Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 2425/QĐ-TCHQ "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 41300 công văn

161

Công văn 691/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng đá do Tổng cục Hải quan ban hành

691/TCHQ-TXNK,Công văn 691 2021,Tổng cục Hải quan,Hướng dẫn phân loại mặt hàng đá,Hướng dẫn phân loại hàng hóa,Thủ tục hải quan xuất khẩu đá vôi,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2021

162

Công văn 692/TCHQ-TXNK năm 2021 về tạm hoãn xuất nhập cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành

692/TCHQ-TXNK,Công văn 692 2021,Tổng cục Hải quan,Tạm hoãn xuất nhập cảnh,Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế,Quản lý nợ thuế hàng hóa xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Quyền dân sự BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2021

163

Công văn 693/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý thuế hàng gia công đã xuất khẩu phải tái nhập do Tổng cục Hải quan ban hành

693/TCHQ-TXNK,Công văn 693 2021,Tổng cục Hải quan,Xử lý thuế hàng gia công đã xuất khẩu phải tái nhập,Hướng dẫn thuế hàng gia công đã xuất khẩu,Hướng dẫn xử lý thuế hàng đã xuất khẩu phải tái nhập,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2021

164

Công văn 658/TCHQ-TXNK năm 2021 về khai thuế suất nhóm hàng 211 Biểu thuế xuất khẩu Nghị định 57/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

658/TCHQ-TXNK,Công văn 658 2021,Tổng cục Hải quan,Khai thuế suất nhóm hàng 211 Biểu thuế xuất khẩu,Khai thuế Biểu thuế xuất khẩu Nghị định 57/2020/NĐ-CP,Khai báo tờ khai hải quan xuất khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 04/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

165

Công văn 669/TCHQ-TXNK năm 2021 về thông tin thu ngân sách nhà nước do Tổng cục Hải quan ban hành

669/TCHQ-TXNK,Công văn 669 2021,Tổng cục Hải quan,Thông tin thu ngân sách nhà nước,Sự cố đường truyền về thuế,Nộp ngân sách nhà nước qua ngân hàng,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2021

166

Công văn 546/TCHQ-TXNK năm 2021 xử lý vướng mắc Luật quản lý thuế năm 2019, Nghị định 126/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

546/TCHQ-TXNK,Công văn 546 2021,Tổng cục Hải quan,Xử lý vướng mắc Luật quản lý thuế năm 2019,Xử lý vướng mắc Nghị định 126/2020/NĐ-CP,Trả lời vướng mắc triển khai Luật Quản lý thuế 2019,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 02/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

167

Công văn 547/TCHQ-TXNK năm 2021 về thông báo ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7

547/TCHQ-TXNK,Công văn 547 2021,Tổng cục Hải quan,Thông báo ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan,Thông báo phối hợp triển khai nộp thuế điện tử 24/7,Danh sách các ngân hàng triển khai nộp thuế điện tử,Tiền tệ - Ngân hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------

Ban hành: 02/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

168

Công văn 513/TCHQ-CNTT năm 2021 về thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành

513/TCHQ-CNTT,Công văn 513 2021,Tổng cục Hải quan,Thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia,Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia,Chứng thư thủy sản sống xuất khẩu,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

169

Công văn 474/TCHQ-TXNK năm 2021 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành

474/TCHQ-TXNK,Công văn 474 2021,Tổng cục Hải quan,Trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số,Xác định trước mã số mặt hàng nhông xe máy,Đề nghị xác định trước mã số cho nhông xe máy,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 01/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

170

Công văn 475/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với khuôn mẫu của doanh nghiệp chế xuất cho doanh nghiệp nội địa thuê mượn do Tổng cục Hải quan ban hành

475/TCHQ-TXNK,Công văn 475 2021,Tổng cục Hải quan,Thuế nhập khẩu của doanh nghiệp nội địa thuê mượn,Thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp nội địa thuê mượn,Khuôn mẫu của doanh nghiệp chế xuất cho thuê mượn,Doanh nghiệp,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 01/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

171

Công văn 466/TCHQ-GSQL năm 2021 vướng mắc C/O do Tổng cục Hải quan ban hành

466/TCHQ-GSQL,Công văn 466 2021,Tổng cục Hải quan,Hướng dẫn vướng mắc C/O,Thủ tục hải quan nhập khẩu đối với hàng hóa,Mặt hàng khung giá đỡ tấm pin quang điện,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

172

Công văn 454/TCHQ-PC năm 2021 về việc mức phạt hành chính đối với Doanh nghiệp chế xuất khi kê khai lại mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

454/TCHQ-PC,Công văn 454 2021,Tổng cục Hải quan,Mức phạt hành chính đối với Doanh nghiệp chế xuất,Mức phạt hành chính khi kê khai lại mã số hàng hóa,Doanh nghiệp chế xuất khi kê khai lại mã số hàng hóa,Xuất nhập khẩu,Vi phạm hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 29/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

173

Công văn 464/TCHQ-TXNK năm 2021 vướng mắc về trị giá hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

chính; Căn cứ điểm b.1.1 khoản 1 Điều 4 Quyết định số 1810/QĐ-TCHQ ngày 15/06/2018 của Tổng cục Hải quan; Căn cứ Chỉ thị số 215/CT-TCHQ ngày 15/1/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu quả quản lý nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ

Ban hành: 29/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

174

Công văn 450/TCHQ-VP năm 2021 về tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị do Tổng cục Hải quan ban hành

450/TCHQ-VP,Công văn 450 2021,Tổng cục Hải quan,Thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19,Phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị,Tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

175

Công văn 461/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng Chả cá đông lạnh do Tổng cục Hải quan ban hành

461/TCHQ-TXNK,Công văn 461 2021,Tổng cục Hải quan,Phân loại mặt hàng Chả cá đông lạnh,Phân loại Chả cá đông lạnh 2021,Vướng mắc phân loại mặt hàng Chả cá đông lạnh,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

176

Công văn 462/TCHQ-TXNK năm 2021 về hướng dẫn áp thuế suất đúng cho sản phẩm xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

462/TCHQ-TXNK,Công văn 462 2021,Tổng cục Hải quan,Áp thuế suất đúng cho sản phẩm xuất khẩu,Hướng dẫn áp thuế suất đúng cho xuất khẩu,Hướng dẫn thuế suất đúng cho sản phẩm xuất khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 29/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

177

Công văn 398/TCHQ-GSQL năm 2021 thực hiện công tác kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container do Tổng cục Hải quan ban hành

máy soi Container theo quy định tại Quyết định 3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/20120 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hải quan yêu cầu: 1. Giao Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chủ động tổ chức triển khai, phân công, hướng dẫn các đơn vị thuộc và trực thuộc đảm bảo phù hợp với đặc thù riêng của từng đơn vị, nâng cao hiệu

Ban hành: 27/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

178

Công văn 395/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu để xây dựng doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

395/TCHQ-TXNK,Công văn 395 2021,Tổng cục Hải quan,Thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu,Hàng hóa nhập khẩu xây dựng doanh nghiệp chế xuất,Thuế hàng hóa để xây dựng doanh nghiệp chế xuất,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 27/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

179

Công văn 386/TCHQ-TXNK năm 2021 về xác định đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

386/TCHQ-TXNK,Công văn 386 2021,Tổng cục Hải quan,Xác định đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng,Hướng dẫn đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng,Hướng dẫn xác định không chịu thuế giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 27/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

180

Công văn 864/TCHQ-TXNK năm 2020 thực hiện miễn thuế theo Quyết định 155/-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

864/TCHQ-TXNK V/v thực hiện miễn thuế theo Quyết định số 155/-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2020 Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 197/TTg-KTTH ngày 07/02/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 155/-BTC ngày 07/02/2020

Ban hành: 14/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.0.150