Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 2425/QĐ-TCHQ "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 41324 công văn

21

Công văn 8095/TCHQ-GSQL năm 2013 địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

cục Hải quan có ý kiến như sau: 1. Đối với việc kiểm tra, giám sát tàu xuất, nhập cảnh đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 45/2011/TT-BTC ngày 4/4/2011 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận tải đa phương thức quốc tế và Quyết định số 2425/QĐ-TCHQ ngày 14/12/2009 về việc ban

Ban hành: 26/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2013

22

Công văn 2474/TCHQ-GSQL vướng mắc làm thủ tục hải quan tại bến phao trên sông Soài Rạp do Tổng cục Hải quan ban hành

số 2425/QĐ-TCHQ ngày 14/12/2009 của Tổng cục Hải quan. Theo đó, thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất nhập cảnh thực hiện tại trụ sở chính hoặc tại văn phòng đại diện của Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho. 2) Thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được vận chuyển trên tàu biển tại trụ sở Chi cục Hải quan Cửa Khẩu Cảng Mỹ

Ban hành: 14/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2010

23

Công văn 1367/TCHQ-GSQL năm 2020 về hiệu lực thi hành Quyết định 1165/QĐ-TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành

hiệu lực thi hành Quyết định 1165/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2020 Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh Trả lời công văn số 311/HQHCM-GSQL ngày 17/02/2020 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về thủ tục hải quan đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh; hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh

Ban hành: 06/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2020

24

Công văn 352/TCHQ-GSQL năm 2014 vướng mắc tại Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

đó chuyển cảng và dỡ hàng tại cảng Hải Phòng, cần làm rõ khái niệm cảng dỡ hàng để xác định thời điểm áp dụng chính sách thuế, chính sách quản lý nhập khẩu cũng như việc xác định thời điểm xử phạt vi phạm. - Căn cứ khoản 4 bước 2 mục I Quyết định 2425/QĐ-TCHQ ngày 14/12/2009 của Tổng cục Hải quan quy định trình tự thực hiện

Ban hành: 14/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2014

25

Công văn 6377/TCHQ-GSQL năm 2020 về tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 138/QĐ-TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành

6377/TCHQ-GSQL,Công văn 6377 2020,Tổng cục Hải quan,Tiếp tục thực hiện Quyết định 138/QĐ-TCHQ,Hàng hóa chịu sự giám sát hải quan,Hàng hóa vận chuyển bằng container,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2020

26

Công văn 11559/TCHQ-PC năm 2016 thực hiện Quyết định 4186/QĐ-TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành

--------------- Số: 11559/TCHQ-PC V/v triển khai thực hiện Quyết định 4186/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan. Ngày 01/12/2016 Tổng cục Hải quan đã ký Quyết định 4186/QĐ-TCHQ Ban hành Bản hướng dẫn trình tự xử phạt

Ban hành: 08/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2016

27

Công văn 6639/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện Quyết định 27/2020/-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

6639/TCHQ-GSQL,Công văn 6639 2020,Tổng cục Hải quan,Thực hiện Quyết định 27/2020/-TTg,Hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan,Danh mục hàng hóa không được gửi kho ngoại quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 15/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2020

28

Công văn 6581/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện Quyết định 28/2020/-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

6581/TCHQ-GSQL,Công văn 6581 2020,Tổng cục Hải quan,Thực hiện Quyết định 28/2020/-TTg,Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu,Phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2020

29

Công văn 5507/TCHQ-TXNK năm 2016 hướng dẫn thực hiện Quyết định 1565/QĐ-TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành

5507/TCHQ-TXNK V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định 1565/QĐ-TCHQ ngày 31/5/2016 của Tổng cục Hải quan Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Ngày 31/5/2016, Tổng cục Hải quan đã ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị giá kèm theo Quyết định số

Ban hành: 14/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2016

30

Công văn 1785/TCHQ-GSQL năm 2016 thực hiện Quyết định 2495/QĐ-TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 1785/TCHQ-GSQL V/v thực hiện Quyết định số 2495/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng. Về việc thực hiện Quyết định 2495/QĐ-TCHQ ngày 24/8/2015 của Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hải quan có ý

Ban hành: 11/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2016

31

Công văn 2083/TCHQ-PC năm 2021 trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp tháng 12/2020 do Tổng cục Hải quan ban hành

2083/TCHQ-PC,Công văn 2083 2021,Tổng cục Hải quan,Trả lời phản ánh của doanh nghiệp tháng 12 năm 2020,Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tháng 12 năm 2020,Phản ánh của hiệp hội doanh nghiệp tháng 12 năm 2020,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 05/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2021

32

Công văn 1918/TCHQ-GSQL năm 2021 về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

1918/TCHQ-GSQL,Công văn 1918 2021,Tổng cục Hải quan,Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa,Vướng mắc chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa,Chứng nhận xuất xứ hàng hóa,Xuất nhập khẩu,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 23/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

33

Công văn 1923/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế suất mặt hàng tài nguyên khoáng sản do Tổng cục Hải quan ban hành

1923/TCHQ-TXNK,Công văn 1923 2021,Tổng cục Hải quan,Hướng dẫn thuế suất mặt hàng tài nguyên khoáng sản,Thuế suất mặt hàng tài nguyên khoáng sản,Thuế với hàng tài nguyên khoáng sản 2021,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 23/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

34

Công văn 1922/TCHQ-TXNK năm 2021 về đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

1922/TCHQ-TXNK,Công văn 1922 2021,Tổng cục Hải quan,Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa,Giải quyết đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa,Xác định trước mã số hàng hóa,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 23/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

35

Công văn 1915/TCHQ-GSQL năm 2021 về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

1915/TCHQ-GSQL,Công văn 1915 2021,Tổng cục Hải quan,Chứng nhận xuất xứ hàng hóa,Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa,Vướng mắc chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa,Xuất nhập khẩu,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 23/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

36

Công văn 1891/TCHQ-GSQL năm 2021 về thông báo hợp đồng gia công lại do Tổng cục Hải quan ban hành

1891/TCHQ-GSQL,Công văn 1891 2021,Tổng cục Hải quan,Hướng dẫn thông báo hợp đồng gia công lại,Hợp đồng gia công lại,Thông báo hợp đồng gia công lại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2021

37

Công văn 1890/TCHQ-GSQL năm 2021 vướng mắc C/O do Tổng cục Hải quan ban hành

1890/TCHQ-GSQL,Công văn 1890 2021,Tổng cục Hải quan,Hướng dẫn vướng mắc C/O,Hướng dẫn về C/O 2021,Vướng mắc C/O,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1890/TCHQ

Ban hành: 22/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

38

Công văn 1872/TCHQ-TXNK năm 2021 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành

1872/TCHQ-TXNK,Công văn 1872 2021,Tổng cục Hải quan,Trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số,Trả lại hồ sơ xác định trước mã số,Hồ sơ đề nghị xác định trước mã số,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

39

Công văn 1864/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại máy hút bụi có động cơ gắn liền do Tổng cục Hải quan ban hành

1864/TCHQ-TXNK,Công văn 1864 2021,Tổng cục Hải quan,Phân loại máy hút bụi có động cơ gắn liền,Xác định máy hút bụi có động cơ gắn liền,Máy hút bụi có động cơ gắn liền,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

40

Công văn 1865/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế nhập khẩu hàng hóa dự án điện mặt trời do Tổng cục Hải quan ban hành

1865/TCHQ-TXNK,Công văn 1865 2021,Tổng cục Hải quan,Chính sách thuế với hàng hóa dự án điện mặt trời,Thuế nhập khẩu hàng hóa dự án điện mặt trời,Thuế với hàng hóa dự án điện mặt trời 2021,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.139.152