Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 2425/QĐ-TCHQ "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 1637 tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 1986

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

103

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6592-1:2009 (IEC 60947-1 : 2007) về Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp - Phần 1: Quy tắc chung

đầy đủ vì thao tác mở của thiết bị đóng cắt ưu tiên là thao tác được điều khiển tự động. 2.4.24 Rơle hoặc bộ nhả tức thời (instantaneous relay or release) Rơle hoặc bộ nhả tác động không có bất kỳ một thời gian trễ có chủ ý nào. 2.4.25 Rơle hoặc bộ nhả quá dòng (over-current relay or release) Rơle hoặc bộ nhả làm mở

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

104

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 643:2005 về rau quả - Nước lạc tiên - Yêu cầu kỹ thuật

TTCVN 6958:2001; TTCVN 6959:2001; TTCVN 7270:2003 2.1.2.2. Axít xitric: Theo TTCVN 5516:1991 2.1.2.3. Các chất phụ gia thực phẩm Theo Quyết định số 3742/2001/-BYT ngày 31/8/2001 của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm" 2.1.3. Vật liệu Hộp sắt dùng cho đồ hộp thực

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

105

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 793:2006 về tiêu chuẩn rau quả - Vải lạnh đông nhanh - Yêu cầu kỹ thuật

thước quả (đường kính chỗ lớn nhất): Không nhỏ hơn 28 mm. 2.1.1.7. Hàm lượng chất khô hoà tan (Đo bằng khúc xạ kế ở 20 oC) Không nhỏ hơn 14 % 2.1.1.8. Hàm lượng a xit (tính theo axit Xitric): Không lớn hơn 0,4%. 2.1.1.9. Tạp chất Không cho phép 2.1.1.10. Hàm lượng vi sinh vật Theo quyết định 867/-BYT của Bộ Y tế

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

107

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6592-1:2001 (IEC 60947-1 : 1999) về Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp - Phần 1: Qui tắc chung

Cách diễn đạt của IEV 441-16-31 được bổ sung "(nghĩa là tác động mở)" cho đầy đủ vì thao tác mở của khí cụ đóng cắt ưu tiên cắt là thao tác được điểu khiển tự động. 2.4.24 Rơle hoặc bộ nhả tức thời Rơle hoặc bộ nhả tác động không có bất kỳ một thời gian trễ có chủ ý nào. 2.4.25 Rơle hoặc bộ nhả quá dòng Rơle hoặc bộ nhả làm mở

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

108

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12509-1:2018 về Rừng trồng - Rừng sau thời gian kiến thiết cơ bản - Phần 1: Nhóm loài cây sinh trưởng nhanh

đường kính tán lá trung bình của cây trồng trong ô tiêu chuẩn (cm) A4.4  Xác định tỷ lệ cây bị sâu, bệnh hại Trong đó: P là tỷ lệ cây rừng bị sâu, bệnh hại (%) Nb là số cây bị sâu bệnh hại (cây) Ndt là tổng số cây điều tra (cây). Thư mục tài liệu tham khảo [1] Quyết định số 46/2007/-BNN ngày 28/5/2007

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2019

110

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 645:2005 về tiêu chuẩn rau quả - Bí đỏ lạnh đông nhanh - Yêu cầu kỹ thuật

đối đồng đều trong cùng một đơn vị bao gói. Hàm lượng chất khô hoà tan (đo bằng khúc xạ kế ở 200C): 6 ¸ 11% Nhiệt độ tâm sản phẩm: Không lớn hơn âm 18oC (-180C) 2.2.3. Chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm Hàm lượng kim loại nặng: Theo Quyết định 867/-BYT của Bộ Y tế ngày 04 tháng 4 năm 1998 về việc ban hành "Danh mục tiêu

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

111

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 646:2005 về tiêu chuẩn rau quả - Ớt muối - Yêu cầu kỹ thuật

phụ Muối ăn tinh chế, trắng, khô theo TCVN 8974-84 2.1.3. Vật liệu bao bì Bao bì chất dẻo (PE) chuyên dùng cho thực phẩm không được thủng rách và phù hợp với Quyết định số 3339/2001/-BYT ngày 30/7/2001 của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định về vệ sinh đối với một số loại bao bì bằng chất dẻo dùng để bao gói, chứa đựng thực phẩm".

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

112

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 837:2006 về thức ăn chăn nuôi - tiêu chuẩn hàm lượng vitamin trong thức ăn hỗn hợp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Animal feeding stuffs - Vitamin levels in compound feeds (Ban hành kèm theo Quyết định số 4099//BNN-KHCN ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định hàm lượng vitamin trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gia súc -  gia cầm. 2. Chỉ tiêu quy định.

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

113

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 9:2012/BKHCN về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

điển hình) quy định trong Phụ lục II của “Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy” ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Thử nghiệm phải được thực hiện bởi phòng thử nghiệm được chỉ định hoặc được thừa nhận của bên

Ban hành: 12/04/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

114

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 792:2006 về tiêu chuẩn rau quả - Lạc tiên nghiền nhuyễn - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

lạc tiên chín. Không có mùi vị lạ. 2.1.4. Hàm lượng chất khô hòa tan (đo bằng khúc xạ kế ở 20oC) Không nhỏ hơn 14% 2.1.5. Hàm lượng axit (tính theo axit xitric) Không nhỏ hơn 2,5% 2.1.6. Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật Theo Quyết định số 867/1998 -BYT ngày 04/4/1998 của Bộ Y tế về việc ban hành “Danh mục tiêu

Ban hành: 26/10/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

115

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9274:2012 (ASTM E 2302:2003) về Sơn tín hiệu giao thông – Phương pháp đo hệ số phát sáng dưới ánh sáng khuyếch tán bằng phản xạ kế cầm tay

Thuật ngữ và định nghĩa 3.1. Các thuật ngữ và định nghĩa trong phương pháp đo này nói chung là thống nhất với thuật ngữ được dùng trong ASTM E 284. 3.2. Định nghĩa 3.2.1. Hệ số phát sáng khi chiếu sáng khuếch tán (luminace coefficient under diffuse illumination) Qd Tỷ lệ giữa độ phát sóng L theo một hướng cụ thể của

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

116

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 421:2000 về Nước ổi - Yêu cầu kỹ thuật - Phương pháp thử do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10TCN421:2000,Tiêu chuẩn ngành 10TCN421:2000,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nước ổi ,Phương pháp thử,Yêu cầu kỹ thuật,10TCN 421:2000 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 421:2000 NƯỚC ỔI YÊU CẦU KỸ THUẬT PHƯƠNG PHÁP THỬ (Ban hành theo 56/2000/-BNN-KHCN ngày 23/5/2000) Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản

Ban hành: 23/05/2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

117

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07:2010/BYT về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

3733/2002/-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 2. Diện tích mặt bằng: Tùy theo loại hình tổ chức, cơ sở giáo dục phải bảo đảm diện tích mặt bằng, cơ cấu khối công trình theo quy định tại Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 27/2000/-BGDĐT ngày 20/7/2000, Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo

Ban hành: 29/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

118

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12509-2:2018 về Rừng trồng - Rừng sau thời gian kiến thiết cơ bản - Phần 2: Nhóm loài cây sinh trưởng chậm

hại (cây); Ndt là tổng số cây điều tra (cây) Thư mục tài liệu tham khảo [1]  Quyết định số 46/2007/-BNN ngày 28/5/2007 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc Ban hành Quy định về việc xác định rừng trồng, rừng khoanh nuôi thành rừng. [2]  Thông tư 34/2009/TT-BNN&PTNT ngày 10/6/2010 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT quy định về tiêu chí

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2019

119

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7043:2002 rượu trắng - quy định kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

dụng cho các loại rượu thu được từ quá trình chưng cất trực tiếp dịch lên men có nguồn gốc tinh bột, đường, hoặc thu được bằng cách pha chế từ cồn thực phẩm và nước. 2 Tiêu chuẩn viện dẫn Quyết định 3742/2001/-BYT: "Qui định danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm". Quyết định 1329/2002/BYT/: "Tiêu

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

120

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8761-3:2020 về Giống cây lâm nghiệp - Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng - Phần 3: Nhóm loài cây ngập mặn

Thư mục tài liệu tham khảo [1]. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2003) - Quyết định số 52/2003/-BNN ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định về khảo nghiệm và công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới; Quy định về đặt tên giống cây trồng mới; [2]. Nguyễn Ngọc Bình,

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.191.87