Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2474/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 191678 văn bản

1

Quyết định 2474/QĐ-TTg năm 2011 phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2474/QD-TTg,Quyết định 2474 2011,Thủ tướng Chính phủ,Giai đoạn 2011 - 2020,Chiến lược phát triển thanh niên,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2474/QĐ-TTg

Ban hành: 30/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2012

2

Quyết định 2474/QĐ-BHXH năm 2019 quy định về quy trình biên tập, đăng tin, gỡ tin trên Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Trang/Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

2474/QD-BHXH,Quyết định 2474 2019,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Cổng thông tin điện tử,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Quy trình,Bảo hiểm,Công nghệ thông tin BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2020

3

Quyết định 2474/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

2474/QD-UBND,Quyết định 2474 2019,Tỉnh Hòa Bình,Công bố thủ tục hành chính Sở Công Thương,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Hòa Bình,Thủ tục hành chính Sở Công Thương Hòa Bình,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 07/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2020

4

Quyết định 2474/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát của tỉnh Thái Nguyên

2474/QD-UBND,Quyết định 2474 2019,Tỉnh Thái Nguyên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2474/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày 12 tháng 8 năm 2019

Ban hành: 12/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2019

5

Quyết định 2474/QÐ-UBND năm 2018 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

2474/QD-UBND,Quyết định 2474 2018,Tỉnh Hà Nam,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2474/QĐ-UBND Hà Nam, ngày 25 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 25/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2019

6

Quyết định 2474/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2019

2474/QD-UBND,Quyết định 2474 2018,Tỉnh Yên Bái,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2474/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 19 tháng 11 năm 2018

Ban hành: 19/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2018

7

Quyết định 2474/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên

2474/QD-UBND,Quyết định 2474 2018,Tỉnh Hưng Yên,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2474/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 05 tháng 10

Ban hành: 05/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2019

8

Quyết định 2474/QĐ-CT năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế; bị bãi bỏ lĩnh vực tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

2474/QD-CT,Quyết định 2474 2018,Thành phố Hải Phòng,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2474/QĐ-CT Hải Phòng, ngày 24

Ban hành: 24/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2018

9

Quyết định 2474/QĐ-CTN năm 2017 về cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức do Chủ tịch nước ban hành

2474/QD-CTN,Quyết định 2474 2017,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2474/QĐ-CTN Hà Nội, ngày

Ban hành: 01/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2018

10

Quyết định 2474/QĐ-BNN-TY năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2474/QD-BNN-TY,Quyết định 2474 2019,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Công bố thủ tục hành chính,Thủ tục hành chính,Lĩnh vực thú y,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2019

11

Quyết định 2474/QĐ-BKHCN năm 2016 Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: Kỹ sư cao cấp (hạng I) do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

2474/QD-BKHCN,Quyết định 2474 2016,Bộ Khoa học và Công nghệ,Kỹ sư cao cấp ,Chương trình bồi dưỡng,Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ,Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh ,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2016

12

Quyết định 2474/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; giữ nguyên; bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị

2474/QD-UBND,Quyết định 2474 2015,Tỉnh Quảng Trị,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2474/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày 11 tháng 11 năm 2015

Ban hành: 11/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2015

13

Quyết định 2474/QĐ-TCHQ năm 2015 về công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

2474/QD-TCHQ,Quyết định 2474 2015,Tổng cục Hải quan,Đại lý làm thủ tục hải quan,Doanh nghiệp,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2474/QĐ

Ban hành: 21/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2015

14

Quyết định 2474/QĐ-UBND năm 2013 xếp hạng di tích cấp tỉnh Hưng Yên

2474/QD-UBND,Quyết định 2474 2013,Tỉnh Hưng Yên,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2474/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 23 tháng 12

Ban hành: 23/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2014

15

Quyết định 2474/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

GIÚP PHÁP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 2474/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) Thực hiện Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến

Ban hành: 17/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2013

16

Quyết định 2474/2015/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ người tự nguyện chữa trị, cai nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2015-2020

2474/2015/QD-UBND,Quyết định 2474,Tỉnh Quảng Ninh,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2474/2015/QĐ-UBND Quảng

Ban hành: 26/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2015

17

Quyết định 2474/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt đồ án Quy hoạch tổng thể quản lý - xử lý chất thải rắn tỉnh Bình Dương đến năm 2030

2474/QD-UBND,Quyết định 2474 2012,Tỉnh Bình Dương,Chất thải rắn,Xử lý chất thải ,Chất thải sinh hoạt ,Chất thải công nghiệp,Chất thải rắn y tế ,Xử lý chất thải y tế ,Chất thải nguy hại,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 10/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2012

18

Quyết định 2474/QĐ-CTN năm 2011 tặng thưởng Huân chương Lao động do Chủ tịch nước ban hành

2474/QD-CTN,Quyết định 2474 2011,Chủ tịch nước,Nhà máy Thuỷ điện Sơn La ,Huân chương Lao động,Tặng thưởng huân chương,Văn hóa - Xã hội CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2474/QĐ

Ban hành: 22/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2017

19

Quyết định 2474/QĐ-UBND năm 2011 quy định giá bán tối thiểu lâm sản bị tịch thu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

2474/QD-UBND,Quyết định 2474 2011,Tỉnh Quảng Trị,Giá bán tối thiểu,Lâm sản tịch thu,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2474/QĐ

Ban hành: 21/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2014

20

Quyết định 2474/2010/QĐ-UBND ban hành tập đơn giá duy tu sửa chữa đường giao thông nội thị, thị xã Uông Bí do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

2474/2010/QD-UBND,Quyết định 2474 2010,Tỉnh Quảng Ninh,Hệ thống đường giao thông nội thị,Đơn giá duy tu sửa chữa ,Thị xã Uông Bí,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 18/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.242.55