Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2439/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 152912 văn bản

1

Quyết định 2439/QĐ-UBND năm 2018 sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Sơn La

2439/QD-UBND,Quyết định 2439 2018,Tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2439/QĐ-UBND Sơn La, ngày 04 tháng

Ban hành: 04/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2018

2

Quyết định 2439/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

2439/QD-UBND,Quyết định 2439,Tỉnh Bình Thuận,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2439/QĐ-UBND Bình Thuận, ngày 19

Ban hành: 19/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2018

3

Quyết định 2439/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban chỉ đạo Dự án cấp tỉnh xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

2439/QD-UBND,Quyết định 2439,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2439/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế,

Ban hành: 12/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2016

4

Quyết định 2439/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ

2439/QD-UBND,Quyết định 2439 2015,Thành phố Cần Thơ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2439/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 25 tháng 8 năm 2015

Ban hành: 25/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2015

5

Quyết định 2439/QĐ-UBND năm 2014 cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng cơ sở kinh doanh tổng hợp giới thiệu sản phẩm vật liệu xây dựng và thiết bị xây dựng, trang trí nội thất do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Số: 2439/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 17 tháng 09 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG CƠ SỞ KINH DOANH TỔNG HỢP GIỚI THIỆU SẢN PHẨM VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ XÂY DỰNG, TRANG TRÍ NỘI THẤT ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND

Ban hành: 17/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2014

6

Quyết định 2439/QĐ-UBND năm 2011 về Phương án phòng, tránh, ứng phó khi bão đổ bộ trực tiếp vào thành phố Hồ Chí Minh

2439/QD-UBND,Quyết định 2439,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2439/QĐ-UBND TP. Hồ Chí

Ban hành: 17/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2013

7

Quyết định 2439/QĐ-UBND năm 2009 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc UBND tỉnh Hưng Yên

2439/QD-UBND,Quyết định 2439 2009,Tỉnh Hưng Yên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2439/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 02 tháng 12 năm 2009

Ban hành: 02/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2015

8

Quyết định 2439/QĐ-UBND-VX năm 2012 phê duyệt Đề án đào tạo lao động kỹ thuật tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

định này./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Xuân Đường ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO LAO ĐỘNG KỸ THUẬT TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2012 – 2020 (Kèm theo Quyết định số 2439/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An)

Ban hành: 03/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2012

9

Quyết định 2439/QĐ-BTC về bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và An toàn lao động năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

2439/QD-BTC,Quyết định 2439 2017,Bộ Tài chính,Bổ sung kinh phí,Bổ sung kinh phí sự nghiệp ,Giáo dục nghề nghiệp,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2439/QĐ

Ban hành: 27/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2018

10

Quyết định 2439/QĐ-TCHQ năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Chi cục trực thuộc Cục Kiểm tra sau thông quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

2439/QD-TCHQ,Quyết định 2439 2016,Tổng cục Hải quan,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cục Kiểm tra sau thông quan,Cơ cấu tổ chức,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2016

11

Quyết định 2439/QĐ-TTg năm 2010 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2004 – 2011 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2439/QD-TTg,Quyết định 2439 2010,Thủ tướng Chính phủ,Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm,Bổ sung thành viên ủy ban,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------- Số: 2439/QĐ-TTg Hà

Ban hành: 30/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2011

12

Quyết định 2439/QĐ-BGDĐT năm 2010 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2439/QD-BGDDT,Quyết định 2439 2010,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Đơn vị giúp Bộ trưởng,Quản lý Nhà nước,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 16/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2010

13

Quyết định 2439/2007/QĐ-TTCP về Quy chế tiếp nhận và tuyển dụng công, viên chức cơ quan Thanh tra Chính phủ do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành

2439/2007/QD-TTCP,Quyết định 2439 2007,Thanh tra Chính phủ,Quy chế tiếp nhận,Tuyển dụng công chức viên chức,Thanh tra Chính phủ,Bộ máy hành chính THANH TRA CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 13/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2011

14

Quyết định 2439/2000/QĐ-UB về trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất ở đô thị do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 2439/2000/QĐ-UB Huế, ngày 13 tháng 09 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QSHN VÀ QSDĐ, QSDĐ Ở ĐÔ THỊ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ - Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày

Ban hành: 13/09/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2014

15

Quyết định 2876/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới Lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang

2876/QD-UBND,Quyết định 2876,Tỉnh An Giang,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2876/QĐ-UBND An Giang, ngày 02 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 02/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2019

16

Quyết định 4671/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình

4671/QD-UBND,Quyết định 4671,Tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4671/QĐ-UBND Quảng Bình, ngày 02 tháng 12

Ban hành: 02/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2019

17

Quyết định 2868/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang

2868/QD-UBND,Quyết định 2868,Tỉnh An Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2868/QĐ-UBND An Giang, ngày 02 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 02/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2019

18

Quyết định 4652/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

4652/QD-UBND,Quyết định 4652,Tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4652/QĐ-UBND Quảng Bình, ngày 29 tháng 11

Ban hành: 29/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2019

19

Quyết định 1437/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021 tỉnh Ninh Bình

1437/QD-UBND,Quyết định 1437,Tỉnh Ninh Bình,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1437/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 29 tháng 11 năm 2019

Ban hành: 29/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2019

20

Quyết định 2491/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng

2491/QD-UBND,Quyết định 2491,Tỉnh Lâm Đồng,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2491/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 29 tháng 11 năm 2019

Ban hành: 29/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.129.211