩn, quy trình xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Khu phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bình Định

25/2021/QD-UBND,Quyết định 25 2021,Tỉnh Bình Định,Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa tỉnh Bình Định,Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Thôn văn hóa tỉnh Bình Định,Quy trình xét tặng danh hiệu Làng văn hóa tỉnh Bình Định,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 23/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2021

67

Quyết định 25/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Ninh Thuận

25/2021/QD-UBND,Quyết định 25 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Chức năng của Thanh tra tỉnh Ninh Thuận,Cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Ninh Thuận,Nhiệm vụ quyền hạn của Thanh tra tỉnh Ninh Thuận,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 10/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

68

Quyết định 25/2021/QĐ-UBND quy định về rà soát, phân loại và đánh giá Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

25/2021/QD-UBND,Quyết định 25 2021,Tỉnh Hà Tĩnh,Rà soát Hợp tác xã tỉnh Hà Tĩnh,Phân loại Hợp tác xã tỉnh Hà Tĩnh,Đánh giá Hợp tác xã tỉnh Hà Tĩnh,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2021

69

Quyết định 25/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 38/2017/QĐ-UBND Quy định giá cho thuê sử dụng hạ tầng kỹ thuật tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

25/2021/QD-UBND,Quyết định 25 2021,Tỉnh An Giang,Sửa đổi Quyết định 38/2017/QĐ-UBND tỉnh An Giang,Sửa đổi giá cho thuê sử dụng hạ tầng tại khu công nghiệp,Giá cho thuê hạ tầng kỹ thuật tại khu công nghiệp An Giang,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 25/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

70

Quyết định 25/2021/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc

25/2021/QD-UBND,Quyết định 25 2021,Tỉnh Vĩnh Phúc,Vị trí chức năng của Sở Giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc,Nhiệm vụ quyền hạn của Sở Giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc,Cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 24/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2021

71

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định về lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành

25/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 25 2019,Bộ Tài chính,Lệ phí trước bạ,Kê khai lệ phí trước bạ ,Nộp lệ phí trước bạ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/VBHN-BTC Hà

Ban hành: 19/04/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2019

72

Quyết định 25/2021/QĐ-UBND bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành về bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai

25/2021/QD-UBND,Quyết định 25 2021,Tỉnh Lào Cai,Bãi bỏ quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai,Bãi bỏ quyết định về bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Lào Cai,Bãi bỏ quyết định về bí mật nhà nước của Ủy ban Lào Cai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 12/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2021

73

Quyết định 25/2021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài chính do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

25/2021/QD-UBND,Quyết định 25 2021,Tỉnh Thái Nguyên,Bãi bỏ văn bản lĩnh vực tài chính Ủy ban tỉnh Thái Nguyên,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về tài chính Thái Nguyên,Bãi bỏ văn bản pháp luật về tài chính Ủy ban Thái Nguyên,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 07/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2021

74

Quyết định 25/QĐ-ĐTĐL năm 2019 về Quy trình thử nghiệm và giám sát thử nghiệm do Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực ban hành

25/QD-DTDL,Quyết định 25 2019,Cục Điều tiết điện lực,Thử nghiệm,Quy trình thử nghiệm,Giám sát,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25

Ban hành: 26/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2019

75

Quyết định 25/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chí và tổ chức, quản lý các vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

25/2021/QD-UBND,Quyết định 25 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Tiêu chí các vị trí đón trả khách cho xe hợp đồng Huế,Quản lý các vị trí đón trả khách cho xe hợp đồng Huế,Tổ chức các vị trí đón trả khách cho xe du lịch Huế,Giao thông - Vận tải,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------

Ban hành: 13/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

76

Kế hoạch 25/KH-UBND năm 2019 về phát triển hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định 461/QĐ-TTg

25/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/KH-UBND Tuyên Quang, ngày 11 tháng 3 năm 2019 KẾ HOẠCH

Ban hành: 11/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2019

77

Thông tư 25/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

25/2021/TT-BTC,Thông tư 25 2021,Bộ Tài chính,Phí lệ phí xuất cảnh nhập cảnh quá cảnh cư trú,Phí lệ phí xuất cảnh nhập cảnh cư trú tại Việt Nam,Phí lệ phí xuất cảnh nhập cảnh quá cảnh tại Việt Nam,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2021

78

Quyết định 25/2021/QĐ-UBND quy định về chế độ nhuận bút, thù lao áp dụng đối với Cổng thông tin điện tử tỉnh, Cổng thông tin điện tử/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

25/2021/QD-UBND,Quyết định 25 2021,Tỉnh Quảng Ninh,Chế độ nhuận bút với Cổng thông tin điện tử Quảng Ninh,Thù lao với Trang thông tin điện tử của cơ quan,Chế độ nhuận bút với Cổng thông tin điện tử,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

79

Kế hoạch 25/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2019 và định hướng đến năm 2021 do tỉnh Thái Bình ban hành

25/KH-UBND,Tỉnh Thái Bình,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/KH-UBND Thái Bình, ngày 04 tháng 3 năm 2019 KẾ HOẠCH

Ban hành: 04/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2019

80

Kế hoạch 25/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 02/2019/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 tỉnh Nam Định

25/KH-UBND,Tỉnh Nam Định,Doanh nghiệp,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/KH-UBND Nam Định, ngày 26 tháng 02 năm 2019

Ban hành: 26/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.201