Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 25/BC-ĐTTr, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 132709 văn bản

1

Báo cáo 25/BC-BXD năm 2017 về tình hình triển khai và kết quả thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo khu vực nông thôn theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

25/BC-BXD,Bộ Xây dựng,Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo ,Xây dựng nhà ở khu vực nông thôn,Đối tượng hỗ trợ nhà ở,Vay vốn hỗ trợ nhà ở,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2017

2

Báo cáo 25/BC-UBDT năm 2017 công tác quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo giai đoạn 2011-2016 do Ủy ban Dân tộc ban hành

25/BC-UBDT,Uỷ ban Dân tộc,Quản lý Nhà nước,Công tác quản lý nhà nước ,Quản lý giáo dục đào tạo,Giáo dục đào tạo,Giáo dục ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/BC-UBDT Hà Nội, ngày

Ban hành: 07/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2017

3

Báo cáo 25/BC-UBND năm 2016 về tình hình phát sinh, quản lý chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp thông thường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

25/BC-UBND,Tỉnh Thanh Hóa,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/BC-UBND Thanh Hóa, ngày 06 tháng 05 năm 2016 BÁO

Ban hành: 06/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2016

4

Báo cáo 25/BC-HĐND năm 2013 kết quả giám sát tình hình thực hiện Luật bình đẳng giới và kết quả thực hiện chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

25/BC-HDND,Tỉnh Bắc Kạn,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 25/BC-HĐND Bắc Kạn, ngày 31 tháng 05 năm 2013 BÁO CÁO

Ban hành: 31/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

5

Thông báo số 25/BC-TLĐ về việc báo cáo tháng 5 năm 2005 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

25/BC-TLD,Tổng liên đoàn Lao động Việt N,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 25/BC-TLĐ Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2005 BÁO CÁO THÁNG 5 NĂM 2005 1. Công tác tuyên

Ban hành: 31/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

6

Báo cáo 237/BC-CP năm 2020 về phòng chống dịch Covid-19 và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội do Chính phủ ban hành

237/BC-CP,Chính phủ,Nhiệm vụ trọng tâm phục hồi kinh tế xã hội,Nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội,Báo cáo của Chính phủ về Phòng chống Covid-19,Thương mại,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2020

7

Báo cáo 993/BC-VPCP năm 2020 về kết quả triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính gắn kết với xây dựng Chính phủ điện tử do Văn phòng Chính phủ chủ trì triển khai thực hiện trong năm 2019

993/BC-VPCP,Văn phòng Chính phủ,Cải cách hành chính,Chính phủ điện tử,Triển khai thực hiện,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 993/BC

Ban hành: 10/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2020

8

Báo cáo 456/BC-TCTTTg năm 2018 về tình hình ban hành văn bản hướng dẫn luật, pháp lệnh, văn bản liên quan đến kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh và kết quả kiểm tra tháng 11 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ

456/BC-TCTTTg,Tổ công tác của Thủ tướng Chín,Văn bản hướng dẫn Luật,Xây dựng văn bản hướng dẫn Luật,Điều kiện kinh doanh,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ TỔ CÔNG TÁC CỦA TTgCP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2018

9

Báo cáo 170/BC-BTP về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu công tác 6 tháng cuối năm 2018 do Bộ Tư pháp ban hành

170/BC-BTP,Bộ Tư pháp,Công tác tư pháp,Báo cáo công tác tư pháp,Tổng kết công tác tư pháp ,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 170/BC-BTP Hà Nội, ngày 26 tháng 7

Ban hành: 26/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2019

10

Báo cáo 251/BC-TCTTTg về tình hình ban hành văn bản hướng dẫn Luật, Pháp lệnh; Kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và kết quả kiểm tra tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2018 do Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ ban hành

251/BC-TCTTTg,Tổ công tác của Thủ tướng Chín,Tình hình thực hiện nhiệm vụ,Nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao ,Văn bản hướng dẫn Luật,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ TỔ CÔNG TÁC CỦA TTgCP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2018

11

Báo cáo 2498/BC-VPCP về tình hình và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong quý I và nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2018 của Văn phòng Chính phủ

2498/BC-VPCP,Văn phòng Chính phủ,Báo cáo công tác cải cách hành chính ,Công tác cải cách hành chính,Tổng kết công tác cải cách hành chính ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2018

12

Báo cáo 35/BC-UBND về kết quả thực hiện công tác thanh tra quý I và Phương hướng thực hiện nhiệm vụ công tác quý II năm 2018 do tỉnh Hà Nam ban hành

35/BC-UBND,Tỉnh Hà Nam,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/BC-UBND Hà Nam, ngày 19 tháng 3 năm 2018 BÁO CÁO KẾT QUẢ

Ban hành: 19/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2018

13

Báo cáo 1725/BC-VPCP về tổng hợp tình hình Tết Nguyên đán Mậu tuất 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành

1725/BC-VPCP,Văn phòng Chính phủ,Nghiên cứu tổng hợp tình hình,Tình hình Tết Nguyên đán ,Báo cáo tình hình Tết ,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1725/BC

Ban hành: 20/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2018

14

Báo cáo 05/BC-CP về kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2017; phương hướng, giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2018 do Chính phủ ban hành

05/BC-CP,Chính phủ,Chỉ đạo điều hành,Công tác chỉ đạo điều hành,Kế hoạch chỉ đạo điều hành,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/BC-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 18/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2018

15

Báo cáo 314/BC-VPCP năm 2018 về tình hình thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành

314/BC-VPCP,Văn phòng Chính phủ,Chính phủ điện tử,Chính phủ điện tử Việt Nam ,Phát triển chính phủ điện tử ,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2018

16

Báo cáo 09/BC-BTP năm 2018 về tổng kết thi hành luật xử lý vi phạm hành chính do Bộ Tư pháp ban hành

09/BC-BTP,Bộ Tư pháp,Luật xử lý vi phạm hành chính ,Vi phạm hành chính,Xử lý vi phạm hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/BC-BTP Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 08/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2018

17

Báo cáo 01/BC-BTP về tổng kết công tác tư pháp năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 do Bộ Tư pháp ban hành

01/BC-BTP,Bộ Tư pháp,Công tác tư pháp,Báo cáo công tác tư pháp,Tổng kết công tác tư pháp ,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/BC-BTP Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 02/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2018

18

Báo cáo 1270/BC-TCTTTg về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và kết quả kiểm tra của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ năm 2017

1270/BC-TCTTTg,Tổ công tác của Thủ tướng Chín,Báo cáo kết quả thực hiện ,Kết quả thực hiện,Nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ TỔ CÔNG TÁC CỦA TTgCP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2018

19

Báo cáo 13570/BC-VPCP về tình hình và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm Quý I năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành

13570/BC-VPCP,Văn phòng Chính phủ,Cải cách hành chính ,Kết quả thực hiện cải cách hành chính ,Công tác cải cách hành chính,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2017

20

Kế hoạch 13363/BC-VPCP về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành

13363/BC-VPCP,Văn phòng Chính phủ,Môi trường kinh doanh ,Chương trình cải thiện môi trường kinh doanh ,Kết quả thực hiện,Thương mại VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13363/BC

Ban hành: 14/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.168.209