Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 248/2005/QD-TTG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 200052 văn bản

1

Quyết định 248/2005/QĐ-TTg công nhận thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang là đô thị loại II do Thủ tướng Chính phủ ban hành

248/2005/QD-TTg,Quyết định 248 2005,Thủ tướng Chính phủ,Thành phố Mỹ Tho,Đô thị loại II 2,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- o0o ----- Số: 248/2005/QĐ-TTg

Ban hành: 07/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2007

2

Quyết định 248/QĐ-UBND năm 2020 quy định về tiêu chí và cách thức xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

248/QD-UBND,Quyết định 248 2020,Tỉnh Bạc Liêu,Hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng Bạc Liêu,Xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng,Tiêu chí duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 17/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2020

3

Quyết định 248/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

248/QD-UBND,Quyết định 248 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Kế hoạch sử dụng đất huyện Nghĩa Hành Quảng Ngãi,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Ngãi,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 14/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2020

4

Quyết định 248/QĐ-UBND năm 2020 về kiện toàn, đổi tên tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

248/QD-UBND,Quyết định 248 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 248/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 02 năm 2020

Ban hành: 26/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2020

5

Quyết định 248/QĐ-BTTTT năm 2020 về Danh mục chỉ tiêu báo cáo phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ Thông tin và Truyền thông

248/QD-BTTTT,Quyết định 248 2020,Bộ Thông tin và Truyền thông,Chỉ tiêu báo cáo,Công tác quản lý,Điều hành,Bộ máy hành chính BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 248/QĐ

Ban hành: 24/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2020

6

Quyết định 248/QĐ-BTP về phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành

248/QD-BTP,Quyết định 248 2020,Bộ Tư pháp,Phê duyệt kế hoạch,Cục Kiểm tra văn bản pháp luật,Kế hoạch công tác,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 248/QĐ-BTP Hà Nội,

Ban hành: 12/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2020

7

Quyết định 248/QĐ-TTg năm 2009 điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Hội đồng phát triển bền vững quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

248/QD-TTg,Quyết định 248 2009,Thủ tướng Chính phủ,Hội đồng phát triển bền vững quốc gia,Hội đồng phát triển bền vững,Phát triển bền vững,Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 24/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2009

8

Quyết định 248/QĐ-TTg năm 2008 phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2008 - 2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

248/QD-TTg,Quyết định 248 2008,Thủ tướng Chính phủ,Đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 248/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 03 tháng 03

Ban hành: 03/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2013

9

Quyết định 248/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch ứng phó sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

248/QD-UBND,Quyết định 248,Tỉnh Hòa Bình,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 248/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 25 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 25/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2018

10

Quyết định 248/QĐ-UBND về Kế hoạch làm đường giao thông, rãnh thoát nước trên hệ thống đường giao thông và kiên cố hóa kênh mương nội đồng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

248/QD-UBND,Quyết định 248 2018,Tỉnh Hà Tĩnh,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 248/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 17/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2018

11

Quyết định 248/QĐ-UBDT năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Địa phương III do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

248/QD-UBDT,Quyết định 248 2017,Uỷ ban Dân tộc,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Vụ Địa phương III,Bộ máy hành chính ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 248/QĐ-UBDT Hà

Ban hành: 16/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2017

12

Quyết định 248/2005/QĐ-UBND về phương thức xác định giá mua, giá bán căn hộ chung cư và chuyển nhượng nền đất ở theo Chỉ thị số 24/2004/CT-UB về đầu tư và xây dựng 30.000 căn hộ chung cư, nền đất dành cho việc tái định cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban Nhân Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành

248/2005/QD-UBND,Quyết định 248 2005,Thành phố Hồ Chí Minh,Xác định giá mua,Xác định giá bán,Căn hộ chung cư,Chuyển nhượng nền đất,Xác định giá,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 30/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

13

Quyết định 248/QĐ-UBND năm 2017 công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng do tỉnh Thanh Hóa ban hành

248/QD-UBND,Quyết định 248 2017,Tỉnh Thanh Hóa,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 248/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 20 tháng 01 năm 2017

Ban hành: 20/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2017

14

Quyết định 248/2005/QĐ-UBND về tiêu chí xác định hộ gia đình chăn nuôi gia súc quy mô nhỏ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

248/2005/QD-UBND,Quyết định 248 2005,Tỉnh Bình Dương,Tiêu chí xác định hộ gia đình,Chăn nuôi gia súc quy mô nhỏ,Tỉnh Bình Dương,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 23/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2012

15

Quyết định 248/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án bê tông hóa đường giao thông nội đồng tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025

248/QD-UBND,Quyết định 248 2016,Tỉnh Tuyên Quang,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 248/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày

Ban hành: 05/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2016

16

Quyết định 248/QĐ-SGDHCM năm 2016 Quy định giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

248/QD-SGDHCM,Quyết định 248 2016,Thành phố Hồ Chí Minh,Giao dịch trực tuyến,Giao dịch chứng khoán,Giao dịch trực tuyến Sở Giao dịch,Quy chế giao dịch chứng khoán ,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2017

17

Quyết định 248/2006/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

248/2006/QD-TTg,Quyết định 248 2006,Thủ tướng Chính phủ,Đề án thí điểm,Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 248/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2006

Ban hành: 30/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2006

18

Quyết định 248/QĐ-BKHCN năm 2015 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

248/QD-BKHCN,Quyết định 248 2015,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tiêu chuẩn quốc gia,Công bố tiêu chuẩn quốc gia BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 248/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 05

Ban hành: 05/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2015

19

Quyết định 248/QĐ-BQP năm 2015 công bố thủ tục hành chính về tuyển sinh vào các trường trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

248/QD-BQP,Quyết định 248 2015,Bộ Quốc phòng,Phối hợp công bố thủ tục hành chính ,Đào tạo cán bộ cho Quân đội,Học viên quân đội,Tuyển sinh các trường trong Quân đội,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2015

20

Quyết định 248/QĐ-UBND về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long năm 2014

248/QD-UBND,Quyết định 248 2014,Tỉnh Vĩnh Long,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 248/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 26 tháng 02 năm 2014

Ban hành: 26/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188