Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 2425/QĐ-TCHQ "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 41309 công văn

121

Công văn 902/TCHQ-GSQL năm 2021 về Thông tư 07/2021/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

902/TCHQ-GSQL,Công văn 902 2021,Tổng cục Hải quan,Hướng dẫn về Thông tư 07/2021/TT-BTC,Thời điểm nộp chứng từ xuất xứ hàng hóa,Thời điểm nộp chứng nhận xuất xứ hàng hóa,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2021

122

Công văn 898/TCHQ-TXNK năm 2021 hướng dẫn làm thủ tục xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành

898/TCHQ-TXNK,Công văn 898 2021,Tổng cục Hải quan,Thủ tục xác định trước mã số,Hướng dẫn xác định trước mã số,Hướng dẫn xác định mã HS,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

123

Công văn 895/TCHQ-TXNK năm 2021 về xác định trị giá hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

895/TCHQ-TXNK,Công văn 895 2021,Tổng cục Hải quan,Xác định trị giá hải quan,Hướng dẫn trị giá hải quan,Trị giá giao dịch mặt hàng rượu mạnh,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

124

Công văn 906/TCHQ-GSQL về kế hoạch chống gian lận, giả mạo xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp năm 2021 do Tổng cục Hải quan ban hành

--------------- Số: 906/TCHQ-GSQL v/v kế hoạch chống gian lận, giả mạo xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp năm 2021 Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2021 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Thực hiện Quyết định số 824/-TTg ngày 04/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường

Ban hành: 24/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2021

125

Công văn 889/TCHQ-CNTT năm 2021 triển khai 06 thủ tục Bộ Công Thương qua Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành

889/TCHQ-CNTT,Công văn 889 2021,Tổng cục Hải quan,Triển khai 06 thủ tục Bộ Công Thương,Triển khai 06 thủ tục qua Cơ chế một cửa quốc gia,Triển khai thủ tục Bộ Công Thương qua Cơ chế một cửa,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 24/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

126

Công văn 883/TCHQ-TXNK năm 2021 về đề nghị tái giám định mẫu do Tổng cục Hải quan ban hành

883/TCHQ-TXNK,Công văn 883 2021,Tổng cục Hải quan,Đề nghị tái giám định mẫu,Phân tích lại mặt hàng Cà chua,Tách mẫu tái giám định,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

127

Công văn 880/TCHQ-TXNK năm 2021 xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu đưa đi thuê gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

880/TCHQ-TXNK,Công văn 880 2021,Tổng cục Hải quan,Xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu đưa đi thuê gia công,Xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu,Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất đưa đi thuê gia công,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 23/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

128

Công văn 878/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại "tủ đông lạnh" do Tổng cục Hải quan ban hành

878/TCHQ-TXNK,Công văn 878 2021,Tổng cục Hải quan,Hướng dẫn phân loại hàng hóa,Phân loại hàng hóa tủ đông lạnh,Hướng dẫn phân loại tủ đông lạnh,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

129

Công văn 879/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu đưa đi thuê gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

879/TCHQ-TXNK,Công văn 879 2021,Tổng cục Hải quan,Xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu,Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu,Hàng hóa nhập khẩu đưa đi thuê gia công,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 23/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

130

Công văn 876/TCHQ-GSQL năm 2021 về hủy tờ khai do Tổng cục Hải quan ban hành

876/TCHQ-GSQL,Công văn 876 2021,Tổng cục Hải quan,Hướng dẫn hủy tờ khai,Hủy tờ khai hải quan ,Công văn Hướng dẫn hủy tờ khai 2021,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2021

131

Công văn 858/TCHQ-TXNK năm 2021 về trả lại hồ sơ xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

858/TCHQ-TXNK,Công văn 858 2021,Tổng cục Hải quan,Trả lại hồ sơ xác định trước mã số hàng hóa,Xác định trước mã số đối với mặt hàng là cannula mũi,Trả lại hồ sơ xác định trước mã số cannula mũi,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 22/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2021

132

Công văn 867/TCHQ-GSQL năm 2021 thực hiện Thông tư 19/2019/TT-BXD do Tổng cục Hải quan ban hành

867/TCHQ-GSQL,Công văn 867 2021,Tổng cục Hải quan,Hướng dẫn thực hiện Thông tư 19/2019/TT-BXD,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vật liệu xây dựng,Quy chuẩn kỹ thuật hàng hóa vật liệu xây dựng,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2021

133

Công văn 868/TCHQ-GSQL năm 2021 xử lý các tờ khai đưa hàng về bảo quản quá thời hạn do Tổng cục Hải quan ban hành

868/TCHQ-GSQL,Công văn 868 2021,Tổng cục Hải quan,Tờ khai đưa hàng về bảo quản quá thời hạn,Xử lý tờ khai đưa hàng về bảo quản quá thời hạn,Hướng dẫn tờ khai đưa hàng về bảo quản quá thời hạn,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 22/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2021

134

Công văn 866/TCHQ-GSQL năm 2021 thực hiện Thông tư 19/2019/TT-BXD do Tổng cục Hải quan ban hành

866/TCHQ-GSQL,Công văn 866 2021,Tổng cục Hải quan,Hướng dẫn thực hiện Thông tư 19/2019/TT-BXD,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vật liệu xây dựng,Quy chuẩn kỹ thuật hàng hóa vật liệu xây dựng,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2021

135

Công văn 855/TCHQ-TXNK năm 2021 về áp dụng thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ New Caledonia do Tổng cục Hải quan ban hành

855/TCHQ-TXNK,Công văn 855 2021,Tổng cục Hải quan,Thuế suất hàng hóa nhập khẩu từ New Caledonia,Áp dụng thuế suất nhập khẩu từ New Caledonia,Hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ New Caledonia,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

136

Công văn 856/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng Thuốc thú y do Tổng cục Hải quan ban hành

856/TCHQ-TXNK,Công văn 856 2021,Tổng cục Hải quan,Phân loại mặt hàng Thuốc thú y,Hướng dẫn phân loại Thuốc thú y,Truy thu thuế đối với Thuốc Thú y,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

137

Công văn 850/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng “Thuốc thú y Ecotraz 250” do Tổng cục Hải quan ban hành

850/TCHQ-TXNK,Công văn 850 2021,Tổng cục Hải quan,Phân loại mặt hàng Thuốc thú y,Hướng dẫn phân loại Thuốc thú y,Phân loạ Thuốc thú y Ecotraz 250,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

138

Công văn 843/TCHQ-TXNK năm 2021 về trả lời vướng mắc về việc cách hiểu mã hàng 3004.20.71 do Tổng cục Hải quan ban hành

843/TCHQ-TXNK,Công văn 843 2021,Tổng cục Hải quan,Cách hiểu mã hàng 3004.20.71,Trả lời mã hàng 3004.20.71,Vướng mắc mã hàng 3004.20.71,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

139

Công văn 814/TCHQ-TXNK năm 2021 về Thông báo kết quả phân loại đối với Đá xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

814/TCHQ-TXNK,Công văn 814 2021,Tổng cục Hải quan,Thông báo kết quả phân loại Đá xuất khẩu,Kết quả phân loại đối với Đá xuất khẩu,Hướng dẫn kết quả phân loại hàng hóa,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

140

Công văn 813/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế do Tổng cục Hải quan ban hành

813/TCHQ-TXNK,Công văn 813 2021,Tổng cục Hải quan,Thuế giá trị gia tăng thiết bị chuyên dùng cho y tế,Thuế giá trị gia tăng dụng cụ chuyên dùng cho y tế,Tổng cục Hải quan hướng dẫn chính sách thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 18/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.184.142