Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 2425/QĐ-TCHQ "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 41300 công văn

81

Công văn 1424/TCHQ-GSQL năm 2021 về kiểm soát cá tầm nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

1424/TCHQ-GSQL,Công văn 1424 2021,Tổng cục Hải quan,Hướng dẫn kiểm soát cá tầm nhập khẩu,Cá tầm nhập khẩu,Kiểm soát cá tầm nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2021

82

Công văn 1418/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại “Van cầu” do Tổng cục Hải quan ban hành

1418/TCHQ-TXNK,Công văn 1418 2021,Tổng cục Hải quan,Phân loại mặt hàng van cầu,Phân loại Van cầu,Vướng mắc về phân loại mặt hàng van cầu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

83

Công văn 1408/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

1408/TCHQ-TXNK,Công văn 1408 2021,Tổng cục Hải quan,Hướng dẫn thuế giá trị gia tăng,Thuế giá trị gia tăng trong Hải quan,Công văn về thuế giá trị gia tăng 2021,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

84

Công văn 1396/TCHQ-PC năm 2021 vướng mắc thực hiện Nghị định 128/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

1396/TCHQ-PC,Công văn 1396 2021,Tổng cục Hải quan,Vướng mắc thực hiện Nghị định 128/2020/NĐ-CP,Vướng mắc xử phạt hành chính trong lĩnh vực hải quan,Hướng dẫn xử phạt hành chính trong hải quan 2021,Xuất nhập khẩu,Vi phạm hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 25/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

85

Công văn 1389/TCHQ-TXNK năm 2021 về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành

1389/TCHQ-TXNK,Công văn 1389 2021,Tổng cục Hải quan,Thủ tục miễn thuế hàng hóa nhập khẩu,Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế,Công văn về Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu 2021,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 25/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

86

Công văn 6471/TCHQ-TVQT năm 2018 hướng dẫn thực hiện chuyển tiếp khi Quyết định 2718/QĐ-TCHQ có hiệu lực do Tổng cục Hải quan ban hành

-TVQT V/v hướng dẫn thực hiện chuyển tiếp khi Quyết định số 2718/QĐ-TCHQ ngày 14/9/2018 có hiệu lực Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2018 Kính gửi: Các đơn vị dự toán thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan Ngày 14/9/2018 Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 2718/QĐ-TCHQ quy định thẩm quyền

Ban hành: 02/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2018

87

Công văn 1339/TCHQ-TXNK năm 2021 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành

1339/TCHQ-TXNK,Công văn 1339 2021,Tổng cục Hải quan,Trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số,Hướng dẫn trả hồ sơ đề nghị xác định trước mã số,Hướng dẫn trả lại hồ sơ xác định trước mã số,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 23/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

88

Công văn 1323/TCHQ-GSQL năm 2021 về thủ tục nhập khẩu tài sản thu hồi từ việc trục vớt, thanh thải tàu chìm Jakarta do Tổng cục Hải quan ban hành

1323/TCHQ-GSQL,Công văn 1323 2021,Tổng cục Hải quan,Thủ tục nhập khẩu tài sản tàu chìm,Thu hồi tài sản từ trục vớt tàu chìm Jakarta,Tài sản thu hồi từ trục vớt thanh thải tàu chìm Jakarta,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 22/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2021

89

Công văn 1287/TCHQ-GSQL năm 2021 về nhập khẩu Cá tầm do Tổng cục Hải quan ban hành

1287/TCHQ-GSQL,Công văn 1287 2021,Tổng cục Hải quan,Hướng dẫn nhập khẩu Cá tầm,Nhập khẩu cá tầm,Quy định cá tầm nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2021

90

Công văn 1289/TCHQ-GSQL năm 2021 về nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá qua cửa khẩu phụ Bình Nghi do Tổng cục Hải quan ban hành

1289/TCHQ-GSQL,Công văn 1289 2021,Tổng cục Hải quan,Nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá qua cửa khẩu,Nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá qua Bình Nghi,Nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2021

91

Công văn 1286/TCHQ-GSQL năm 2021 về thủ tục hải quan đối với tàu bay đã qua sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành

1286/TCHQ-GSQL,Công văn 1286 2021,Tổng cục Hải quan,Hướng dẫn thủ tục hải quan với tàu bay,Thủ tục hải quan với tàu bay đã qua sử dụng,Hướng dẫn thủ tục với tàu bay đã qua sử dụng,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2021

92

Công văn 1269/TCHQ-GSQL năm 2021 về cho doanh nghiệp chế xuất thuê kho do Tổng cục Hải quan ban hành

phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp Hải Phòng) Trả lời công văn số 040321.01/CV-CT ngày 04/3/2021 của Công ty CP đầu tư VIDIFI Duyên Hải về việc được sử dụng nhà kho K2 có diện tích 11.660 m2 nằm trong địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung theo Quyết định số 372/QĐ-TCHQ ngày 03/3/2021 của

Ban hành: 18/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

93

Công văn 1258/TCHQ-GSQL năm 2021 về thủ tục nhập khẩu mẫu xe ô tô để nghiên cứu, phát triển sản phẩm do Tổng cục Hải quan ban hành

1258/TCHQ-GSQL,Công văn 1258 2021,Tổng cục Hải quan,Thủ tục nhập khẩu mẫu xe ô tô để nghiên cứu,Thủ tục nhập khẩu mẫu xe ô tô để phát triển sản phẩm,Thủ tục nhập khẩu mẫu xe ô tô 2021,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 18/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

94

Công văn 1256/TCHQ-GSQL năm 2021 về xuất khẩu đá vôi do Tổng cục Hải quan ban hành

1256/TCHQ-GSQL,Công văn 1256 2021,Tổng cục Hải quan,Xuất khẩu mặt hàng đá vôi,Xuất khẩu đá vôi,Công văn về Xuất khẩu đá vôi 2021,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

95

Công văn 1230/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng Cần trục bánh lốp do Tổng cục Hải quan ban hành

1230/TCHQ-TXNK,Công văn 1230 2021,Tổng cục Hải quan,Phân loại mặt hàng Cần trục bánh lốp,Hướng dẫn phân loại Cần trục bánh lốp,Phân loại hàng hóa Cần trục bánh lốp,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 17/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2021

96

Công văn 1207/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế xuất khẩu đối với sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải do Tổng cục Hải quan ban hành

1207/TCHQ-TXNK,Công văn 1207 2021,Tổng cục Hải quan,Thuế xuất khẩu sản phẩm từ hoạt động tái chế chất thải,Thuế xuất khẩu sản phẩm từ hoạt động xử lý chất thải,Thuế đối với sản phẩm từ hoạt động xử lý chất thải,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG

Ban hành: 16/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

97

Công văn 1183/TCHQ-TXNK năm 2021 về nhập khẩu mặt hàng Ngô rang nổ do Tổng cục Hải quan ban hành

1183/TCHQ-TXNK,Công văn 1183 2021,Tổng cục Hải quan,Nhập khẩu mặt hàng Ngô rang nổ,Hướng dẫn nhập khẩu Ngô rang nổ,Danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

98

Công văn 1188/TCHQ-TXNK năm 2021 về chính sách thuế đối với mặt hàng phế liệu nhôm xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

1188/TCHQ-TXNK,Công văn 1188 2021,Tổng cục Hải quan,Chính sách thuế đối với phế liệu nhôm xuất khẩu,Chính sách thuế mặt hàng phế liệu nhôm xuất khẩu,Thuế đối với mặt hàng phế liệu nhôm xuất khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 15/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

99

Công văn 1189/TCHQ-TXNK năm 2021 trả lời công văn 012021SC vướng mắc về thực hiện giám định hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

1189/TCHQ-TXNK,Công văn 1189 2021,Tổng cục Hải quan,Trả lời công văn của Công ty San Chao,Trả lời công văn vướng mắc về giám định hàng hóa,Công văn vướng mắc về thực hiện giám định hàng hóa,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 15/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

100

Công văn 1162/TCHQ-TXNK năm 2021 vướng mắc phân loại hàng hóa “Thanh ray bằng nhôm hợp kim để làm khung nhôm của hệ thống điện mặt trời áp mái” do Tổng cục Hải quan ban hành

1162/TCHQ-TXNK,Công văn 1162 2021,Tổng cục Hải quan,Phân loại hàng hóa Thanh ray bằng nhôm hợp kim,Thanh ray khung nhôm của điện mặt trời áp mái,Khung nhôm của hệ thống điện mặt trời áp mái,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.0.150