Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 2425/QĐ-TCHQ "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 41309 công văn

61

Công văn 1589/TCHQ-GSQL năm 2021 về chấn chỉnh công tác xử lý hàng hóa tồn đọng do Tổng cục Hải quan ban hành

1589/TCHQ-GSQL,Công văn 1589 2021,Tổng cục Hải quan,Chấn chỉnh công tác xử lý hàng hóa tồn đọng,Hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng,Công tác xử lý hàng hóa tồn đọng,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

62

Công văn 1591/TCHQ-GSQL năm 2021 về giám sát hàng hóa tại cảng biển do Tổng cục Hải quan ban hành

1591/TCHQ-GSQL,Công văn 1591 2021,Tổng cục Hải quan,Hướng dẫn giám sát hàng hóa tại cảng biển,Công văn về giám sát hàng hóa tại cảng biển 2021,Giám sát hàng hóa tại cảng biển,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

63

Công văn 1600/TCHQ-TXNK năm 2021 về trả hồ sơ xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

1600/TCHQ-TXNK,Công văn 1600 2021,Tổng cục Hải quan,Trả hồ sơ đề nghị xác định trước mã số hàng hóa,Trả hồ sơ xác định trước mã số hàng hóa 2021,Hồ sơ xác định trước mã số hàng hóa,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 07/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

64

Công văn 1578/TCHQ-GSQL năm 2021 vướng mắc thực hiện Giấy phép đầu tư là doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

1578/TCHQ-GSQL,Công văn 1578 2021,Tổng cục Hải quan,Giấy phép đầu tư là doanh nghiệp chế xuất,Vướng mắc thực hiện Giấy phép đầu tư,Vướng mắc Giấy phép đầu tư là doanh nghiệp chế xuất,Doanh nghiệp,Đầu tư BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

65

Công văn 1580/TCHQ-TXNK năm 2021 về hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu thay đổi mục đích sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành

1580/TCHQ-TXNK,Công văn 1580 2021,Tổng cục Hải quan,Hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu,Hàng nhập khẩu để thay đổi mục đích sử dụng,Hàng nhập khẩu để xuất khẩu thay đổi mục đích sử dụng,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2021

66

Công văn 1573/TCHQ-GSQL năm 2021 về khai sai mã loại hình xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

1573/TCHQ-GSQL,Công văn 1573 2021,Tổng cục Hải quan,Hướng dẫn khai sai mã loại hình xuất khẩu,Khai sai mã loại hình xuất khẩu,Công văn Hướng dẫn khai sai mã loại hình xuất khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

67

Công văn 1571/TCHQ-TXNK năm 2021 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành

1571/TCHQ-TXNK,Công văn 1571 2021,Tổng cục Hải quan,Trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số,Trả lại hồ sơ xác định trước mã số,Hồ sơ đề nghị xác định trước mã số,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

68

Công văn 1551/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý tiền thuế nộp thừa do Tổng cục Hải quan ban hành

1551/TCHQ-TXNK,Công văn 1551 2021,Tổng cục Hải quan,Hướng dẫn xử lý tiền thuế nộp thừa,Tền thuế nộp thừa,Xử lý tiền thuế nộp thừa,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2021

69

Công văn 1528/TCHQ-GSQL năm 2021 về nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành

1528/TCHQ-GSQL,Công văn 1528 2021,Tổng cục Hải quan,Nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng ,Nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng,Hướng dẫn Nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

70

Công văn 1561/TCHQ-TXNK năm 2021 thực hiện Thông tư 14/2021/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

1561/TCHQ-TXNK,Công văn 1561 2021,Tổng cục Hải quan,Thực hiện Thông tư 14/2021/TT-BTC,Thực hiện thu nộp phí hải quan và lệ phí hàng hóa,Sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 05/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2021

71

Công văn 1554/TCHQ-KTSTQ năm 2021 về áp dụng chế độ ưu tiên do Tổng cục Hải quan ban hành

1554/TCHQ-KTSTQ,Công văn 1554 2021,Tổng cục Hải quan,Điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên,Chế độ ưu tiên trong hải quan,Áp dụng chế độ ưu tiên,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

72

Công văn 1557/TCHQ-GSQL năm 2021 về điều kiện kiểm tra giám sát hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

1557/TCHQ-GSQL,Công văn 1557 2021,Tổng cục Hải quan,Điều kiện giám sát hải quan với Trung tâm SVMC,Điều kiện kiểm tra hải quan với Trung tâm SVMC,Giám sát hải quan với Trung tâm SVMC,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 05/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

73

Công văn 1517/TCHQ-TXNK năm 2021 về triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu và chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

1517/TCHQ-TXNK,Công văn 1517 2021,Tổng cục Hải quan,Kiến nghị của Vinamilk về nộp thuế điện tử,Chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp,Nộp thuế điện tử doanh nghiệp và chuyển đổi số,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 02/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

74

Công văn 1503/TCHQ-GSQL năm 2021 thực hiện khai báo, tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành

1503/TCHQ-GSQL,Công văn 1503 2021,Tổng cục Hải quan,Kiểm tra Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu,Xác nhận Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu,Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 02/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

75

Công văn 1497/TCHQ-TXNK năm 2021 về xác định nguyên liệu, linh kiện vật tư theo Chương trình ưu đãi thuế công nghiệp hỗ trợ ô tô do Tổng cục Hải quan ban hành

1497/TCHQ-TXNK,Công văn 1497 2021,Tổng cục Hải quan,Chương trình ưu đãi thuế công nghiệp hỗ trợ ô tô,Nguyên liệu vật tư theo Chương trình ưu đãi thuế,Linh kiện vật tư theo Chương trình ưu đãi thuế,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 02/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

76

Công văn 1485/TCHQ-TXNK năm 2021 bổ sung nội dung Công văn 5485/TCHQ-TXNK về xác định trị giá hải quan của hàng hóa tái nhập sau khi tạm xuất ra nước ngoài để sửa chữa ngoài thời hạn bảo hành do Tổng cục Hải quan ban hành

1485/TCHQ-TXNK,Công văn 1485 2021,Tổng cục Hải quan,Bổ sung nội dung Công văn 5485/TCHQ-TXNK,Bổ sung nội dung về xác định trị giá hải quan,Xác định trị giá hải quan của hàng hóa tái nhập,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 01/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

77

Công văn 1467/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng tàu thủy do Tổng cục Hải quan ban hành

1467/TCHQ-TXNK,Công văn 1467 2021,Tổng cục Hải quan,Hướng dẫn phân loại mặt hàng tàu thủy,Công văn về Mặt hàng tàu thủy,Phân loại mặt hàng tàu thủy,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

78

Công văn 1433/TCHQ-TXNK năm 2021 về khai bổ sung phí bản quyền do Tổng cục Hải quan ban hành

hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1647/QĐ-TCHQ ngày 26/6/2020. Trong đó, tại màn hình Nhập thông báo: Ô “Ngày hiệu lực CTN” là ngày người nhập khẩu xác định được các khoản điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan, ô “Ngày tính phạt” là ngày bắt đầu tính tiền chậm nộp. Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ quy

Ban hành: 29/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

79

Công văn 1423/TCHQ-GSQL năm 2021 về phối hợp kiểm tra các lô hàng cá tầm nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

1423/TCHQ-GSQL,Công văn 1423 2021,Tổng cục Hải quan,Phối hợp kiểm tra các lô hàng cá tầm nhập khẩu,Kiểm tra các lô hàng cá tầm nhập khẩu,Kiểm tra lô hàng cá tầm nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2021

80

Công văn 1414/TCHQ-GSQL năm 2021 về thủ tục hải quan khi tách công ty do Tổng cục Hải quan ban hành

1414/TCHQ-GSQL,Công văn 1414 2021,Tổng cục Hải quan,Hướng dẫn thủ tục hải quan khi tách công ty,Thủ tục hải quan khi tách công ty,Thủ tục hải quan tách công ty,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.245.219