Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 25/mgt-tncn "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 127913 văn bản

21

Thông báo 25/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 65)

25/TB-BCD,Thông báo 25 2020,Thành phố Hà Nội,Kết luận Phó Chủ tịch phòng chống COVID-19 Hà Nội,Kết luận về công tác phòng chống COVID-19,Kết luận phòng chống COVID-19 Hà Nội Phiên họp 65,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ban hành: 23/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2020

22

Chỉ thị 25/CT-UBND năm 2020 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do tỉnh Nghệ An ban hành

25/CT-UBND,Chỉ thị 25 2020,Tỉnh Nghệ An,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An 2021,Dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Nghệ An 2021,Phát triển kinh tế và Dự toán ngân sách Nghệ An 2021,Thương mại,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 11/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2021

23

Nghị quyết 25/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình năm 2021

25/NQ-HDND,Nghị quyết 25 2020,Tỉnh Ninh Bình,Chương trình giám sát năm 2021,Chương trình giám sát tỉnh Ninh Bình,Chương trình giám sát Hội đồng tỉnh Ninh Bình,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2020

24

Nghị quyết 25/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 44/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công năm 2020 và Nghị quyết 20/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 44/NQ-HĐND do tỉnh Khánh Hòa ban hành

25/NQ-HDND,Nghị quyết 25 2020,Tỉnh Khánh Hòa,Sửa đổi Nghị quyết 44/NQ-HĐND Khánh Hòa,Sửa đổi Nghị quyết 20/NQ-HĐND Khánh Hòa,Sửa đổi kế hoạch đầu tư công Khánh Hòa,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2021

25

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp do Văn phòng Quốc hội ban hành

25/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 25 2020,Văn phòng quốc hội,Hợp nhất miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp,Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp,Hợp nhất Nghị quyết miễn thuế sử dụng đất,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2020

26

Nghị quyết 25/NQ-HĐND bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2020 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

25/NQ-HDND,Nghị quyết 25 2020,Tỉnh Sóc Trăng,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tỉnh Sóc Trăng,Bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất tỉnh Sóc Trăng,Mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng tỉnh Sóc Trăng,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2021

27

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

25/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 25 2020,Bộ Tài chính,Phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính,Mức thu phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính,Quản lý và sử dụng phí thẩm định bưu chính,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/06/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

28

Chỉ thị 25/CT-TTg năm 2020 về nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

25/CT-TTg,Chỉ thị 25 2020,Thủ tướng Chính phủ,Giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông sản,Cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp,Nhiệm vụ phát triển chế biến nông lâm thủy sản,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2020

29

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp chế biến thủy sản, áp dụng cho quá trình chế biến công nghiệp của các nhóm sản phẩm cá da trơn và tôm do Bộ Công thương ban hành

25/VBHN-BCT,Văn bản hợp nhất 25 2020,Bộ Công thương,Định mức tiêu hao năng lượng chế biến tôm,Định mức tiêu hao năng lượng chế biến cá da trơn,Định mức tiêu hao năng lượng trong chế biến thủy sản,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 24/03/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2020

30

Kế hoạch 25/KH-UBND năm 2020 tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

25/KH-UBND,Tỉnh Ninh Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/KH-UBND Ninh Bình, ngày 02 tháng 3 năm 2020 KẾ

Ban hành: 02/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2020

31

Kế hoạch 25/KH-UBND năm 2020 về triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

25/KH-UBND,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Sắp xếp các cơ quan báo chí toàn quốc Vũng Tàu,Vũng Tàu sắp xếp cơ quan báo chí theo Quy hoạch,Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 28/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2020

32

Kế hoạch 25/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020

25/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/KH-UBND Tuyên Quang, ngày 26 tháng 02 năm 2020 KẾ

Ban hành: 26/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2020

33

Kế hoạch 25/KH-UBND về tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2020

25/KH-UBND,Tỉnh Sóc Trăng,Cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng,Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020,Tuyên truyền cải cách hành chính Sóc Trăng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2020

34

Kế hoạch 25/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg Quy định về tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

25/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ngãi,Thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg tỉnh Quảng Ngãi,Quảng Ngãi công nhận xã phù hợp với trẻ em,Quảng Ngãi công nhận thị trấn phù hợp với trẻ em,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2020

35

Kế hoạch 25/KH-UBND về thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

25/KH-UBND,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/KH-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 02 năm 2020

Ban hành: 12/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2020

36

Kế hoạch 25/KH-UBND năm 2020 về tiếp nhận và cách ly tập trung người nước ngoài nhập cảnh vào Yên Bái và công dân Việt Nam từ vùng có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra đến địa bàn tỉnh Yên Bái

25/KH-UBND,Tỉnh Yên Bái,Cách ly tập trung người nước ngoài nhập cảnh vào Yên Bái,Tiếp nhận người nước ngoài nhập cảnh vào Yên Bái,Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Corona Yên Bái,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2020

37

Kế hoạch 25/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành

25/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Phòng chống dịch bệnh thủy sản,Phòng chống dịch bệnh Hà Nội,Phát triển thủy sản Hà Nội ,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2020

38

Kế hoạch 25/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020

25/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/KH-UBND Lạng Sơn, ngày 06 tháng 02 năm 2020 KẾ HOẠCH

Ban hành: 06/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2020

39

Kế hoạch 25/KH-UBND về quản lý, phòng trừ châu chấu tre trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020

25/KH-UBND,Tỉnh Sơn La ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/KH-UBND Sơn La, ngày 03 tháng 02 năm 2020 KẾ HOẠCH QUẢN LÝ, PHÒNG

Ban hành: 03/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2020

40

Kế hoạch 25/KH-UBND năm 2020 về phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

25/KH-UBND,Tỉnh Đồng Tháp,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/KH-UBND Đồng Tháp, ngày 03 tháng 02 năm 2020 KẾ HOẠCH

Ban hành: 03/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.124.56