Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 2425/QĐ-TCHQ "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 1637 tiêu chuẩn

121

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2019/BTNMT về Dự báo, cảnh báo lũ

Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và được ban hành theo Thông tư số……./2019/TT-BTNMT ngày….... tháng…... năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quy chuẩn này áp dụng thay thế Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dự báo lũ ban hành theo Quyết định số 18/2008/-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008.

Ban hành: 25/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2020

122

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11366-2:2016 về Rừng trồng - Yêu cầu lập địa - Phần 2: Bạch đàn lai

Khoa học và Kỹ thuật. [6] Hà Huy Thịnh, Phí Hồng Hải, Nguyễn Đức Kiên, 2011. Chọn tạo giống và nhân giống cho một số loài cây trồng rừng chủ yếu, tập 4. Nxb Nông nghiệp Hà Nội. [7] Bộ Lâm nghiệp, 1993. Thuật ngữ Lâm nghiệp. Nxb Nông nghiệp Hà Nội. [8] Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2001. Quyết định số 4356/-BNN-KHCN ngày

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2017

123

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 648:2005 về tiêu chuẩn rau quả - Măng tre tự nhiên đóng hộp - Yêu cầu kỹ thuật

an toàn thực phẩm 2.2.3.1. Hàm lượng kim loại nặng Theo Quyết định số 867/1998 -BYT ngày 04/4/1998 của Bộ Y tế về việc ban hành “Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm” Kim loại nặng Giới hạn cho phép mg/kg (ppm) Thiếc (Sn) 250,0

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

124

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 610:2005 về tiêu chuẩn rau quả - Ngô bao tử lạnh đông nhanh

2.1.7. Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật Theo Quyết định số 867/1998/-BYT ngày 04/4/1988 của Bộ Y tế về ban hành “Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm”. 2.1.8. Chỉ tiêu khuyết tật, sâu bệnh Không cho phép bắp có khuyết tật, dị dạng, sâu bệnh. 2.1.9. Chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm Theo Quyết định số

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

125

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01–26:2010/BNNPTNT về cà phê nhân – các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

chế biến và tiêu thụ cà phê nhân. Việc công bố hợp quy thực hiện theo Quyết định số 24/2007/-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 4.2. Các tổ chức, cá nhân tham gia nhập khẩu, chế biến và tiêu thụ cà phê nhân phải thực hiện công bố hợp quy theo quy chuẩn này tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 5. Quy định về kiểm tra, thanh

Ban hành: 25/06/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

126

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 791:2006 về tiêu chuẩn rau quả - Vải nghiền nhuyễn - Yêu cầu kỹ thuật

xitric) Không lớn hơn 0,4% 2.1.8. Tạp chất Không cho phép. 2.1.9. Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật Theo Thông tư số 01/2000/TT-BYT ban hành ngày 21/01/2000 và Quyết định số 867/1998 -BYT ngày 04/4/1998 của Bộ Y tế về việc ban hành “Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm đối với lương thực thực phẩm”. 2.1.10. Các chất phụ

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

127

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6071:2013 về sét để sản xuất clanhke xi măng poóc lăng

quy đổi (Na2O) = % Na2O + 0,658 x % K2O, tính theo phần trăm, trong phối liệu và clanhke phù hợp với yêu cầu công nghệ và sản phẩm. 4. Phương pháp thử 4.1. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử theo TCVN 4344:1986. 4.2. Hàm lượng silic dioxit (SiO2) trong sét xác định theo TCVN 7131:2002.

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2016

128

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9714:2013 về Thỏ giống - Yêu cầu kỹ thuật

quản lý và bảo tồn gen vật nuôi; nghiên cứu, chọn, tạo, kiểm nghiệm, kiểm định và công nhận giống vật nuôi mới; sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi; quản lý chất lượng giống vật nuôi. [2] Quyết định số 2489/-BNN-CN ngày 16/9/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Định mức kinh tế-kỹ thuật chăn nuôi gia súc gia cầm giống gốc. [3] Quyết định

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2014

129

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 644:2005 về tiêu chuẩn rau quả - Cà chua bi giầm dấm đóng lọ - Yêu cầu kỹ thuật

đỏ. Không dùng ớt xanh, ớt Chỉ thiên. 2.1.2.4. Đường kính Đường kính trắng loại I: Theo TCVN 6958:2001; TCVN 6959:2001; TCVN 7270:2003 2.1.2.5. Axit axetic Dùng cho thực phẩm. 2.1.2.6. Muối ăn Loại muối tinh chế, trắng, khô theo TCVN 8974-84. 2.1.2.7. Chất phụ gia thực phẩm Theo Quyết định số 3742/2001/

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

130

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5539:2002 về sữa đặc có đường - quy định kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

4.1. Nguyên phụ liệu  - Sữa tươi, sữa bột và các loại chất béo sữa, dầu thực vật; - Đường tinh luyện, phù hợp với TCVN 6958 : 2001; - Nước, theo Quyết định 1329/2002/BYT/ về “Tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống”; - Lactoza. 4.2. Các chỉ tiêu cảm quan của sữa đặc có đường, được quy định trong bảng 1. Bảng 1 – Các chỉ

Ban hành: 30/10/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

131

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7029:2002 về sữa hoàn nguyên tiệt trùng - quy định kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Quyết định 1329/2002/BYT/ về "Tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống". 4.2 Các chỉ tiêu cảm quan của sữa hoàn nguyên tiệt trùng , được qui định trong bảng 1. Bảng 1 – Các chỉ tiêu cảm quan của sữa hoàn nguyên tiệt trùng Chỉ tiêu Yêu cầu 1. Màu sắc Màu đặc trưng của sản phẩm 2. Mùi, vị Mùi, vị đặc trưng của sản

Ban hành: 30/10/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

132

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7030:2002 về sữa chua - quy định kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

steptocuccus thermophilus....; – Đường tinh luyện, theo TCVN 6958 : 2001; – Nước, theo Quyết định 1329/2002/BYT/ về "Tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống"; -– Mứt quả các loại. 4.2 Các chỉ tiêu cảm quan của sữa chua, được qui định trong bảng 1. Bảng 1 – Các chỉ tiêu cảm quan của sữa chua Tên chỉ tiêu

Ban hành: 30/10/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

133

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10684:2015 về Cây công nghiệp lâu năm - Tiêu chuẩn cây giống - Phần 1: Cây giống ca cao

nông học đặc trưng của giống. THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] công nhận TBKT số 461/TT-CCN ngày 8/11/2010 của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy trình công nghệ ghép ca cao của Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên; [2] TCCS 01/2011/CNX. Tiêu chuẩn cây giống ca cao ghép

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

134

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2011/BXD về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

24/2007/-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ (gọi tắt là QĐ24/2007/QĐ-BKHCN). Tần suất đánh giá, giám sát không quá 12 tháng/lần. Đối với các sản phẩm clanhke xi măng và xi măng được nhập khẩu và tiêu thụ sử dụng trong nước thực hiện theo phương thức 5 (phụ lục 2) trong QĐ24/2007/QĐ-BKHCN. Đồng thời nhà sản xuất sản phẩm clanhke xi măng và

Ban hành: 30/08/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

135

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 566:2003 về hạt đậu hà lan đóng hộp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10TCN566:2003,Tiêu chuẩn ngành 10TCN566:2003,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,10TCN 566:2003,Hạt đậu hà lan đóng hộp ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 566:2003 HẠT ĐẬU HÀ LAN ĐÓNG HỘP Ban hành kèm theo Quyết định số 76/2003/-BNN Ngày 23 tháng 7 năm 2003 1. Phạm vi

Ban hành: 23/07/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

136

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12511:2018 về Rừng tự nhiên - Rừng sau khoanh nuôi

 Xác định mật độ cây tái sinh mục đích Nts(cây/ha) = Trong đó NTS là mật độ cây gỗ mục đích tái sinh; n là số cây mục đích tái sinh bình quân trong ô dạng bản; s là điện tích ô dạng bản. Thư mục tài liệu tham khảo [1]  Quyết định số 200-/KT ngày 31/3/1993 của Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp về việc Ban hành Quy phạm các giải

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2019

138

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 779:2006 về tiêu chuẩn rau quả ớt quả tươi – Yêu cầu kỹ thuật

phép. 2.1.2. Chỉ tiêu lý hóa 2.1.2.1. Hàm lượng chất khô hoà tan (Đo bằng khúc xạ kế ở 20°C) Từ  6,5 đến 8,5% 2.1.2.2. Độ pH Từ 4,5 đến 6,0 2.1.3. Chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm 2.1.3.1. Hàm lượng vi sinh vật Theo quyết định số 867/1998 -BYT ngày 04/4/1998 của Bộ Y Tế về việc ban hành “Danh mục tiêu

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

139

Tiêu chuẩn ngành 28TCN 230:2006 về Nước mắm Phú Quốc

: 2003 Nước mắm - 28 TCN 198 : 2004 Histamin trong sản phẩm thủy sản - Phương pháp định lượng bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao. - Quyết định số 18/2005/-BTS ngày 16/5/2005 của Bộ Thủy sản về việc ban hành Quy định tạm thời về sản xuất nước mắm mang tên gọi xuất xứ Phú Quốc. 3. Yêu cầu nguyên liệu và quy trình chế biến

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

140

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 482:2001 về chuối sấy do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

lượng kim loại nặng: Theo TCVN 3572 - 81 và theo quyết định Quyết định số 867/1998/-BYT của Bộ Y tế ngày 4/4/1998 về việc ban hành “ Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm”. Tên các kim loại nặng              Giới hạn cho phép không quá trong 1 kg sản phẩm             Chì ( Pb )

Ban hành: 11/09/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.56.184