Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 2425/QĐ-TCHQ "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 41309 công văn

41

Công văn 1869/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành

1869/TCHQ-TXNK,Công văn 1869 2021,Tổng cục Hải quan,Xử lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ,Thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ,Hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 20/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

42

Công văn 1849/TCHQ-TXNK năm 2021 về khai bổ sung phí bản quyền do Tổng cục Hải quan ban hành

1849/TCHQ-TXNK,Công văn 1849 2021,Tổng cục Hải quan,Hướng dẫn khai bổ sung phí bản quyền,Khai bổ sung phí bản quyền,Hướng dẫn khai phí bản quyền 2021,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Sở hữu trí tuệ BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 19/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

43

Công văn 12397/TCHQ-GSQL năm 2015 vướng mắc thực hiện Quyết định 3740/QĐ-TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12397/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc thực hiện Quyết định 3740/QĐ-TCHQ ngày 17/11/2015 Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015 Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng Trả lời vướng mắc của Cục Hải quan TP. Hải Phòng

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2016

44

Công văn 1841/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại máy xới đất do Tổng cục Hải quan ban hành

1841/TCHQ-TXNK,Công văn 1841 2021,Tổng cục Hải quan,Hướng dẫn phân loại máy xới đất,Phân loại máy xới đất dùng trong nông nghiệp,Nhập khẩu mặt hàng máy xới đất nông nghiệp,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 16/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

45

Công văn 1809/TCHQ-GSQL năm 2021 về giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

1809/TCHQ-GSQL,Công văn 1809 2021,Tổng cục Hải quan,Điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế,Kinh doanh hàng miễn thuế,Giấy chứng nhận kinh doanh hàng miễn thuế,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 15/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

46

Công văn 1817/TCHQ-GSQL năm 2021 về thủ tục xuất khẩu thuyền buồm Julie do Tổng cục Hải quan ban hành

1817/TCHQ-GSQL,Công văn 1817 2021,Tổng cục Hải quan,Hướng dẫn thủ tục xuất khẩu thuyền buồm Julie,Thủ tục xuất nhập khẩu thuyền buồm,Thủ tục xuất khẩu thuyền buồm Julie,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

47

Công văn 1803/TCHQ-TXNK năm 2021 về miễn thuế nhập khẩu theo Danh mục miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

1803/TCHQ-TXNK,Công văn 1803 2021,Tổng cục Hải quan,Miễn thuế nhập khẩu theo Danh mục miễn thuế,Danh mục miễn thuế nhập khẩu,Đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu miễn thuế,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 15/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

48

Công văn 1784/TCHQ-GSQL năm 2021 về tạm dừng thực hiện khai báo, tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành

1784/TCHQ-GSQL,Công văn 1784 2021,Tổng cục Hải quan,Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử,Tạm dừng tiếp nhận Bản kê thông tin hàng hóa,Tạm dừng kiểm tra Bản kê thông tin hàng nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 14/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

49

Công văn 1795/TCHQ-GSQL năm 2021 về giấy phép thu hồi đá vôi, đôlômit do Tổng cục Hải quan ban hành

1795/TCHQ-GSQL,Công văn 1795 2021,Tổng cục Hải quan,Hướng dẫn giấy phép thu hồi đá vôi đôlômit,Giấy phép thu hồi đá đôlômit,Giấy phép thu hồi đá vôi,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

50

Công văn 1793/TCHQ-GSQL năm 2021 về C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành

1793/TCHQ-GSQL,Công văn 1793 2021,Tổng cục Hải quan,Hướng dẫn C/O mẫu D,Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa,Hướng dẫn thực thi Hiệp định ATIGA,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

51

Công văn 1783/TCHQ-GSQL năm 2021 xử lý hàng hóa là phế liệu tồn đọng tại cảng biển do Tổng cục Hải quan ban hành

1783/TCHQ-GSQL,Công văn 1783 2021,Tổng cục Hải quan,Xử lý hàng hóa là phế liệu tồn đọng tại cảng biển,Hướng dẫn xử lý phế liệu tồn đọng tại cảng biển,Phế liệu tồn đọng tại cảng biển,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 14/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

52

Công văn 1752/TCHQ-GSQL năm 2021 về khai tờ khai hải quan tái xuất đối với hàng hóa đã tạm nhập đưa vào cửa hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

dẫn Công ty TNHH TM Quốc tế Hoàng Phong thực hiện khai báo tờ khai hải quan giấy khi làm thủ tục tái xuất lô hàng đã tạm nhập. 2. Về việc thanh khoản tờ khai tạm nhập: Đề nghị vận dụng hướng dẫn tại khoản 5 Điều 23 Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của

Ban hành: 13/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

53

Công văn 1635/TCHQ-TXNK năm 2021 về nhập khẩu hàng hóa dự án điện mặt trời do Tổng cục Hải quan ban hành

1635/TCHQ-TXNK,Công văn 1635 2021,Tổng cục Hải quan,Hướng dẫn nhập khẩu hàng hóa dự án điện mặt trời,Nhập khẩu hàng hóa dự án điện mặt trời,Hàng hóa dự án điện mặt trời,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2021

54

Công văn 1643/TCHQ-TXNK năm 2021 thực hiện Thông tư 17/2021/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

1643/TCHQ-TXNK,Công văn 1643 2021,Tổng cục Hải quan,Thực hiện Thông tư 17/2021/TT-BTC,Hướng dẫn phân loại hàng hóa với hàng xuất khẩu,Phân tích để phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 09/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2021

55

Công văn 1642/TCHQ-CNTT năm 2021 thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành

1642/TCHQ-CNTT,Công văn 1642 2021,Tổng cục Hải quan,Thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia,Cơ chế một cửa quốc gia Tổng cục Hải quan,Cơ chế một cửa quốc gia,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2021

56

Công văn 1641/TCHQ-CNTT năm 2021 thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành

1641/TCHQ-CNTT,Công văn 1641 2021,Tổng cục Hải quan,Thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia,Triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia,Cơ chế một cửa quốc gia 2021,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

57

Công văn 1620/TCHQ-GSQL năm 2021 về vướng mắc địa điểm làm thủ tục hải quan đối với phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng do Tổng cục Hải quan ban hành

1620/TCHQ-GSQL,Công văn 1620 2021,Tổng cục Hải quan,Vướng mắc địa điểm làm thủ tục hải quan,Hướng dẫn địa điểm làm thủ tục hải quan 2021,Địa điểm làm thủ tục hải quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

58

Công văn 1604/TCHQ-GSQL năm 2021 về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong EVFTA do Tổng cục Hải quan ban hành

1604/TCHQ-GSQL,Công văn 1604 2021,Tổng cục Hải quan,Chứng từ xuất xứ hàng hóa trong EVFTA,Chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong EVFTA,Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong EVFTA,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 08/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

59

Công văn 1612/TCHQ-TXNK năm 2021 về hoàn thuế đối với hàng hóa sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

1612/TCHQ-TXNK,Công văn 1612 2021,Tổng cục Hải quan,Hướng dẫn hoàn thuế với hàng hóa xuất khẩu,Hoàn thuế với hàng hóa sản xuất xuất khẩu,Thuế với hàng hóa sản xuất xuất khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 08/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2021

60

Công văn 1627/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng nước mắt nhân tạo do Tổng cục Hải quan ban hành

1627/TCHQ-TXNK,Công văn 1627 2021,Tổng cục Hải quan,Thuế giá trị gia tăng với mặt hàng nước mắt nhân tạo,Thuế đối với mặt hàng nước mắt nhân tạo,Hướng dẫn thuế giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 08/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.245.219